Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
334 AMkiïIKA.
fraaije stad, naar wel!ïe van alle zijden de toegang door alleen geleidt; zij heeft
eene prachtige domkerk, 30 andere kerken, 48 kloosters, 10 hospitalen, ccne
hoogeschool, eene groote tabaksfabriek, eene munt, merkwaardige waterleidin-
gen, belangrijken handel en 240,000 inw. In de nabijheid heeft men Oud-Meji-
caansche piramiden, cn op de meren drijvende bloem- en groente-tuinen.
2 en 3. Dc staten M ej ico en Guer r ero, 1426 v. m. groot, met 1,000,000 bew.,
waarvan ^ op Mejico en ^ op (jucrrero komen, behooren, met uitzondering van
het smalle kust-terras, tot het 6 a 7000 voet hooge plateau Anahnao. Toluca,
hoofdst. van den staat Mejico, is hoog en koel gelegen, heeft 12,000 inw. en
een fraaije hoofdkerk, en is door hare uitmuntende ham en worst bekend. In de
nabijheid ligt de 15,000 voet hooge Nevado de Toluca, een uitgebrande vulkaan.
Tlalpam of iSmi Augustin de las Cuevas, ccne kleine stad met vele fraaije huizen,
in eene bekoorlijke streek, is bekend door de vele speelbanken, die omstreeks Pink-
steren drok bezocht worden. Tezcuco, met 5000 inw., heeft merkwaardige ruï-
nen in de nabijheid. Het dorp Tenansingo, met 6000 inw., heeft in de nabijheid
het klooster Cholmaj een der beroemdste bedevaartplaatsen des lands. De steden
Cuernavaca, Tasco, Tula en Tidanzingo, met 5000 inw. on katoenweverijen, zijn
hoofdplaatsen van districten. Lerma heeft 4000, de bergstad Real del monte mede
4000 en het bergvlek Zimapan 9000 inw. In den staat Guerrero heeit men do
steden Tiztla, Chilpanzingo, Tasco en Acapulco.
4. De staat Queretaro, groot 712 v. ra-, heeft 280,000 bew. Queretaro, de
hoofdst-, 6360 voet hoog gelegen, schoon en regelmatig gebouwd, heeft een merk-
waardige waterleiding, aanzienlijke wolweverijen, levendigen handel en 30,000 inw.
De stad ligt te midden van fraaije tuinen, waarin dc heerlijkste vruchten van
Europa en Amerika wassen.
5. De staat Guanajuato, groot 328 v. m., met 720,000 bew., is eene hoog-
vlakte, die zeer rijk is aan edele metalen. Guanajuato, de hoofdst., in een 6870
voet hoog gelegen dal, is de hoofdzetel der mijnwerkers; het heeft eene munt,
een mijnwerk-instituut en 50,000 inw., waarvan 20,000 in de mijnen en voorsteden
leven. Celaya is eene stad met 14,000 inw. Vlekken zijn: Irapuato met 17,000,
Salamanca met 16,000 en Villa de Leon met 8000 inw. El Jaral is een grooi
landgoed, met een dorp, dat 3000 inw. telt en waar eene beroemde stoeterij is.
6. De staat Mechoacan, 1240 v. m. groot, met 500,000 bew., ligt aan de
westelijke helling van den bergrug Anahuac, en strekt zich uit tot aan den Groo-
ten oceap. Aan de grenzen stroomt de Kio grande de Santiago, il/ore/ï'a, vroeger
Valladolid de Mechoacan, hoofdst. en zetel van eeu bisschop, ligt in een 5850 voet
hoog gelegen en door twee rivieren bewaterd dal; zij heeft eene prachtige hoofd-
kerk, 25,000 inw., cn is de geboortei)iaats van Itürbidb , die korten tijd keizer van
Mejico was. Eascuaro, aan een bekoorlijk meer van gelijken naam, heeft 5200,
Tlalpvjahna, eene bergstad, 8900, en An'o veel handel en 7300inw. In de nabij-
heid der laatste stad ontstond in 1759 de vulkaan Jorw//o(spr. Goroeljo), die thans
nog werkzaam is.
7. Destaat Jalisco (spr. Galiesko), groot 4360 v. m., met 775,000 bew., wordt van
den Santiago doorstroomt, en bevat het aanzienlijke meer Chapala. Het oostelijk ge-
deelte is hoogvlakte; het westelijke kustland aan den Grooten oceaan heeft een heet
en ongezond klimaat. Guadalajara, de hoofdst., in eene rijke vlakte, beeft allerlei
nuttige inrigtingen, looijerijen, lederfabrieken, wolwevcrijen, handel en 65,000 inw.;
zij is, wat nijverheid betreft, de tweede stad der republiek. San Juan de loslagos,
in een hoogdal, is beroemd door hare groote jaarmarkt, waartoe 100 a 150,000
menschen bijeenstroomen. San Bias heeft de uUmuntendste haven in Mejico, aan
den mond van den Santiago. Tepic, fraaije stad in eene bekoorlijke bergvlakte,
heeft veel handel en 10,000 inw. Fuerto de la Natividad cn Guatlan zijn kleine
havensteden.
8 en 9. De staten Sonora en Cinaloa liggen aan de golf van Californië,
worden van den Yaqui doorstroomd, en beslaan 6892 v. m., met 300,000 bew.
Met uitzondering van de zandige kuststreek, bestaan deze staten uit een berg-
land, dat rijk aan goud en zilver, maar grootendeels nog zeer woest is. Onder
de Indiaansche stammen, die zich hier ophouden, heeft men de Fima's, de Ya*
quis, dc Mayo's, enz. In Cinaloa, den zuidelijken staat, liggen: Culiacan, de
hoofdst,, met 12,000 , Villa del Fuerte met 4000, Rosario met 5Ó00, Mazatlan, be-
langrijke handelshaven aan den Grooten oceaan,met \ , Alamos, fraai gebouwde
stad met zilvermijnen in de nabijheid, met 10.000 en Cinaloa met 3000 inw. In S o-
nora liggen: Los Urès, de hoofdst. met 7000, Petic, handelstad met 8000 en
Arispe met 3000 inw. In de nabijheid van Guadalupe y Calvo heeft men in 1837
zeer rijke mijnen met edele metalen ontdekt, die thans ontgonnen worden, en waar-
door eene stad ontstaan is met 6000 inw. Guaymas, haven- en handelstad aan
de golf van Californië, heeft 7000 en Santa Cruz, hoofdst. der Yaqui-lndianen,
10,000 inw.