Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I)E VEEEEXIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 331
landstreek is nog zeer spaarzaam bevolkt; in 1855 telde men slechts
80,000 bew., behalve Indianen van verschillende stammen, als de
Payoefas (d. i. worteleters), die op den laagsten trap van beschaving
staan, de Moquis, Apaches, Navujos en Comanches, die meestal van
jagt en roof leven.
Santa-Fé, lioofdst. aan een tak van den Rio del Norte, in eene door bergen
ingesloten onvruchtbare hoogvlakte, 7000 voet boven de zee, heeft 8000 inw. en
een fort dat de stad bestrijkt. Taos, een der schoonste en vruchtbaarste valleijen
in het land, heelt verscheidene dorpen en 9000 bew. Albuquerque, een groot
dorp aan de oostzijde van den Kio del Norte, heefc ruim 6000 inw. El Paso
(Iel Norte, stad en zuidelijkste plaats van bet gebied, aan den westoever van deu
liio del Norte, heeft 4000 inw.
G. Het gebied Utah ligt 4 a 5000 voet boven de oppervlakte der
zee, heeft zijn eigen meer- en rivierstelsel, dat in geen gemeenschap
met de zee staat, en in het algemeen het karakter eener woestijn;
wel heeft men er ook enkele vruchtbare dalen, maar het grootste
gedeelte er van is ten hoogste dor en onvruchtbaar en met een bit-
ter zout bedekt. In deze groote landstreek, die vóór 1847 nog door
geen blanke betreden was, hebben sedert de ü/ormo^/e« (eene nieuwe
Christen-secte) eene nieuwe stad en verscheidene andere volkplan-
tingen gesticht en met groote vlijt eenige dalen bebouwd. Zij noe-
men huunen priesterstaat Mormoaen-staat, ook Beseret (Honigbij), en
sedert 1850 is hij als een nieuw gebied, onder den naam Utah-ge-
bied^ in de unie opgenomen. Uit nieuAve gebied beslaat 8864 v.
m. en grenst ten noorden aan de gebieden Oregon en Nebraska, ten
oosten aan Nebraska, Kansas en Nieuw-Mejico, ten zuiden insge-
lijks aan Nieuw-Mejico, en ten westen aan Californië. Even als dit
gebied van alle zijden door bergen omringd is, wordt het ook van
binnen van vele bergketenen doorsneden, waaronder de Wahsats-qm
Timpanogo-ketens en de Ihimboldts-rivier-bergen de aanzienlijkste zijn,
en met eeuwige sneeuw bedekte toppen van 10 a 11,000 voet hebben.
De grootste rivieren zijn in het westen de Ilumboldts-rivier cn in
het oosten de Green-rivier en de Grand-rivier, die bij hunne vereeni-
ging den Colorado del Occidente vormen. De aanzienlijkste meren ziju
de Mad-^ Pyramid.-, Carson-, Walker- en Humboldts-THQTGn, alle ten
oosten van de Sierra Nevada. het Groote Zont- en het Utah-meer,
aan de westelijke helling van het Timpanogo-gebergte, de Nicollet-
en Seviers-m^ïtm f ten westen van het Wahsats-gebergte. De bevol-
king van dit gebied rekent men op 30,000 zielen, grootendeels
INIormonen, die met Californië in een levendig handelsverkeer staan.
Van de Indiaansche stammen in dit gebied zijn de TempanagoS'
Utahs en Payutas de voornaamste.
Groot-Zoutmeer-stad, Mormonen-stad of Beseret, dc 4300 voet hooggelegen
hoofdst., in een bevallig dal, 4 m. van het Groote Zoutmeer, heeft breede en
regte straten, eene pottebakkerij, eene weverij, verscheidene ijzergieterijen,
eene munt, eene boekdrnkkerij, eene universiteit en 20,000 inw., die de omstre-
ken uitmuntend bebouwd hebben. Fitlmore-city, eene stad 4700 v. boven de
zee, is thans de zetel der regering. Brownsville en Utah zijn kleine plaatsen.
7 en 8. De gebieden Oregon en Washington, gevormd uit
de groote landstreek Oregon, wier bezit geruimen tijd een twistappel
tusschen Groot-Brittanje en de Vereenigde Staten was, tot, krach-
tens een in 1856 gesloten verdrag, het kleinste noordelijk gedeelte,
van 40"*. n. br. af, benevens het Van-Couvers-eiland, den Britten, en