Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
328 AMkiïIKA.
30. Wisconsin. (Opg. 29 Mei 1848.) Oppervl. 5000 v. m., met
310,000 bew., heeft eenen vruchtbaren grond en heerlijke prairiën,
rijke kopermijnen, veel lood en schoone bosschen,
^l/flrf/sow, de hoofdplaats, heeft 3000 inw. Andere steden zijn: Mineral'point
met 7000, Milivaukie met 21,000, Southport, mei AW, Racine mei b2m, iSheboy(jan
met 3000, Manitowoe met 1200, Greenhay met 1200 en Prairie da ckien met 3000 inw.
31. Californië. (Nieuw- of Opper-Californic.) (Opg. 9
Sept. 1850.) Oppervl. 8900 v. m., met 100,000 bew. liet gebied
is in 1S28 door Mejico afgestaan. In 1847 zijn cr groote goudmijnen
ontdekt, waardoor deze nieuwe staat in weinig tijds zeer bevolkt is
geworden.
San Francisco, stad aan eene schoone baai, aan den Grooten Oceaan gelegen
en tot 1847 door slechts 1000 zielen bewoond, heeft ihans 55,000 inw., en zal
weldra met de beroemdste handelsteden aan de oostkust kunnen wedijveren. San
José, in een vruchtbaar dal, aan den llio de Guadalupe, kortelings door een
spoorweg met S. Francisco verbonden, en voorloopig de hoofdst. van Californië,
heeft 5000 inw. Andere steden zijn: Marysville met 1500, Vallcjo met 2000,
Benicia met 6000, Stockton met 15,000, Sacramento-city met 20,000 mw. cn veel
handel. Monterey is eene bloeijende havenst. met 6000 inw., cn San JJierjo, medo
eene havenst., is teveus de zuidelijkste stad van Californië.
be gebieden of tekritokicn.
Met den naam gebied worden gewesten aangeduid, die nog geen
zoodanige grondwet als de staten hebben, maar aan deze te zamen
als gemeenschappelijk eigendom toebehooren, en van den president
der unie en het algemeen congres, naar bijzonder daartoe gegevene
voorschriften, geregeerd worden. Zoodra de bevolking van een ge-
bied GO,000 bew. bedraagt, vormt het, gelijk reeds gezegd is, een
bijzondere staat, geregtigd om in de unie te worden opgenomen.
De gebieden der Vereenigde Staten bevatten de uitgestrekte land-
streek, die ten westen van de staten Wisconsin, loAva, Missouri en
Arkansas zich tot den staat Californië en voorts tot aan den Groo-
ten oceaan uitstrekt, terwijl zij ten noorden door Britsch Noord-
Amei'ika en ten zuiden door Tejas en de republiek Mejico begrensd
wordt. Deze landstreek, die men gevoegelijk op 80,000 v. m. schat-
ten kan, bevat in het noordelijk gedeelte de bronnen van den
Missisippi en den Missouri, en ook de meeste der vele andere,
gedeeltelijk zeer aanzienlijke rivieren, waaronder de Yellowstone^ de
Platte of Nebraska, de Kansas en de Arkansas de voornaamste zijn.
Het land behoort tot de Noord-Amerikaansche hoogvlakten, doch
is niettemin op vele plaatsen aan overstroomingen van rivieren
blootgesteld; het wisselt af met bosch en prairiën, vette streken
en onvruchtbare rotsgronden, moerassen en laagten, en bevat eenen
rijkdom van mineralen, planten en dieren, die voor de reeds be-
bouwde staten niet onderdoet. Eene lange bergketen, eene voort-
zetting van de Cordillera's, doortrekt het land onder verschillende
namen, als Sierra Madre, Sierra de Grullas enz., van het z. o. naar
het n. w., en vormt in het noorden het Rotsgebergte, met toppen van
7 k 11,000 voet. Ruim 20 m. ten oosten van het Rotsgebergte ver-
heft zich, midden in eene groote vlakte, het veel lagere Zwarte ge-
bergle (Black Mountains), dat grootendeels uit zandsteen bestaat, en
dikwerf door zeer steil afhellende, zonderling gevormde afgronden
is algebroken.