Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VEIIEENIGÜE STATEN VAN NOORD-AMBKIKA. 325
met 44,000 inw., aan den Potomak, is uitmuntend aangelegd, met breede, lijnregte
straten, het paleis van den president, het kapitool, enz. Georgetown, teu westen
vau Washington, heeft OüOO inw.
STATEN NA DE VlUJMAKING- VAN HET lililTSCIlE KIJK.
14. Vermont. (Opg. 4 Maart 1791.) Oppervl. 480 v. m., met
320,000 boAV., aan bet meer Champlain. Men heeft hier groote bos-
schen, en bergen van 4000 voet hoog.
Montpdlier, hoofdst. met 4000 inw., heeft houthandel, eene ijzersmelterij, enz.
Andere steden zijn: Bennington met 3500, Rutland met 2800, Windsor met 3200,
Middlebury met 3500, Vergennes met 2500, Burlington met 5500 en Brattleshoro
met 5000 inw.
15. Kentucky. (Opg. 1 Junij 1792.) Oppervl. 1780 vierk. mijlen,
met 1,100,000 bew. Zeer vruchtbaar.
Frankfort, de hoofdst. aan den Kentucky, met breede, elkander regt doorsnijden-
de straten, heeft 5000 inw. Lexington, aan de zamenvloeijing van den Kentucky
en den Obio, met 12,000 inw., heeft eene akademie, fabrieken enz. Xou/i-uiV/e, aan
den Ohio, levendige fabriek- en handelstad, heeft 46,000 inw. Andere steden zijn:
Maysvilh met 4500, Banville met 2000, Newport met 6000 en Covington met vele
tabaksfabrieken en 10,000 inw.
IG. Tenessee. (Opg. 1 Junij 1796.) Oppervl. 22,1000 v. m.,
met ruim 1 mill. bew. Deze staat, door de rivieren Missisippi,
Tenessee en Cumberland besproeid, is zeer vruchtbaar. Voortbreng-
selen zijn: katoen, mais, tabak en sterke veeteelt.
Nashville, hoofdstad aan den Cumberland, heeft 11,000 inw., handel en scheep-
vaart. Murfreeshoro, de voormalige hoofdst,, heeft 4000 inw. Knoxvillc heeft
5300, Wartburg 1200 en Memphis ÖOOO inw.
17. Ohio. (Opg. 29 Nov. 1802.) Oppervl. 1880 v. m., met 2 mil-
lioen bew. Men heeft er reusachtige wildernissen.
Columbits, de hoofdst. aan den Scioto, bijna in het midden van den staat, heeft
18,000 inw. Cincinnati, met 125,000 inw., is de hoofd-stapelplaats van den leven-
digen Ohio-handel, waarvoor bestendig 200 stoombooten werkzaam zijn, vol manu-
facturen en fabrieken van allerlei aard. Onder anderen is Cincinnati de grootste
markt van varkensvlecsch op den geheelen aardbodem. Andere steden zijn: Ma-
riette met 5500. met 10,500, Springfield met 5200, Dayton met 11,000,
Oxford met 2000, Circleville met 5000, Chillicothe met 10,000, Portsmouth met
45U0, Steubenville met 6200, Cleveland, belangrijke fabriekstad en eene der schoon-
ste steden van het westen, met 36,000, Lancaster met 3500, Athens, belangrijke
havenstad aan het meer Erie, met 2800 en Sandusky-city met 6000 inw.
18. Louisiana. (Opg. 8 April 1812.) Oppervl. 2190 v. m., met
520,000 bew., waaronder vele Franschen en de helft negers. Men
heeft cr plantaadjen van suiker, katoen, indigo, tabak, enz.
Batonrouge, de hoofdst., heeft 4500 inw. Nieuw'Orleans, aan den Missisippi, re-
gelmatig gebouwd, met 150,000 inw. (des zomers veel minder, dewijl er dan de gele
koorts heerscht), is do zeer levendige stapelplaats voor alle westelijke staten. Andere
steden zijn: Algiers, Alexandria, Natchitoches, Donaldsonville, IrankUn, Opeloiisas
en Grand'Coteau.
19. Indiana. (Opg. 11 Dec. 1816.) Oppervl. 1590 v. m., met
990,000 bew.
IndianopoUs, aan den Ohio , is de nieuw gebouwde hoofdstad., met 9000 inw.
Corydon, de voormalige hoofdst., tolt 2000 inw. Fmcennes heeft 2600, Keyay 2100,
Niemo'Albany, 5000 iuw. en scheepstimmerwerven. Jeffersonvillc heeft 1000, Neiü-
Harmony 1200, Madison 8500, Bloomington 1800 en Fvansvillc 3000 inw.