Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
324 AMkiïIKA.
«lorp, met eeno belangrijke akademie voor onderwijzers. Lundonderri} heeft 3000,
Amherst 2700, Dover üOOO, Nashua 9000 cn Manchester 14,Ü0Ü inw.
10. Virginië. (Opg. 2G Junij 1788.) Oppervl. 3050 v.m., metl.*
mill, bew., waaronder -1 negers. Hier wordt uitmuntende tabak
gebouwd.
Richmond, dc hoofdstad asn den James, heeft 30,000 inw. cn eene merkwaardige
otsbrug. Alexandria, met 9000 inw., haven- en handelstad, behoorde nog kor-
elings tot het bondsdisirict Columbia. Mount Vernon is het landhuis! van "Wash-
ington. Norfolk, met 16,000 inw., heeft den sterki-ten tahakshamlel der unie.
Wheeling heeft 12,000, Portsmouth 9000 en Lynchburg 9000 inw.
11. Nieuw-York. (Opg. 26 Julij 1788.) Oppervl. 2175 v. m.,
met 3,200,000 bew. Deze staat is nog slechts voor de helft bebouwd.
Hier heeft men den St. Laurentius-stroomy benevens de merend?ze en
Ontario,
Nieuw'Yorh, aan den mond van den Hudson, is de eerste handelstad der unie,
met 650,000 inw. Tot deze rijke en prachtige stad behooren de eilanden liang
Eiland (Long Island), groot 44 v. m., met 220,000 bew. en Staten - ei I and.
Op het eerste heeft men Williamsburgh, tegenover Nieuw-York, met 22,000 inw.
en Brooklyn, met 100,000 inw., die men als voorsteden van Nieuw-York kan
aanmerken. (Be eerste stoomboot werd te Nieuw-York in 18'.>7 gebouwd door
den Amerikaan Fulton.) Albany, de hoofdst. van den staat, aan den boven-Hud-
son, heeft 55,000 inw., voor een gedeelte Hollanders van afkomst. Rochester,
aan het meer Ontario, met 36,000 inw., heeft veel industrie, sterken handel en
het grootste molcnwerk van den staat. Aan of nabij den Hudson liggen: hetdorp
Sing-sing, bekend door de groote staatsgevangenis; de steden iS^etvburgh, max,
handel, industrie en 12,000, Poughkeepsie, met veel nijverheid en 14,000, Tisykill,
eene vereeniging van 5 dorpen, met 8500, Rhinebeck met 4500, Kingston m^l
10,500, Hudson met scheepstimmerwerven, fabrieken en 6000, Troy met een be-
roemd vrouwen-seminarium, vele fabrieken en .30,000 inw. Verdere steden zijn:
Shenectady met 9000, Elmiia met 8000, ISaratoga (bekend door de gevangenne-
ming van het Botirgoync'sche leger in 1777) met 3000, Plaitsburgh met 6500 en
Oqdensburgh met 3600 inw. Bloeijende handelsteden aan het Erie-kanaal zijn :
Ütica met 19,000, Syracuse met 23,000, Lockport met 13,000 en met 50,000
inw., de laatste aaii den mond van gemeld kanaal in het meer Erie. Iu de na-
bijheid heeft men den Niagara-n-aterval. Auburn, met 10,000 inw., is bekend door
zijne groote, naar een bijzonder stelsel gebouwde strafgevangenis. Ithaca hceft
7000, Geneva 5500, Canandaigua 85Ü0, Sackets-harbour 2000, Osivego 12,500 en
Rochester 40,000 inw.
12. Noord-Carolina. (Opg. 21 Nov. 1789.) Oppervl. 2100 v.m.,
met 900,000 bew., waaronder | negers. Voortbrengselen zijn tabak,
indigo, en bovenal katoen. Men heeft er het groote moeras Bismal-
swamp, en in het binnenland een aanzienlijk goudzandleger. De Black'
Movntain is 6500 voet hoog.
Raleigh, met 6000 inw., is de hoofdst. Salem, met 5000 inw., is eene evangeli-
sche broedergemeente, in welker nabijheid nog eenigo anderen liggen. Verdere
steden zijn: E denton met 2500, Nieuw-Btrn met 5000, Wilmington met 11,500 en
Fayetteville met 6000 inw.
13. Rhodo-Island. (Opg. 29 Mei 1790.) Oppervl. 64 v.m., met
150,000 bew. Uitmuntend bebouwd.
Providence, hoofdst. 45,000 inw., heeft eene hoogeschool, fabrieken en zeehan-
del. Neivport, met 10,000 inw,, op het 2 v m. groote,romantische eilandKhode-
Island, is do schoonste en sterkste haven der Vereenigde Staten. PawtuckethtQÏt
8000, Smithjield 12,000, Wanvick 7000 en Bristol 4S00 inw.
Columbia. (Opg. 16 Julij 1790.) Oppervl. bijna 3 v. m., met
en 54,000 bew., het algemeene nieuwe bondsdistrict.
Washington f hoofdstad van al de Vereenigde Staten en zetel van het congres.