Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I)E VEEEEXIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 323
sey-city raet IG,000, Hoboken met 3000, Perth-Amboy met 1800 , Princetoicn met 2000
Sbreiosbury met 6000, Niemo-Brunswijk met 14,000, Burlington mQt bbOO, Freehold
met 6500 en Camden met 9800 inw.
4. Georgië. (Opg. 2 Jan. 1783.) Oppervl. 2800 v. m , met 910,000
bew., waaronder 250,000 negers en 10,000 Indianen van den stam
der Tsjirokezen. Belmlve de stapelwaren van Zuid-Carolina, heeft
men hier ook suikerplantaadjen. Voorts heeft men hier, behalve
het Apaliachisch-gebergte, vele grazige vlakten, savannen genaamd,
Milledgeville, met 7000 inw., is de hoofdstad. Savannah, aan den Savannah,
met 18,000 inw. en levendigen zeehandel, is de voornaamsts stad van den staat.
Augusta, met 8000 inw., heeft veel handel, inzonderheid in katoen. Andere steden
zijn: Athens met 3000, Lawrence met 19,000, Maçon met 6000, Columbus, belang-
rijkste fabriekst. van den staat, met 8000 , Darië met 5000 en St. Marys met 800
inw. — Aan de kust liggen vele eilanden, waaronder iSt. Simons en Cumberland
de voornaamste en met heerlijke katoenplantuadjes bedekt zijn.
5. Connecticut. (Opg. O Jan. 1788.) Oppervl. 225 v. m., met
380,000 bew.
Newhaven, regelmatig gebouwde hoofdst., heeft 21,000 inw. en belangrijken handel.
Hartford heeft 8000, Sieuw-London 9000, Norivich 10,500, Middietoivn 7500 en
Fairßeld 4300 inw.
G. Massachusetts. (Opg. 6 Febr. 1788.) Oppervl. 370 v. m.
met 1,000,000 bew. Een der best bebouwde staten, vol fabrieken.
Boston, hoofdst. met 140,000 inw., heeft eene uitmuntende haven voor 500 zee-
schepen, allerlei fabrieken, uitgebreiden handelen eene hoogeschool. (Geboren
Franklin.) Lowell, fabriekstad met 40,000 inw., is het Amerikaansche Manchester.
Van de andere steden heeft Lynn 15,000, Salem 21,000, lloxburgh\^,OQO, Worcester
18,000, Cambridge 16,000, Springfield 12,000, Fall-river 12,000, Taunton 11,000,
Newbury-port 10,000, Nantucket 9Ù00, Banvers 9000, Gloucester , Andover 7000,
Marblehead 7000, Plymouth 6500 en Middleborough 5500 inw. — Tot dezen staat
behooren de eilanden Nantucket cn Martha'swijnberg, met sterke walvisch-
vangst. Op bet eerste heeft men de havenstad Nantucket, met vele traankokerijen
cn 10,000, op de laatste het stadje Kdgarton met 1800 inw.
7. Maryland. (Opg. 28 April 1788.) Oppervl. 540 v. m. (of 660
met het water). Getal bew. 585,000, waaronder 80,000 negersla-
ven. Depot van tabak, katoen, meel, pekelvleesch, brandewijn enz.
Men heeft er de Chesapeakbaai en het groote Chesapeak-kanaaL
Annapolis , hoofdst. en zetel van den Katholieken aartsbisschop, ter plaatse waarde
Severn zich in de Chesapeak-baai ontlast, heeft 4500 inw. Baltimore, met 170,000
inw., is de derde handelstad van de Vereenigde Staten. Graceham, is eene broeder-
gemeente met 400 inw. Snowhill heeft 1500, Baston 3000, Elkton Vl^Q, Frederick-
town 6500 en Hagerstown 8000 inw.
8. Zuid-Carolina. (Opg. 23 Mei 1788.) Oppervl. 1320 v. m.,
met 700,000 bew., waaronder de } negers. Stapelwaren zijn ta-
bak, indigo, bovenal katoen, rijst, hertenvellen. Goudzand vindt
men in het gebergte.
Columbia is de hoofdpl. met 6100 inw. CÄartoon, op eene landtong, met 45,000
inw., waaronder 16,000 slaven, is eene voorname zeestad, met 200 eigene schepen
en aanzienlijkeu handel. Verdere steden zijn: Georgetown met 4000, Camden met
3000, Beaufort met 2200 en Hamburg met 2800 inw.
9. Nieuw-Iiampshire. (Opg. 21 Junij 1788.) Oppervl. 440
V. m., met 318,000 bew. De grond is bergachtig; de berg Wash-
ington is 7000 V. hoog.
Concord is de hoofdst. met 9000 inw. Portsmouth, met 10,000 inw., is eene van
de schoonste havens der unie, met timmerwerven en zeehandel. Hannover, is eeu
21*