Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
322 AMEUIKA.
doortrokken; ten westen van deze laatste komt nog liet Californische
Icustgehergie in aanmerking, dat wel smal, maar van eene vrij aan-
zienlijke lengte is.
Het klimaat is in liet westen matig; in liet oosten gaat het over
van kond tot warm. De mild besproeide grond is vruchtbaar, maar
nog niet veel bebouwd. Voortbrengselen zijn; veel vee, merinos-
schapen, bisons, wilde paai^den, trekduiven, zeer veel visch, honig,
veel koren, rijst, aardappelen, veel tabak, beste hop, en in Virginia
zeer veel steenkool. De landbouw neemt echter jaarlijks toe, zoo
ook de fabrieken, die, thans niet onbelangrijk zijn. Handel en scheep-
vaart zijn buitengemeen levendig.
Men telt thans 31 staten en 8 gebieden. Daarenboven heeft men
het bondsdistrict Columbia, waarin Washington^ de zetel van het alge-
meen bewind.
De 31 staten zijn de volgende:
staten vóór de vrijmaking van het britsche rijk.
1. Delaware. (Opgerigt 7 Dec. 1787.) Oppervlakte 101 v. m.
Getal bewoners 95,000.
Dover, hoofdst, aan de Jones, heeft 4000 inw. Wilmington, met 14,000 inw.,
heeft fabrieken en belangrijken meelhandel. Het dorp Brcindyivine, aan de rivier
vpn gelijken naam, heeft beroemde koren-, kruid-, zaag- en andere molens. Steden
zijn nog: Neivcastle, met eene werktuigfabriek, gieterijen eu 3200 iuw., en Lewis-
toïvn, met 1400 inw. en zeezoutpannen in de nabijheid.
2. Pennsylvanië. (Opg. 12 Dec. 1787.) Oppervl. 2170 v, m..
met 2,400,000 bew., waarvan | Duitschers. Deze staat, die het va-
derland der Kwakers en voor een. gedeelte bergachtig is, wordt be-
sproeid door den Delaware (die hier de Tjehigh en «Sc/^mï/M/opneemt),
den Susquehannah (die hier de aanzienlijke Juniata ontvangt) en de
Allegany en Monongahela, zich bij Pittsburgh vereenigen, en van
daar af den gemeenschappelijken naam van Ohio aannemen, welke
laatste rivier door twee kanalen, die het gebergte doorsnijden, met
den Delaware en den Potomak verbonden wordt. Men heeft er veel
industrie.
IlarrisGurgh, de welgebouwde hoofdst., aan den Susquehannah, heeft 8500 inw.
Philadelphia, na Nieuw-York de grootste stad der Vereenigde Staten, aan den De-
laware, is door William Penn in 1682 geslicht. Zij heeft evenwijdige en breede
straten, en 350,000 inw., benevens fabrieken van allerlei aard, eene bank,eene hoo-
geschool, openbare bibliotheken, 100 boekdrukkerijen,eene sterrenwacht, en andere
belangrijke inrigtingen. Barrowgate, een dorp nabij Philadelphia, met eene ge-
zondheidsbron en vele landhuizen, heefc 9500 inw. Verdere steden, met veel nij-
verheid, zijn: Germantown met 6500, Manayvnh met 6200, Lancaster met 13,000,
Ephrata met 5000, Wanoick met 3500, lork met 8000, Carlisle met 4600, Get-
tyshurgh met 3000, Reading ^ in een bekoorlijk dal, met 16,000, Easton met 5000
inw. Bethlehem en Nazareth zijn evangelische-broedergemeenten, met opvoedings-
gestichten. Onvigsburgk, bergst., heeft 800, Mauch-chunk, bergdorp 3000, Potts-
viUe , stad in een dal, 7500, Brownsville 4500, Washington 2500 inw. Pittsburgh,
aan den Ohio, hoofdstapelplaats, met 60,000 inw., heeft fabrieken van allerlei aard
en ook scheepstimmerwerven. l3e stad Erie heeft 6000 inw.
3. Nieuw-Jersey. (Opg. 18 Dec. 1787.) Oppervl. 392 v. m.,
met 490s000 bew.
Irenton, aan den Delaware, met 10,000 inw., is de hoofdplaats. Newark, met
40,000 inw., heeft vele fabrieken, waaronder eene schoenmakerij in het groot.
Patterson is eene belangrijke fabriekst., met 12,000 inw. Andere steden zijn: Jer-