Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I)E VEEEEXIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 321
Belialvo do Canadasehe meren, die gedeeltelijk tot de Vereenigde
Staten beliooren, komen in aanmerking: het 690 v. m.
groot on door de straat Michillimakinah met het Huron-meer ver-
btmdon; hot Chmnplain-meer, 3G v. m. groot, dat versclieidone rivie-
ren opneemt, door den üorel gemeenschap met de St.Laurens-rivier
cn ook met het zuidwaarts gelegen meer Georges heeftj voorts hot
Seneca-meer, \\Qt Fontchartraiu-iueer, enz. Nabij het Kotsgebergte heeft
men het Groote Zoutmeer, het. Uioh-meer, het Nicolet-meer, het Pi/-
ramide-meer en het Tule-meer. Ook heeft men in de Vereenigde
Staten vele moerassen. Een der merkwaardigste is de Okefeenokee in
Georgië, dat 40 v.m. beslaat en in don regentijd het voorkomen van
een binnenmeer heeft. Uit dit moeras ontspringt Ae St. Mnria-rivier,
die zich in don Atlantischon oceaan ontlast. In de zelfde streek
hooft men medo het Cypressen-mocras, en aan de grenzen van Vir-
ginia en Noord-Carolina hot Bismtd-swamp.
De vele groote meren in het noorden, en de het midden des lands
doorstroomendo Missisippi, hebben aanleiding gegeven tot een aan-
zienlijk kanaalstolsel, waaronder het 78 m. lange Erie- of Groote
kanaal vooral in aanmerking komt. Het Pennsylvania-kanaal beslaat
met zijue vertakkingen niet minder dan 135 mijlen. Voorts heeft
men het Ohio-kanaal, dat het meer Erie met den Ohio verbindt en
70 m. lang is; het Miama-kanaal, dat eeno lengte van 52 en het
Chesapeak-Uhio-kanaal, dat eene lengte van 74 m. heeft. Bovendien is
het geheele land met een uitgebreid net van spoorwegen overtrokken.
Hot oostelijk gedeelte des lands, tusschen den Atlantischon oceaan
on hot gebergte, is meer laag en vlak, en bevat voor een gedeelte
onmetelijko savannen of prairiën. Do bergstreek ten oosten bestaat
uit eene 2000 a 2400 liooge en 30 h, 40 uren breede bergketen,
die in Georgië oen aanvang neemt, en zich tot aan de St. Laurens-
rivier uitstrekt; doze bergketen heet bij de Noord-Indianen ^i/e^any
on bij de Zuid-Indianen Apalachen. Zij verdeelt zich in twee hoofd-
en verscheidene zij-ketenen, die verschillende namen voeren on tot
hunne toppen met digte wouden bedekt zijn, In het westen van den
staat, tusschen don Missisippi on den Grooten oceaan, komt uit Mejico
eene voortzetting van de Andes of Cordillera's, welke groote berg-
keten zich van de Straat van Magellan tot aan den noordpoolcirkel
uitstrekt. Bij hare komst uit Mejico in het gebied der Vereenigde
Staten heet zij Siërra Madre, en verder-op noordwaarts Siërra de
los Mimbres, Siërra de los Grullas, Siërra verde, enz. Dan volgt tus-
schen 42" en 44° n. b. het Wind-rivier-gebergte, dat tot het merk-
waardigste en hoogste dezer geheele bergketen behoort; het onder-
scheidt zich door zijne verscheurde, met sneeuw bedekte toppen
en diepe, smalle dalen, met een overvloed van bronnen, be-
ken en rotsmeren, in welk opzigt het voor slechts weinige geberg-
ten der bekende wereld onderdoet. Een top er van, de Freinonts-
piek, verheft zich tot 12,730 voet. Dit Wind-rivior-gebergte vormt
een grooten bergknoop, van welken 4 groote bergketenen uitloopen.
Die naar het noorden heet het Rotsgebergte, en zijne toppen, die zich
10,000 a, 11,000 voet verheffen, zijn met eeuwige sneeuw bedekt.
Ton westen van het Rotsgebergte loopt hot Cascade-gebergte door het
westelijk gedeelte van hot Oregon-gobied, en ton westen van de uit
Mejico in de Vereenigde Staten komende voortzetting des Andes wordt
het westelijk gedeelte van Californië van de hooge Siërra Nevada
21