Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«p
320 AMkiïIKA.
bevinden; hij wordt inzonderheid door de Marifts versterkt en is
tot aan zijn ontstaan bevaarbaar; 180*^ n. b. ontlast zich do Ydlow
Stone in den Missouri; doch de voornaamste bijrivier van dezen is de
Platte, die in het Rotsgebergte nabij de bron van den Rio del Norte
ontstaat en bijna 400 m. lang is; ook de Groote Osage en de Kansas
zijn aanzienlijke bijrivieren van den Missouri, die nabij de stad Louis
zich met den Missisippi vereejiigt; 4. de St. Franqois, 100 m. lang;
5. de Witte rivier, 140 m. lang; G. de Arkansas, eene 440 m. lange
rivier, die op de hooge bergketen van Mejico ontspringt, waar de
Platte en de Rio del Norte hunnen oorsprong nemen; 7. de Roode
rivier, die insgelijks van de gabergten van Nieuw-Mejico komt en
300 m. lang is. Van het oosten stroomen in den Missisippi: 1. de
St. Louis, 40 m. bevaarbaar; 2. de Chippeioag; 3. de Wisconsin, ins-
gelijks bevaarbaar; 4. de Stony- of Roek-rivier, GO m. bevaarbaar; 5.
de llinezen-ricier {Illnois), die ten zuiden van Michigan ontstaat on
109 m. bevaarbaar is; en G. de Ohio, die met ^egt de Schoone rivier
heet, bij Pittsburgh door de vereeniging der ver uit het zuiden en
noorden stroomende Allegany en Monlwgahehi gevormd wordt, en, na-
dat hij den Wabash, den Cumberland en den Te^mee met zich vereenigd
heeft, na eenen loop van 240 m. een einde neemt. — De Missisippi
zelf ontspringt, volgens de jongste nasporingen, op de met meren en
moerassen bedekte hoogvlakte, die zich tusschen 47^ en 49^ n. b.
van het Rotsgebergte tot aan het Bovenmeer uitstrekt, terwijl hij
;ilt het Itaska-meer of meer Labiche (47' 10' n. b.) als eene 10 a
12 voet breede rivier stroomt, en, nadat hij, in eene noordoostelijke
rigting voortstroomcnde , bijna 48^ n. b. bereikt heeft, zich weder naar
het zuidoosten en later in het algemeen naar het zuiden wendt.
Maar reeds vóór zijne uitstrooming uit het Itaska-meer heeft hij,
uit het meer Travers komende, zich in het Cass^meer of Roode-cede-
ren-meer, ten oosten van het Itaska-meer, gestort, is van daar in
het Irving-meer gekómen, en verdeelt zich ten zuidwesten van dit
laatste in twee armen, die zich echter na een korten loop weder
vereenigen. A^an nu af neemt hij in breedte toe, die bij den mond
van den jNIissouri 7500 en bij den mond van de Roode rivier 4800
voet bedraagt, welke laatste breedte hij behoudt tot dat hij zich,
na eenen loop van 450 m., in de golf van Mejico ontlast. Hier vormt
hij vele bijarmen of kanalen [bayous genaamd), en heeft eindelijk
zulke lage oevers, dat slechts door aangelegde dijken het omliggende
land tegen zijne overstroomingen beveiligd wordt. (*)
In den Grooten oceaan of de Stille zee ontlast zich de Cohmhia-
rivier of Oregon, die door twee hoofdarmen gevormd wordt, van
welke de noordelijke in het Rotsgebergte ontspringt en in zijnen loop
eenige zijtakken opneemt. A^ervolgens behooren aan den Stillen
oceaan de rivieren San Sacramento^ San Joaqnirn, Rxienaventnra en
Rio Colorado de la California; de laatste heeft tot takken de Green-
rivier cn de Grant-rivier, die vervolgens Colorado heet.
(*) Er beeft bij bet benoemen van den Mi<isisippi en den Missouri eene grove
vergissing plaats gehad. Ilet water van den Missouri, van zijnen oorsprong af, is
kenbaar aan zijne vuilgele kleur, welke kleur de zelfde blijft nadat de rivier, na
hare vereeniging met den Missisippi bij St. Louis , zuidwaarts stroomt. Eene ge-
heel andere kleur, blaauwachtig en veel helderder, heeft dc Missisippi tot aan St.
Louis. Het is dus niet de Missouri die zich in den Missisippi, maar de Missisippi
die zich in den Missouri ontlast, welke laatste rivier het dan ook eigenlijk is, die
zich in dc golf van Mejico stort, cn aldus van haren oor.cprong af eene lengte
van 730 m. heeft.