Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I)E VEEEEXIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 319
haai liet diepst de kust binnendringt, ontlasten zich: 1. de Si. Lan-
7-e)is-stroom, die slechts de grenzen de Vereenigde Staten aam-aakt;
2. de Connecticut, die aan de noordelijke grens van Nieuw Hampshire
ontspringt, eenen loop van 80 m. heeft, en aan zijnen mond bijna 4 m,
breed is; hij is vol rotsen, heeft vijf watervallen, en wordt in het
midden van zijnen loop door twee hooge en steile gebergten zóó
eng ingesloten, dat zijne geheele brsedte op enkele punten slechts
15 20 voet bedraagt; hij ontlast zich in den Long-Island-sound;
3. de Hudson, welke ten westen van het Champlain-meer ont-
staat, 35 m. bevaarbaar is, nabij het dorp Glenville de schoone,
onder den naam van Glenfatls bekende watervallen vormt, den ins-
gelijks bevaarbaren Mohawk opneemt, en beneden Nieuw-Yoi-k zich
in twee armen ontlast; 4. de Delaware, die in den staat Nieuw-
York ontspringt, 26 m. voor groote en 28 m. voor kleine schepen
bevaarbaar is, den bevaarbaren Schuylkill opneemt, en bij zijnen
uitloop de Delaware-baai vormt; 5. de Susqnehannah, door de be-
vaarbare Juniata versterkt, en 6. de Potomak (tot Washington voor
groote schepen bevaarbaar), welke van het Alleganische gebergte
komen en in de Chesapeak-baai vallen; 7. de James, door de ver-
eeniging der twee bevaarbaro rivieren Rivannah en Appamatox ge-
vormd, wordt 1 m. breed; draagt zelfs fregatten, en ontlast zich
mede in de Chesapeak-baai; 8. Au Roanoke, die uit de vereeniging
van den Stanntnn en den Dan ontstaat, en na eenen loop van 3C m.
met vier monden zich in den Albemarle-sound ontlast; 9. de Groote
Pedee, 43 m. bevaarbaar; 10. de Santee, welke door de zamenvloeijing
van de bevaarbare rivieren Catawba en Congaree ontstaat en verre
bevaarbaar is, en 11. do Savannah, 80 m. ver bevaarbaar, een zeer
snelle stroom, welke laatste drie van de Apalachen komen; 12. dc
Alatamahah, uit twee bronrivieren gevormd en bevaarbaar.— In de Golf
van Mejico ontlasten zich, behalve de Missisippi: 1. Apalachicolah, op
de Apalachen ontspringende, eerst C/ja«ac/ioocAj genoemd; deze wordt
door den aanzienlijken Flint versterkt, en ontlast zich, na eenen loop
van 87 m., in de Apalachen-baai; 2. de .IfoW/e, die uit de vereeniging
van de aanzienlijke rivieren Tombigbee en Alabama gevormd wordt
en in de Mobile-baai valt; 3. de Sabine, die 60 m. opwaarts bevaar-
baar is, de grenzen tusschen Louisiana en Tejas en bij zijnen mond
de Sabine-baai vormt; 4. de Trinidad, die 80 m. van zijnen mond
bevaren wordt en in de Galveston-baai stroomt; 5. ile Brazos de Bios
of kortaf Brazos, die op do Sierra de Guadelupe ontspringt, en
wegens zijne vele krommingen een tweehonderd mijlen langen loop
heeft; 7. de Rio Colorado de Tejas, die mede op de Guadelupe-bergen
zijnen oorsprong neemt, en na eenen loop van 160 m in de baai
van Matagorda stroomt; 7. de Rio da la Naeces. insgelijks van de
Guadelupe-bergen komende, welke 60 m. lang is en zich in Cor-
pus-Christi-baai ontlast; en 8. de zeer aanzienlijke Rio Grande del
iVorte, die de grenzen van Mejico uitmaakt. — In den Missisippi
ontlasten zich vele rivieren, als van het westen af: 1 de Minnesota of
Peter-rivier, 86 m. lang; 2 de Des-Moines of Moingona, 100 m. lang;
O de Missouri , die 569 m. van zijnen mond, diep in het binnenste
van Amerika ontstaat, uit de vereeniging van de Jefferson, Madison
en Galatin, wier bronnen zich aan de oostzijde van het Rotsgebergte
(*) Zoo al.s dit is aangenomen; maar eigenlijk is liet anders om. Zie de noot
bladz. 320.