Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
buitsch koord-amelllka. 317
liind is een schiereiland, dat door eene smalle landengte mot Nieuw-
Brunswijk verbonden is. Het laatste wordt door de St. Laurens-rivier
van Canada en door de rivier St. Croix van de Vereenigde Staten
gescheiden. De grond dezer twee gouvernementen, vooral die van
Nieuw-Schotland, is niet onvruchtbaar, en langs de rivieren bebouwd.
Het klimaat is aldaar ook zachter. De producten zijn: tam vee,
visch, pelterij, koren, peulvruchten, vlas, hennip, aanzienlijke bos-
schen, suiker-ahornboomen, koper, ijzer en steenkolen.
Ni c uw-Sc h O tlan d, bevolking 190,000 bew, //«///f^.T, versterkte hoofdstad van
Nieuw-Schotland, raet eene voortreffelijke haven en 30,000 inw. Andere steden
zijn: Annapolis, Liverpool, Picton en Windsor.
Tot dit gouvernement behoort ook het eiland Kaap B ret o n. voor dc golf van
St. Laurens, dat wel onvruchtbaar, raaar van veel gewigt voorde stokvischvangst
is. Hoofdpl. Sidney, met 2000 inw. Arichat, belangrijke stad, met handel en 2000 inw.
N ieu vv - B r un s wij k , bevolking 200,000 bew. Frederichton, met 45ü0 inw., is
de hoofdstad; St.Johnsis eene welgebouwde stad met 25,000 inw., aan den mond
der rivier van dien naam, in de baai Fundy, met eene haven. St. Andrtws is eene
havenstad met 3000 iuw.
V. Prins lüduard«
Dit gouvernement bevat alleen het eiland van dien naam, in de golf
van St. Laurens, met eenen vlakken, vruchtbaren grond. Voorheen
heette het St. Johns. Het beslaat 99 v. m., en telt 65 000 bewoners.
Charlotte-toivn, hoofdstad en zetel van den gouverneur, heeft eene haven, een
fort eu 4000 inw.
YI. JVewfoundland.
Dit bevat mede een eiland van dien naam, dat door de Straat van
Belle-Isle van Labrador wordt gescheiden; het beslaat 2090 v. m.,
en telt 100,000 bew. Het is vol bergen en moerassen, hebbende
alleen langs de rivieren eenen vruchtbaren grond, liekend zijn de
IN'ewfoundlaudsche honden. Het klimaat is ruwer, dan men op deze
breedte verwachten zou.
Het grootste gewigt verkrijgt dit eiland wegens de rijke kabel-
jaauw- of stokvischvangst, die hoofdzakelijk op de Groote Bank plaats
heeft. Engeland, Frankrijk en de Noord-Amerikaansche Staten heb-
ben aandeel in die vangst, inzonderheid het eerste.
St. Johns, hoofdstad en zetel van den gouverneur, de voornaamste stapelplaats
van de visch, heeft eene groote haven eu 18,000 inw, Ptacmliay met eene groote,
veilige haven, is na St. Johns de grootste en meest bevolkte stad.
Tot het gouvernement Newfoundland behoort ook het eiland Aati-
costi^ in de golf St. Laurens, en de groep der Magdalena-eilanden.
Ook bezitten de Franschen aan de zeekust de 3 eilandjes St.Pierre,
Miquelon en Langley, met 200 bew., die hun tot het toebereiden dei-
gevangen visch noodig zijn.
St, Pierre is van de laatsten de hoofdplaats.
Deze grenzen aan de landen der Indianen, Canada, de Atlantische
zeo met de Golf van Mejico; de Mojicaansche staten en den Groo-
ten Oceaan, en beslaan, met inbegrip van de groote meren of ge-
deelten daarvan, die aan de Vereenigde Staten behooren. 157,800
v. m., met 25 mill. bew., waarvan 2i miU. blanken, circa mill.
kleurlingen en 3J mill. slaven.
Zie hier eeu kort overzigt van dc geschiedenis dezer staten:
Tijdvak I. Tot 1492. De bevolking in het oosten van het Rotsgebergte be-
stond uit talrijke stammen Indianen. Zij vervulden dc geheele kom van den
IMissisippi, en waren eene akkerbouw drijvende bevolking, die ten opzigte van
godsdienst cn staatkunde op een vrij aanzienlijken trap van beschaving stond, van