Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
304
afUika.
door de Knpclschen in bezit genomen, cn slcchls ccn er van is door weinige
menschen bewoond.
II. Ilet eiland S t. Hel en a bestaat uit eene basaltrots, en men kan het al-
leen aan de oostzijde aandoen. Niettegenstaande de steenachtige gesteldheid van
den grond, is het toch niet onvruchtbaar. Het was vroeger eene ververschinga-
plaats voor Oost-Indie-vaarders, en is in den jongsten tijd inzonderheid merkwaar-
dig geworden, doordien het tot verbanningsplaats heeft gestrekt voor den Fran-
schen keizer Napoleon I, die hier ook 5 Mei 1821 overleden is. Men toont er
uog zijn graf, dat met eenen platten steen bedekt en van 7 treurwilligen over-
f^chaduwd was. Na veel onderhandelens hebben de Franschen van het Engelsche
gouvernement de vrijheid erlangd, om zijne overblijfselen naar Frankrijk over te
brengen, hetwelk in 1841 met groote plegtigbeid heeft plaats gehad. Het eiland
behoort aan de Engelschen, en heeft slechts de enkele stad Jamestoivn, wel klein,
maar zeer versterkt.
III. Het eiland St. A s een s i on. Ilet heeft weinig water en brengt slechts
eenige producten voort; alleen watergevogelte, schildpadden en visch zijn er in
overvloed. Vroeger werd dit eiland als eene Portngesche bezitting aangemerkt,
en thans is her, door de Kngelschen bezet, die het van vele verdedigingsmiddelen
voorzien en er eene kolonie op aangelegd hebben, waar men eenigo gewassen
aanbouwt.
IV. De G u i n ea-eilan d en liggen in de golf van Guinca en zijn zeer vrucht-
baar. Zij zijn 4 in getal, waarvan Fernando del Po aan de Engelschen behoort, die
hier eene kolonie hebben aangelegd, welke nogtans tegenwoordig weder verlaten
schijnt; het Prinsen-eiland en Annobom worden tot de Spaansche bezittingen gere-
kend, ofschoon de Spanjaarden er geen dadelijk bezit van genomen hebben; iSt.
Thomas, bet voornaamsle van de groep, behoort den Portugezen.
V. Dc eilanden van de Groene kaap, of de K aa p ver di s ch e eilan-
den. Dit zijn 10 rotsachtige eilanden, ten westen van de Groene Kaap, die den
Portugezen toebehooren. Het ontbreekt er dikwijls aan water, maar zij zijn nog-
tans niet onvruchtbaar. In het jaar 1833, toen het in drie jaren niet geregend
had, ontstond er een hongersnood, dio aan 30.000 menschen het leven ko&tte.
Het grootste dezer eilanden heet Santiago of St, Jakob.
VI. De C anarische eilanden, ten westen van Afrika, bestaan uit 7 groo-
tere en 5 kleine eilanden, met vele, gedeeltelijk hooge bergen, in een aangenaam
klimaat, en met eenen zeer vruchtbaren grond. Zij behooren aan Spanje. Onder
de producten telt men inzonderheid schoone granen, heerlijke wijn, orseille, enz.
De voornaamste zijn: Canaria, bijna geheel rond en zeer hoog. Ctudad de las
Palmasy hoofdst. met 10,000 inw.; Teneriffe, het grootste en volkrijkste dezer
eilanden, met den hoogen Piek van Teneriffe, en de hoofdst. Santa Cruce; en
Ferro, over welk eiland men voorheen gewoonlijk de eerste middaglijn trok.
VII. De eilanden Madeira en Porto Santo, ten noorden van de Cana-
rische eilanden, vooral rijk aan heerlijke wijnen, behooren den Portugezen; de
hoofdstad heet Fvnchal en ligt op Madeira.
VIII. De Azorische of Vlaamsche eilanden, 9 eilanden in de Atlan-
tische zee, op de gewone route van Europa naar Amerika. Zij hebben een zeer
aangenaam klimaat, zijn zeer vruchtbaar, brengen vooral veel wijn, smakelijke
oranjeappelen en limoenen voort, en staan onder de heerschappij van Portugal.
De voornaamsle zijn: San Miguel, met 90,000 bew., met de hoofdstad Punta del
Gada, die 12,000 inw., of met de omstreken er onder I6,Ü00 inw. telt, Terceira
met de hoofdstad Angra, den zetel van den gouverneur-generaal; en Pi co, met
eenen nog rookenden vuurberg.
(Madeira, Porto Santo en Azorische eilanden worden door Portugal tct Europa
gerekend.)