Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZUID-AFUIKA. 303
De ïransvaalsche republiek»
Deze grenst ten zuiden aan den Oranje-vrij staat, en voor het overige
aan vrije Kafierlanden. Het land is zeer vruchtbaar, maar de ver-
wijdering van de kust is een groot ongerijf, daar de Dëagoa-baai de
naastbij gelegen kust is.
Steden zijn: Potchefstroom (ook Vrijburg geheeten), nabij de Mooi-rivier de
fraai aangelegde hoofdpl. met 1200 inw.; voorts Pustenburg, Lijdenbwg, Orichstad
en Zoutpansberg,
V r ij Kaffraria
is een kustland tusschen ]3ritsch Kaffraria (Kaapland) en de Brit-
sche kolonie Natal. Het wordt ten n. o. van Natal vervolgd, als
So/ala-kusi,
OK EIIiitMOKHr.
«. De eilanden in den Indischen Oceaan,
I. De Almiranten-eilanden, ten getalle van 11. alle bewoond, ten oosten
der kust van Zanguebar. Zij worden gerekend tot de Portugesche bezittingen
te l)ehooren.
II. De Seychellen ofMahé-eilanden, ten noordoosten van de Almiran-
ten-eilanden. met eene soort van zeekokosboomen, welke alleen dien eilanden
eigen is. Zij behooren aan de Engelscheu. J\Jahé en 2 anderen zijn bewoond
door 10 000 zielen.
III De Komorische eilanden, 4 in getal, liggen aan den noordelijken
ingang van het kHuaal van Mozambiek, en staan onder eigene vorsten. Het hoofd-
eiland heet Hinzuan of Johanna.
IV. Het eiland Madagascar, het groot-te van Afrika, beslaat 10,500 v. m. in
oppervlakte, en heeft 4,200,000 bew., bestaande uit een mengsel van iMaleyers,
Arabieren, Kaffers en Negers, allen Fetisch-aanbidders. Het klimaat is heet, on-
gezond, voor Europeanen doodelijk; de grond zfter vruchtbaar. Het eiland, geheel
onafhankelijk, beslaat uit 4 staten. Sedert 1835 is het Christendom met geweld
onderdrukt; in 1845 werden alle Europeanen verdreven, of gedwongen zich als
Malagassen te naturaliseren. Verscheidene pogingen tot kolonisatie werden reeds
door Europeanen ondernomen in 1642, 1665, 1768 en 1819, doch mislukten geheel.
Het is in 1492 door de Portugezen ontdekt. Het wordt door het kanaal van Mo-
zambiek van het vaste land gescheiden, en van eene lange bergketen doorenedeu;
cr zijn nogtans ook aangename dalen en vruchtbare vlakten, rijk aan de gewone
jroducten van dit werelddeel, en ook aan dezulke, die hier meer bijzonder te huis
)ehooren, inzonderheid veel vee. De inwoners, Madegassen of Malgaschen gehee-
ten, staan onder eigene opperhoofden, en zijn tot hiertoe van Europische over-
heersching bevrijd gebleven. Hoofdst. Tarancoa, met .50,000 inw. In het land der
magtige övas ligt de groote en bezienswaardige stad Tanariva, met 80,000 inwo-
ners en een groot residentiepaleis van Ranavalo, koningin vim Madagascar.
V. De Mascarenisch e eilanden, 2 in getal, ten oosten vau Madagascar
liggende, namelijk: 1) Bourbon, slechts voor een gedeelte vruchtbaar, en uit
eenen enkelen berg bestaande; het behoort aan de Franschen. 2| Mauritius, voor-
heen Jsle de France, een bergachtig eiland, dat den Flngehchen toebehoort, en
veel suiker oplevert. De hoofdplaats heet Port Louis. — Het eiland Rodriguez,
ten oo»ten vau de vorigen, zeer aangenaam en vruchtbaar, U mede eeu eigen-
dom der Engelschen.
VI. Sok O tara, het vaderland der beste aloë. Sedert 1833 Engelsch. Dc
hoofdplaats is Tamanda, met handel en scheepvaart.
b. De eilanden in den Atlantischen Oceaan.
I. St. Tr.istan d'Acunha, of de Ver v ers chin gs-eil an d en, 3 in ge-
tal, bergachtig en rotsig, ten westen van. de Kaap de Goede Hoop. Zij ziju