Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
302 AFUIKA.
5. Zwellen cl am, met de plaatsen Zicellendam en Caledon.
6. George. George-toivn, nieuw aangelegde stad in een aangenaam dal, is een
der beste havens aan de zuidkust.
7. Beaufort. Het dorp Beaufort heeft 8000 inw,
8. Graaf Keinet. Graaf liemet, de hoofdst. in eene dorre bergstreek, heeft
1800 inw.
9. Colesberg. Colesberg is eene nieuw aangelegde handelstad.
10. Albert (voorheen Somerset). Het stadje Somerset heeft 500 inw.
11. Cradock. Cradock is de hoofdpl.
12. Victoria (onlangs gevormd, uit een gedeelte van het district Albany),
Fredericksburg^ nieuw aangelegde stad.
13. Albany. Grahamstown, nicinv aangelegde stad en zetel van de regering
der oostelijke provincie, heeft 10,000 inw. Bathurst is mede eene nieuw aange-
legde stad.
14. Üitenhage. üitenhage is ecn fraai stadje met 2000 en Port Elizabeth eene
vrijhaven met veel handel en 3500 inw.
Hierbij komt nog Britseh KaffrariaofKafferland, in het zuidoosten.
Er hebben echter van tijd tot tijd veranderingen in de grenzen en namen van de
districten der Kaapkolonie plaats, zoo dat men de bovenstaande opgave niet als
volstrekt zeker en onveranderlijk gelieve te beschouwen.
De Britsche kolonie Natal,
Zij strekt zich, in het oosten van Znid-Afrika, omstreeks 200 m.
langs de kust uit, en wordt ten n. door de Oem-Zienjate, ten z,
door de Oern-Zimkoeloe en ten w. door het gebergte Drakenherg be-
grensd. De grond is over het geheel bergachtig en boschrijk; spit-
sen van den Drakenberg verheffen zich tot 9000 voet. Van de ri-
vieren, die uitgestrekt en talrijk zijn, ontlasten zich de voornaamste
in de Indische zee; geen er van is echter bevaarbaar voor groote
schepen. De Port-NataU baai is de eenige goede haven aan de kust.
Het klimaat is, door het verschil van den grond, natuurlijk
zeer ongelijk, doch over het geheel gezond. De voortbrengselen
zijn nagenoeg als die van het Kaapland. De inwoners zijn verschil-
lende soorten van Kaffers, De bevolking bedraagt 120,000 zielen.
De kolonie, die onder een vice gouverneur staat, wordt verdeeld
in 6 counties of graafschappen, welke wederom in words (districten)
zijn gesplitst. Zij zijn:
1. Pieter-Maritz-burg. Pieter-Maritz-burg, de hoofdst. der geheele kolonie,
en ter eere van de 2 landeigenaren Pieter Rei iep en Gerrit Maritz zoo ge-
noemd, is de hoofdmarkt van het land, en telt 3000 inw., waaronder \ blanken
en 4 inlanders, die meest dienstbaar zijn.
2. D''Urban. D'^Urban, ook wel Port Natal genoemd, aan de Natal-baai, is
de tweede stad des lands. en telt 2000 inw,, waaronder | Europeanen.
Andere districten zijn: 3 Victoria, 4. Oem-Vopa, met de stad GreytoicUy
5. Klip-rivier, met de stad Ladi/ Smith, 6, Weenen, met eene stad van dien
naam; eindelijk heeft men eene nog onbenoemde landstreek iu bet zuidwesten.
De O r a n j e - v r ij s t a a t.
Deze republiek van Nederlanders, beter Oranje-rioier-vrijstaat ge-
noemd, grenst ten oosten aan Natal, ten zuiden en zuidwesten aan
de Kaapkolonie, ten noorden aan Afrikaansche binnenlanden en ten
noorden en noordwesten aan de Transvaalsche republiek. De 4 dis-
tricten, waarin deze vrijstaat verdeeld is, heeten Caledon (of Smih'
field). Bloemfontein, Winburg en Vaalrivier (of Ilarry Smith).
Steden zijn: Smith field, Winburg en Ilarry Smith of Vr ededorp.