Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
298
AFUIKA.
van Afrika, van de crenzen van het Kaapland tot aan de Oranje-rivier, zoo als
de groote en kleine Numaquas en de T)amaras; gedeeltelijk ook in het binnenland,
ten noorden van de Oranje-rivier of Gar iep, tot welke de Koranas behooren, met
het dorp Klaarwater, waar de Engelschen eene inrigting voor zendelingen heb-
ben. De Hottentotten maken over 't algemeen een vreedzaam volk uit, dat
eene nomadische levenswijze leidt. De gemelde rivier Gariep of Oranje-rivier,
een van de grootste stroomen van Afrika, ontstaat uit de vereeniging van de
Ky-Gariep ((jele rivier] en de Nu-Gariep [Zwarte rivier), en loopt in de Ethio-
pische zee uit.
De Boschj esmann en, een zeer ruwe volksstam, van eene afzigtelijke ge-
stalte en ccne onaangenaam klinkende taal, leven met hunne naburen doorgaans
in bestendige vijandschap, aan welke zij het vee ontrooven. 2ij bewonen ongast-
vrije landstreken, ten noorden en zuiden van de Oranje-rivier.
DE OOSTHrSTI^AIVDKlV.
Deze oorden, mede bij de Europeanen nog weinig bekend, maken
eigenlijk met de hierboven opgegevene Binnenlanden een gebeel uit,
ten minste in zoover men de zoo even genoemde Galla^s, Bjzaggas,
Kaffers en andere zwervende stammen hier vooral niet minder dan
in gemelde Binnenlanden aantreft. De Oostkustlanden strekken zich
uit van de straat Bab-el-Mandeb tot aan de Heilige-geest-rivier.
De binnenste deelen zijn bergachtig en de kusten laag. Er zijn paar-
den, kameelen, rundvee, schapen, roofdieren, koren, rijst, zuidvruch-
ten, mirre, suikerriet, katoen, kostbare houtsoorten, goud, zilver,
koper en zeezout. Van de rivieren komen in aanmerking: de Ma-
gadoxo, de Judo, de Quilimanci, de Mombaza, de Coavo, Mongallo,
de Zamhize (met hare 4 uitwateringsarmen, waarvan een Qniliniane
heet), de Iltilige-geest-rivier, enz. De bewoners bestaan, behalve do
opgenoemde stammen, voornamelijk uit Arabieren en Fortugezeu.
I. De kust Adel, ook wel het land der Somali geheeten, van de straat
Bab-el-Mandeb tot aan kaap Gardafui, en nog verder ten zuiden cr van. De in-
woners staan onder Mohammedaansche opperhoofden.
n. De kust Adzjan, of dc ku st de r öawahi 1 i, van de vorige kust tot
aan de rivier Quilimanci, bevat verscheidene kleine staten, die onder Arabische
vorsten staan. Magadoxo is eene welgebouwde en versterkte stad aan de rivier
van dien naam. Meiinde, stad aan eene kleine golf, met eene haven.
m. De kust Zanguebar, van de kust Quilimanci tot aan kaap del Gado,
bestaat uit vele kleine staten , die voorheen meest van de Portugezen afhankelijk
waren, en thans aan den Iman van Mascate onderworpen zijn. Hierin ligt de
stad Mombaza op een eiland, en de stad Quiloa aan de Coave. Niet verre van
de kust liggen de 3 Cobras-eilanden.
IV. De ku st van Mozambique of Mozamb iek ; zij strekt zich uit van
kaap del Gado tot aan de Kuama-rivier, een arm van de Zambize. De Portu-
gezen hebben hier eenige bezittingen. Hiertoe behooren het eiland en de stad
Mozambique, de hoofdplaats der Portugesche bezittingen in Afrika.
V. De kust Sena (ook Sofa Ia), die zich van de Zambize tot aan de Hei-
lige-geest-rivier en ook nog ver binnenwaarts uitstrekt. Ook hier hebben de Por-
tugezen bezittingen. Tot deze kust behooren de rijken Moano motapa. Sofa-
la en meer anderen.