Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
296 AFUIKA.
of Dahomi, met de hoofdstad Abometf, die 30,000 inw. telf. Eene andere stad
heet Canamina, en heeft 10,000 inw. Arbra heeft eene volkrijke hoofdst. van ge-
lijken naam. Waidah of Ajuda, met de hoofdst. Waidt, is eene aanzienlijke
handelplaats, waar de Portugezen eene factorij en de Engelschen een fort hebben.
De stad Sahi is om haren slangentempcl merkwaardig. Het meer landwaarts in
gelegen magtige rijk Jarriba of Eyoe, waaraan Oahomch en Waida cijnsbaar
zijn, heeft tot hoofdstad Eyoe of Katunga. Andere'steden zijn jöo/ioe, Albeokoeta,
Koesoe, Alorieh en Rakka. Ten noorden van Dabomeh heeft men het land der
Mahies, met dc steden Pawiah en Logazobi/. Het land der Annagoes heeft
Savaloe tot hoofdst. Naar de zijde van het land der Fellaia's heeft men nog de ste-
Babakande, den Aseoeda, Quampanissa en Adajoedk. Aan de Slavenkust grenst de
kust van Benin, met een rijk van dien naain, dat aanzienlijk en welbebouwd is.
MEJDER-OlJJIüri^A of liO.^GO.
Dit strekt zich in eene aanzienlijke lengte uit van kaap Lopez tot
aan kaap Negro, en grenst ten noorden aan Opper-Guinea, ten
oosten aan de onbekende binnenlanden van Afrika, ten zuiden aan
de zoogenaamde wotste kust, en ten Avesten aan de Ethiopische zee.
De grootste rivier is de Zaire of Kongo, en na deze is de Ko-
anza de aanzienlijkste. Verder heeft men er nog de Ldunda, de
hororo, enz.
De grond is aan de kust vlak, met ontelbare wateren doorsne-
den en moerassig; dieper landwaarts in verheft hij zich langzamerhand
meer en meer terrasgewijze tot hoogvlakten en gebergten, waarvan
de Pic Muria 14,000 voet hoog zoude zijn.
Ilet klimaat is aan de kusten voor Europeanen ongezond, en, zoo
als gewoonlijk tusschen de keerkringen, met een droog en een voch-
tig jaargetijde. De producten komen overeen met die van Opper-
Guinea.
De inwoners zijn negers, doch verschillend van die uit Opper-
Guinea, grootendeels Fetisch-aanbidders, en bijna zonder kunstvlijt.
Van de Europeanen zijn de meeste Portugezen, van wie vele der
hier liggende staten afhankelijk zijn.
De handel bestaat in den uitvoer van slaven, ivoor en kleurhout.
Tot Kongo behooren:
I. Loango, met de hoofdst. van gelijken naam, onder eenen koning, van
wien ook de staat Kakongo of Male mba afhangt, die op de noordzijde van
de Zaire ligt, met de hoofdst. Kingela, gelijk mede Ngojo, met de hoofdst.
Zaire, en Sogno, met de hoofdst. Sogno.
II. Kongo, op de zuidzijde van dc Zaire , met de stad «Sa« »S'fl/yarfor of A'on/zo,
meest op Europische wijze gebouwd, met 24,000 inw., alwaar de Portugezen zen-
delingen onderhouden. Pemba heeit 10,000 inw.
III. Angola, waarvan dc knst aan de Portugezen behoort, en waarin dc stad
St, Paolo de Loando ligt, met 18,000 inw., de zetel van den gouverneur.
IV. Beng ue la, ten zuiden van Angola, met eenen van de Portugezen af-
hankelijken koning.
V. De in het binnenland gelegen talrijke, maar weinig bekende negerstaten,
waarvan, volgens de berigten van den Franschen reiziger d'Uhvillb, de voor-
naamste zijn: Holo-Ho, met eene stad van gelijken naam, G in ga. met de hoofd-
stad Matamba, Bihe, met eene hoofdstad van dien naam, enz.
VI. Het zuidelijkste deel van Neder-Guinea, dat op de landkaarten gewoonlijk
den naam van Jaga-Caconda draagt. Het heeft steile kusten, en is landwaarts
in grootendeels met bosschen bedekt; ook is het nog zeer onbekend. Het bestaat
gedeeltelijk uit kleine staten, gedeeltelijk uit streken, waar de inwoners nog in
groote wildheid, zonder opperhoofden, leven. De geheele overige zuidwestkust,
tot aan de Vischrivier, bestaat uit eene onbekende, onherbergzame landstreek,
die de Woeste Kust genoemd wordt.