Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NlGKlTJë. 295
Jauri, een magtig, groot koningrijk, waarvan de sultan met de Fellata's iu
gedurigen oorlog is, met eene hoofdstad van den zeilden naam, groot, sterk,
volkrijk en aan de Quorra gelegen.
Het land Foenda, met eene gelijknamige hoofdstad, nabij de Tsjadda, die
60 tot 70,000 inw. heeft.
Tombuktoe of Timboktoe, met de hoofdstad van dien naam, in eene
zandwoestijn, 20,000 inw. bevattende. Het stadje Kabara kan men als de haven
der hoofdstad aanmerken.
Masina, met de hoofdstad Jeme aan dc Dzjoliba, en
Bambarra, met de hoofdstad Sego aan de Dzjoliba*
OPPER-OVIMKA.
Dit ligt tusschen Senegambië, Nigritië en de golf van Guinea,
en strekt zich langs de kust op eene lengte van 4()(» mijlen uit; hoe
ver het zich meer binnenwaarts uitbreidt, is onbekend.
De voornaamste rivieren, waarvan men meerendeels alleen de
monden kent, zijn: de Mango, die in de Scarcies valt, iXo Sierra Le-
ona of Rokelle. de Caramanca, de SJerbro, de Mesurado, de St. An-
dreas-rivier y do Rio Volta ^ de Lagoa en do uitwaterings-armen van
de Dzjoliba, die een grooten driehoek vormen, welke bij de stad
Kirri begint, en van welke de Benin of Formosa de westelijkste, de
Noen de middelste en de Ond-Calabar de oostelijkste is.
De kusten zijn vlak en laag; het binnenland wordt van het .^ora^o-
gebergte en takken er van doorsneden; in het hoogland van Amboser
verheft het gebergte zich tot 11,030 voet. Het klimaat is zeer heet.
In vele oorden heerscht eene gevaarlijke ongesteldheid, die men de
Guinesche huiddraadworm noemt.
De producten, die ten uitvoer dienen, zijn inzonderheid slaven,
goud, ivoor, peper, gember, gom en kleurhout.
De inwoners behooren tot de negers, zijn Fetisch-aanbidders,
en drijven met verscheidene Europische volken handel in goud, ivoor
en slaven.
Het land, dat een aantal staten bevat, wordt gewoonlijk verdeeld
in de navolgende kusten:
I. De Sierra - Leona-k ust. Zij strekt zich uit van de rivier Nunez tot aan
de Peperkust. De Engelschen hebben hier eene kolonie van vrije Negers aan-
gelegd, die 17 buurschappen met 47,000 bew. bevat, van welke de hoofdstad
Freetown, aan de Sierra-Leona-rivier gelegen, 20,000 inw. bevat. Andere steden
zijn: Kisseij, Kingston, Regents-town, Wellington^ Leicester, Waterloo en Gloces-
ter-town. T^ot deze kust behooren de Rhas dos idolos, waarop de Britten koloniën
hebben. Op deze kust wonen ook de Timnianies, met de stad Maboem, welk volk
eerst kortelings bij de Europeanen is bekend geworden.
II. De Peper- of Malagu etta - kust. Zij strekt zich uit van de vorige kust
tot aan de Palmkaap, en is rijk aan zoogenoemde Guinesche peper. De Noord-
Amerikanen hebben er een groot gebied van de inwoners aangekocht, en daarin
de vrije Negerkolonie Liberia aangelegd, die 80,000 bew. telt en ondereen pre-
sident staat; de hoofdplaats Monrovia lelt 2000 inw. Eene tweede stad, Caldicell,
heeft 8000 inw.
III. De Tand- of Elpen be en kust. Zij strekt zich van de vorige uit tot
aan kaap Tres Puntas (de Drie Punten), en is genoegzaam onbekend. Steden
zijn: Droeien, Ijaho en Assoko.
IV. De Goudkust, tot aan de Rio Volta, waar de Engelschen, Franschen,
Nederlanders en Denen koloniën hebben. Cape Coast castle is de hoofdplaats der
Engelschen, St. George d:Elmina die der Nederlanders. De negerstaat Asjantie,
met de aanzienlijke hoofdstad Coemassie, is bier de magtigste, en heeft zijne
heerschappij verre uitgebreid.
V. Do Slavenkust, tot aan kaap Lopez. Hier liggen dc rijken: Dahomch