Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
292 AFlllKA.
Akahli cn Mnhroek genoemd. De bewoners van dit land, dat rijk is aan fraaije
}iaardcn cn talrijke kudden, zijn Tuariks, die met omgelegene landen handeldrij-
ven; d. Ahier, ook Asbenaua. eene uitgebreide cn wel bebouwde oase, door
Tuariks bewoond, bevat de steden Ahier (ook Azheh- of Asoeti genoemd) en Aga-
desy met 8 a 10,000 inw. De reizigers Overweg en Barxii, die deze oasen be-
zochten, noemen haar het koningrijk Ahier, en gewagen van de steden Tintellus
cn i^eloefjet.
2. De oostelijke woestijn loopt van Fessan tot aan de grenzen van Egypte
cn Kubi'é. Hiertoe behooren: 1. Ilet landschap Fessan of Fezzan, eene groote
oase ten zuiden van Tripoli. Ten oosten grenst zij aan het IlHroetsjiets-gebergte,
eene zeer woeste bergstreek. De grond van Fessan is niet zeer vruchtbaar, en brengt
slcclits eenig graan, wat granaat-appelen, meloenen, vijgen en dergelijk ooft voort;
dadel-palmen vindt men slechts in de nabijheid van steden. De inwoners , die op
■70,000 geschat worden, zijn handeldrijvende Mohammedanen, en staan onder een
bultan, die jaarlijks 4.')0 oneen stofgoud aan Tripoli levert. Dc hoofdstad .V/ügrsoe^
is van muren omringd, en wordt dikwijls door karavanen bezocht. Andere steden
zijn Sokna-y Tragan met tapijt-fabrieken, Zwe/a, 6'a/rowe en Tegerri. 3. Het gebied
der Tibboets, die ten oosten, zuiden en zuid-oosten van i'essan wonen, cn het
land tot aan Egypte als hun eigendom beschouwen. Zij zijn in verscheidene siam-
ujcn verdeeld, als o. a. de Tibboets van Bilma, tusschen Fessan en Boernoe, wier
gebied eene woestijn met vele oasen is, en wier opperhoofd in Diiki woont, ter-
wijl Bihna eene groote zoutmarkt in Soedan is, — de rots-Tibboets, die hunne
woningen onder rotsen bouwen en wier opperhoofd inwoont, na welke plaats
Tihesti de aanzienlijkste is, — en de Tibboets Borgoe, die nog Heidenen zijn.
De Libyscbe woestijn, het oostelijkste gedeelte der Sahara, staat oneer
de heerschappij van den ond'^rkoning van Egypte, en wordt door Bedoeïnen be-
woond, Oa>«en zijn: a. öiwah, geheel in het noorden, en zeer vruchtbaar, inzon-
derheid aan dadels en olijven. De bevolking schat men op 5000 zielen, en het
hcbtuur is iu handen van verscheidene sjeichs, die echter mede aan Egypte onder-
w.irpen zijn. De hoofdstad van gelijken naam heeft 2000 inw. In deze oase vindt
mcïi drie oude tempels en vele bouwvallen, waarvan men een gedeelte voor over-
blijfselen Viiu den beroemden tempel van Jupiter-Ammon houdt, b Audzjila is
on'i hare dadels beroemd en heeft eene hoofdstad van gelijken naam. Deze oase is
aan den pasja van Tripoli onderworpen, c. De kleine oase heeft slechts twee
dorpen, d. De oase van Thebe wordt door 4000 Arabieren bewoond en heeft
Kargieh met 2000 inw. tot hoofdplaats, terwijl eindelijk c. de oase van Dachel
twaalf kleine dorpen bevat.
SKMKOAinBIlO of WEST-]VI»RIT1K.
Dit grenst ten oosten aan Nigritië, ten zuiden aan Opper-Guinea,
ten westen aan de Atlantische zee, en ten noorden aan de Sahara.
De grootte rekent men op 16,000 vierk. mijlen.
De hoofdrivieren zijn: de Stiugnl en de Gmnhia, die inde At-
lantische zee vloeijen, en waarvan de eerste bij de Mandingos/yff/?«//
heet; de Senegal neemt in haren loop ook de Kokoro en de Falehme
op Verder heeft men nog de aanzienlijke rivieren Kasamanza, St,
Domingo en Rio grande, alle in de Atlantische zee uitloopende. Ook
ontspringt de Niger even binnen de grenzen van Senegambië.
Aan de kust is de grond vlak; meer landwaarts in vindt men
een gebergte, dat den naam van Kongo-gebergte ([mixgi. liet gebergte
Sierra Leona scheidt Senegambië van Guinea. Het Groene Voorge-
bergte of Koap vnd is de westelijkste punt van Afrika. Het klimaat
is zeer heet. Zeer onaangenaam zijn de tornados, orkanen, die uit
het zuidoosten komen.
De producten zijn voornamelijk goudzand, ivoor, ebbenhout,
gom, indigo, katoen en — slaven.
De bewoners bestaan uit Negeis cn Mooren, die IVIohammedanen
of Fetisch-aanbidders zijn, en wier industrie alleen bestaat in het
weven van eenige waren, het vervaardigen van aardewerk en eenig