Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NJJLSTREEK. 289
III. 99e landen van de Balir'el-Abia«! of
IViHe rivier.
Onder dezen algemeenen naam -worden de ziiidAvestelijke landen
van de Nijlstreek begrepen, die voor een gedeelte door vrije negers
bewoond worden. Hiertoe behoort liet landschap Kordoian, dat
in het noorden uit eene groote zandvlakte bestaat, die ten tijde van
den tropischen regen een onafzienbaar grasbosch vormt, beivoond
door de zeldzaamste dieren der keerkringslanden, als giraffes, an-
tilopes, struisvogels, enz. In het midden van Kordofan verheft zich
een gebergte, waarvan de hoogste top echter nog geen 2000 voet be-
draagt. De bewoners, wier getal bijna 400,000 beloopt, zijn zwarte
Arabieren en Berbers, benevens Mohammedanen. Sedert 1820 is het
land, dat vroeger een eigen opperhoofd had, mede aan den pasja
van Egypte onderworpen.
El Oheid, hoofdst. van het land in eene vlakte, zetel van den gouverneur, is
eigenlijk eene vereeniging van zes dorpeji, waarvan do woningen stroohutten zijn.
De vroegere plaats van gelijken naam werd bij de inneming van Kordofan door
de Turken vernield, en op de plaats werden de zes dorpen gebouwd, waaruit te-
genwoordig de stad KI Obeid bestaat. Men vindt er het gouvernementsgebouw,
militaire inrigtingen en vijf moskeën, terwijl de bevolking 12,000 inw. bedraagt.
Ten westen van Kordofan ligt Darfoer, eene verzameling van
oasen, die rondqm van woestijnen omringd zijn en derhalve tot de
Sahara gerekend zouden kunnen worden. De bew., wier getal men
op 200,000 schat en die IMohammedanen zijn, staan onder eenen
sultan, en leven van akkerbouw en handel. Het noordelijk gedeelte
des lands is zonder rivieren en heeft slechts water in den regentijd;
het zuidelijk gedeelte is hooger, van rivieren doorsneden en vrucht-
baarder.
Hierin liggen Kohheih, vrij uitgebreide stad. die echter slechts 6000 inw. telt,
meest alle kooplieden of slaven. Ten westen daarvan ligt Kuhkahia, met handel,
katoenweverijen en looijerijen. El Fasjer is de gewone residentie van den sultan.
Ten zuiden van Darfoer en Kordofan ligt het land der Noe-
ba's, zijnde wilde en onafhankelijke negerstammen; het grenst ten
oosten aan het land der Sj ilachs, ten zuiden aan het land F er tip,
en ten Avesten aan de landen der Nera-nem, aan Dar-marra en
Dar-fongara, alle landen van vrije onafhankelijke negers; zij
zijn veel bergachtiger dan Kordofan, doch bevatten ook uitgebreide
vlakten. Deze landen bevatten veel goud, dat men door wasschen
verkrijgt. Meer zuidelijk heeft men de groote bergketen der Sjon-
golo-negers of Sjangalas, dat wederom ten zuiden aan de vlak-
ten der Gallas grenst, wier land nog onbekend is. Aan de zuid-
westelijke grens van Abessiniê heeft men het goudrijke land Faz og 1 o
(Dar Fazogel).
Hier heeft de pacha van Kgypte eene nieuwe stad laten bouwen, die den naam
van Mehemedopolis draagt eu 5000 inw. telt. Rosems, een groot Negerdorp, is
de residentie van den koning van Fazoglo.
Bij deze gelegeuheid gewagen wij ook van de onlangs bekend
geworden negerlanden aan den Bahr-d-Ahiad, als aan de linkerzijde
het land der S j i l lachs, cn dat derDinka's aan den regter oever.
Dit laatste land is laag en moerassig en rijk aan uitmuntend rundvee,
maar ook aau olifanten, giraffes en rivierpaarden, en bevat een groot
19