Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
302 AFRIKA.
De hoofdstad Tunis, aan een meer, dat door de straat Coletta met de zeo ver-
bonden is, heeft eene haven, veel handel en 150,000 inw. Een uur van daar
ligt het sterke, aauzienlijke slot Bardo, de verblijfplaats van den bey. Biserta
heeft 8000 inw. en Mersa bouwvallen van het oude Karthago, waaronder inzonder-
heid de waterleiding merkwaardig is. Forto Ferina heeft in de nabijheid de bouw-,
vallen van het oude ütica. Soeza heeft grooten olijfbouw en 8000 inw. Monastier
is eene zeestad met handel en fabrieken en 12,000 inw. Kades, aan de golf van
gelijken naam, is eene handelstad met 30,000 inw. Sfax is eene versterkte zee-
ën handelstad met 12,000 inw. Uerba of Zerhi is een eiland nabij dc kusten, met
veel industrie. Kairwan is de aanzienlijkste stad na Tunis, met eene groote en
beroemde moskee en 60,000 inw, — Tot dezen staat behoort ook het landschap
niled-ul-Gierid, of beter Belad-al-UzJeried.
De oude aardrijkskundigen verstonden onder dit landschap (welks
naam in onze taal Badelland beteekent) de geheele landstreek van
do zuidelijke helling van den Atlas tot aan de groote woestijn (Sa-
hara), en van dc Egyptische grenzen in het oosten tot aan de At-
lantische zee in het westen. Wij echter verstaan daaronder alleen
het land ten zuiden van Tunis tot aan de groote woestijn, met on-
bepaalde grenzen in het oosten en westen, waarover de bey van
Tunis, hoezeer het eigenlijk geen deel van zijn gebied uitmaakt,
toch eene soort van opperbewind uitoefent en waarvan hij schatting
eischt. Het is deels dor en zandig, deels zeer vruchtbaar, vooral
in dadels van bijzonder goede hoedanigheid. De inwoners zijn Mo-
hammedanen; zij leven gedeeltelijk op de wijze der nomaden, ge-
deeltelijk ook in buurschappen, en betoenen veel lust voor industrie
en koophandel. Hierin ligt:
Tozer, de hoofdmarkt voor den dadelhandel, ligt aan het meer Lowdra, dat
thans bijna geheel is uitgedroogd.
IV. Tripoli.
Deze staat (groot 7000 v. m., met mill. bew.) strekt zich uit
van Egypte tot aan Tunis, en is thans een pasjaliek vau het Turk-
sche rijk, dat het door eenen pasja besturen laat.
Tripoli, hoofdstad op eene landtong aan de zee, heeft eene haven, een kasteel,
waarop dc pasja zijn verblijf houdt, en 25,000 inw., die genoegzaam geen zee-
roovcrij meer plegen, zich op den koophandel toeleggen, en in beschaving steeds
meer voorwaarts gaan. Behalve zeehandel, onderhoudt Tripoli een sterk handels-
verkeer, door middel van karavanen, met de binnenlanden. MissichoïNieuw^Tri-
poli heeft vele buitenverblijven. Lehida (het Leptis magna der ouden) is een dorp
aan zee, met merkwaardige ruïnen. Mesurata, fraai gelegen stad aan de groote
Syrte, heeft fabrieken van grove vloertapijten.
Tot dezen staat behoort ook: de woestijn Barka, een 4000 v, m.
groote streek tusschen Egypte en Tripoli, waarvan alleen de kust-
landen bebouwbaar zijn, terwijl de binnenlanden uit zandwoestijnen
bestaan, met enkele bewoonbare streken of oasen. Gemelde kust-
streek vormt dë provinciën Bengazi en Derne, die door beys ge-
regeerd worden. Steden zijn: Derne^ eigenlijk 5 dorpen, aan zee,
met GOOO inw. Bmgazi^ mede aan zee, met 5000 inw. Grenna of Curen
îs het oude Cyrene, en Marsa soeza, de haven van Cyrone, het oude
Apollonia. Bomba ligt aan do golf van dien naam.
Do beneden aan te voeren oasen Fezzan en Audzjila betalen deu
pasja vau Tripoli eene jaarlijksche schatting.