Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
baiibauije. 283
de Atlantische zee, wordt gemiddeld op 1150 v. m. geschat, met 9
mill. bew., cn staat onder het bestuur van eenen onbepaald roge-
renden Mohammedaanschen sultan.
Hiertoe behooren:
1. Het rtjk Fez, waarin Fez, hoofdstad an somwijlen residentie van den sul-
tan, aan de Seboe en den voet van den Atlas. Deze stad heeft veel industrie,
aanzienlijken handel en 90,000 inw. Mekoeas of Mekines, mede residentie van den
sultan, in een vruchtbaar oord, heeft 56,000 inw. Fetuan, op een heuvel, in een be-
koorlijk dal, aan den Martil, heeft 16,000 inw. El Araisj {Larasj), aan den mond van
den Lukkos, is eene versterkte stad met 4000 inw. Rabat, eene versterkte zee-,
handel- en fabriekstad, hceft scheepsbouw cn werven en 28.000 inw , waaronder
7000 Joden, die in eeno afzonderlijke wijk wonen. , versterkte zeestad, wel-
eer berucht door hare zeerooverij, heeft 23,000 inw. Tanger, stad aan dc straat
van Gibraltar, met eeno haven, heeft 10,000 inw. Centa, stad, den Spanjaarden
toebehoorende, mede aan genoemde straat, beeft 8000 inw. He versterkte plaat-
sen Melilla, Penon en Alhnmecas behooren mede den Spanjaarden, cn dienen ais
verbanningsplaatsen voor misdadigers. Teza, een der fraaiste steden des lands,
aan dc rivier van gelijken naam, heeft 12,000 inw.
2. Ilet rijk Marokko. Marokko, YiooÏCl- en gewone residentiestad van den
sultan, in eeno groote vlakte aan do rivier Tensift cn het Atlasgebergte, heeft
een prachtig paleis van den sultan, drijft levendigen handel, cn bevat 50,000 inw.
Tefza, beroemd door hare fabrieken van zwarte en witte wollen mantels, heeft
met het nabijgelegen Efza 11,000, en Staffi, aan dc Atlantische zee, 12,000 inw.
Mogador of Stura, regelmatig gebouwde en versterkte koopstad aan dc Atlanti-
sche zee, met eeno haven, heeft 17,000 inw., waaronder 4000 Joden.
3. Het landschap Soes, aan de zuidgrens van het rijk, en wel het noordelijk
gedeelte, dat den sultan inderdaad onderworpen is, en zich tot aan dc rivier
Soes uitstrekt, bevat: Taroedant, de hoofdstad, met 20,000 inw., in ccne vlakte.
De inw. leveren veel koperwerk, katoenen goederen, leder cn salpeter. Santa
Cruz of Agadir is een versterkt stadje op een berg, met 500 inw. — In het zui-
delijk gedeelte van het landschap Soes, dat in vele kleine vorstendommen ver-
deeld is, die meer of minder onafhankelijk zijn, liggen Messa, aanzienlijke stad,
met 20,000, Tedsi met 15,000, Taknt met 12,000, cn de dorpen Ikch en Noen,
ieder met omstreeks 3000 inw.
4—B. Dc landschappen Tafilclt, Scdzjclmezza, Daraa, El Harieb cn
Guzzula, die onder bijna geheel onafhankeiyke Arabische en Amazirgischc
stamhoofden staan. Steden zijn: Mimeina, Gourland, Ressant en Sedzjelmezzu.
SI. jïlgicrs.
Deze staat (700 v.m., met 5 mill, zielen),^ strekt zich uit van
Tunis tot aan Marokko, en was weleer de magtigste der drie Ear-
barijsche staten, met eenen bey aan het hoofd; tegenwoordig ia deze
geheele staat in de magt der Franschen, on draagt den naam van
A1 g e r ij e.
Hiei'in liggen:
Algiers, de versterkte hoofdstad, aan eene baai en de helling van ccnen steilen
heuvel, op welks top do citadcl [Cassa-ubah) staat. De siad, in 1830 door do
Franschen veroverd, heeft ccne kleine haven, 95,000 inw., cn verkrijgt van lio-
vcrlcde het aanzien eener Europischc stad. Kosantineh (.Consïanime), hoofdstad der
provincie van dien naam, aan de rivier Rummel of Sufeymar, heeft 33,500 inw.
Fhilippeville, ccne kleine, door do Franschen aangelegde stad, heeft 9000, Oran
27,000, Tlemean 18,000, Blidah 11,500, Bona 11,500, Medeah 8500 inw. Andere
steden zijn: Sctief, Uoegia, Orleansville, la Calle, Maskara , Tekedemt cn Bis kara,
Tuggurt cn Wargla zijn oasen in woestijnen, met hoofdsteden van gelijken
naam, cn velo dorpen.
IflI. Vunis.
Aan het hoofd van dezen staat (volgens sommigen 3400, volgens
anderen 2000 v. m., mot 2^ mill. bew.), die zich van Tripoli tot
Algiers uitstrekt, l)evindt zich ccn bey.