Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
NATUUR- EN STAATKUNDIGE AARDRIJKSBESCHRIJVING.
aartsvaders, in eene burgelijke vereeniging; de oudsten van den stam
zijn aldaar de opperhoofden. Andere zijn tot eenen staat vereenigd.
De staten kan men, ten opzigte van regeringsvorm, onderscheiden
in monarchiën en repuUieken.
In eene monarchie is het opperbestuur in handen van één persoon.
Is deze door geen wetten gebonden, en kan hij naar willekeur over
den eigendom, de vrijheid en het leven zijner onderdanen beschik-
ken, dan noemt men zijne regering despotiek. Zij heet constitutioneel,
wanneer het bestuur door eene grondwet of constitutie beperkt is;
de wetten worden in dit geval gemaakt met overeenkomst van de
afgevaardigden des volks. Onbepaald is de monarchie, wanneer het
opperhoofd des rijks zelf naar welgevallen wetten maakt.
Eene republiek of gemeenehest (vrijstaat, vrije stad) is een staat,
waar meer dan één persoon de regering in handen hebben. Eene re-
publiek is aristoTcratisch, wanneer de hoogste magt alleen aan de
voornaamste burgers is toevertrouwd; demokratisch, wanneer allen,
zonder onderscheid van rang of stand, regt hebben om in de rege-
ring te komen.
Eene vereeniging van staten, tot een bepaald doel, heet bondge-
genootschap.