Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
264 Aziö.
groenteteelt en boomkweckerij. Andere producten zijn katoen, kaneel,
tliee en zijde. De bergen, die met ontzaggelijke bosschen bedekt
zijn, leveren ijzer, koper, lood, tin, zink, goud en zilver. Do be-
volking, die in hunne zeden en gewoonten veel van de Chinezen
heeft, wordt op 15 mill. geschat. Ilet bestuur is militair en despo-
tiek. De aanzienlijken belijden de leer van Confucius , en het volk
die van Boddiia, terwijl \ mill. van hen tot het Christendom bekeerd
zijn. Het rijk wordt gesplitst in 3 gouvernementen: Tonkin, Kam-
bodzja en Cochinchina, waarvan de 2 eerste door onderkoningen be-
stuurd worden. Ieder gouvernement is wederom in provinciën ver-
deeld.
Ketsjoy door de inboorlingen Bai-thjan genoemd, hoofdstad van het voorma-
lige koningrijk Tonkin, aan de rivier Song-koy. lieeft 150,000 inw. Phu-chuan y
door de liuropeanen gewoonlijk llmh geheeten, hoofdstad des rijks en residentie
van den keizer, aan de Ilneh, heeft 60,000 inw., en is in den laatsten tijd van
ontzaggelijke vestingwerken voorzien. Fai-Jan (Fai-po), de beste koopstad, ligt
aan den Han, die hier de voortreffelijke haai van Twron vormt. Turon. kleine stad
aan de zelfde baai, heeft eene uitmuntende haven, wier ingang door het kleine
rots-eiland Callao-han gedekt wordt. Qui-njon is eene aanzienlijke en welversterkte
stad. De 3 laatste steden liggen in Coehinchina, waartoe ook het bergland
Tsjampa behoort, dat door een bijzonderen volksstam bewoond wordt. Bin-
thuon. de zuidelijkste provincie van Cochinchina, is beroemd door haar'uitmun-
tend aloëhout. In Kambodzja liggen Kambodzja of Fontaipret, de oude, en
Penompeng of Calompé, de tegenwoordige hoofdst., de laatste met 30,000 inw.
Saigon, groote stad aan eene bevaarbare rivier, die door eeu kanaal met een tak
van den Me-kom verbonden is, heeft 60,000 inw. Bingeh is eene nieuwe stad,
met eene op de Eurpoesche wijze gebouwde vesting, en Hatjen of Kangkao eene
handelst. met 5000 inw.
V. Malakka.
Dit schiereiland, groot 2700 v. m., door de landengte Kra met het
vaste land verbonden, en door de straat van Malakka van Sumatra
gescheiden, bevat ondoordringbare wouden, doch levert, Avaar het
bebouwd is, een overvloed van Indische producten op; voorts is
het rijk aan goud, en inzonderheid aan tin. Het bestaat uit verschei-
dene kleine staten, van welke de meeste onder de heerschappij van
Siam staan, en wordt door Maleijers bewoond, die veel handel en
scheepvaart drijven. Onder de onafhankelijke staten der Maleijers
schijnt die van Sa leng oer de magtigste te zijn.
1. Britsch Malakka. Zie Achter^Indië.
2. Onafhankelijk Malakka. — Salenqocry hoofdst. van het vorstendom van
dien naam, dat onder een radzja staat. Pahang, hoofdst. en residentie des sul-
tans van dien naam. Perak, hoofdst. van het koningrijk van dien naam, drijft
handel, en heeft 35,000 inw. Rumbo is een klein koningrijk iu het binncnh\nd.
Johoer, aan de rivier van dien naam, is de hoofdstad vau een gelijknamig ko-
ningrijk.
3. Siameesch Malakka. — Queda, een vorstendom, dat zeer rijk aan
tin is, met de hoofdst. Qticda of Keddah. Jonk-Seilan of Salanga is een
32 v. m. groot eiland aan de westkust, met 12 000 bew. De vorstendoniincn Pa-
tani, Calantan cn Tringano staan onder sultans, die van Siam afhankelijk
zijn. Hoofdst. van het laatste is Tringano, aan de rivier van gelijken naam.
19e Oost-S fliflisc li e Kilanilen*
Onder dezen algemeenen naam begrijpt men doorgaans de vol-
gende, in de Indische zee gelegene eilanden:
1. De Lakediven; 2. de Malediven; 3. Ceylon; 4. dc Jndaman-