Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
oosT-iNDië. ' 263
Malakka, versterkte stad aan de straat van Malakka, heeft 15,000 itiw. In de
nabijheid heeft men den 4000 v. hoogen Ophir of Goenong-Ledaiuj.
9. Singapoer of Singapore, Eiland, in het zuiden van het schiereiland
Malakka, groot 12 v. m., heeft 50,000 bew., waaronder de helft Chinezen. Singa-
pore, de hoofdst., aan eenen zeearm, bcbtaat uit de Europesche, Chinesche en
Zicarte stad, en telt 20,000 inw. Belangrijk zijn do groote sago-fabrieken der
Chinezen. Singapore drijft levendigen handel met Voor- en Achter-Indië, China
en dc Indische eilanden; inzonderheid is deze etad het middelpunt des groothan-
dels van den geheelen archipel. Eene andere stad is Neivharhour, met 3000 iuw.
IL Het Birmaansche rijk.
Een magtige staat, die het voormalige koningrijk Ava, benevens
een deel van Laos bevat, en onder eenen boa of keizer staat. Hierin
li^ffen:
oo ,
Ava, tegenwoordige hoofd- en residentiestad, aan den Irawaddy, heeft met do
omliggende dorpen circa 100,000 inw. Ammera poera of ümmera-voera, voorheen
de hoofd- en residentiestad, aan den Irawaddy en een meer, neeft 90,000 inw.
Sjagain, eene volkrijke koopstad en stapelplaats voor katoen, het vervallen stadje
Pagahm, en het bloeijende Neoendoh, ÜRffen mede aan den Irawaddy. Andere ste-
den zijn Jeoenang-heoen, met de beroemde steenoliebronnen in de nabijheid, Bamoc
met 14,000 inw., Mogaoeng, Jandaboe en Fai-mjoe of Prome,
III. Slam.
Een staat, onder het gebied van eenen koning, bevattende, behal-
ve het eigenlijke Öiam, een groot deel van Laos, een deel van Kam-
bodzja, en eenige Maleijerstaten op het schiereiland Malakka. Het
beslaat 9000 v. m., en telt, volgens Crawfukd, 2,800,000, volgens
anderen 6 mill. bew. ïwee groote rivieren, de Menani en de Me-kaoeng
of Me-kom, doorstroomen het land, dat door het gebergte San-loen van
Birma gescheiden wordt. Men vindt er rijke ijzer-, lood-, koper-en
antimoniummijnen; andere producten zijn suikerriet, peper, karda-
mom, kruidnagelen, olie en zout. De heerschende godsdienst is
het Boddhaïsme, en de koning wordt als eigenaar van den grond en
als meester over het leven en de vrijheid zijner onderdanen be-
schouwd, Hierin liggen:
Bankok,(iiQ hoofd- cn residentiestad, nabij den mond van den Menam; zij heeft
sterken handel, eeno haven, en bijna 50,000 inw., waaronder 350,000 Chinezen.
Eeno voorstad is Sta (ook Juthia), door vele kanalen van de Menam doorsneden,
waardoor zij veel van Venetië heeft. Tsjang-mai (of Tsi-mai), met 25,000 inw.,
en Lang-hang, naar men wil zoo volkrijk als Bankok, zijn 2 steden in Laos, dat
uit kleine staten onder erfvorsten beslaat. In de prov. Chantabon liggen Chan-
iahon, de hoofdst., voorts Champon met 8000, Meklong met 12,000 inw. Ligor,
mot 5000 inw., ligt in de prov, Ba-ta-bang.
IV. Het keizerrijk A n a in.
Een aanzienlijke staat, waartoe Tonkin on Cochinchina, een ge-
deelte van Laos en een groot deel van Kambodzja behooren, be-
slaat 9800 v. m., en staat onder het beheer van eenen keizer,
Eene groote bergketen, die uit China het land binnenkomt, scheidt
eigenlijk Anam van Laos en Kambodzja. De voornaamste rivier
is de Me-kom, die uit China komt, en zich in de Chinesche zee
ontlast. Onder de overige talrijke rivieren is de mede uit China ko-
mende Song-ka de grootste. De grond is over 't geheel vruchtbaar,
vooral in het noorden, waar hij van eene menigte kanalen door-
sneden en inzonderheid met rijst bebouwd wordt. Ook bloeijen