Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2G0 AZië.
weleer den Nederlanders. Mitlachen/, op ecn eiland tegenover Kotsjin, i« door
hlanke en zwarte Joden bewoond. Tn'pontary is de residentie vnn den radzja van
Kotsjin, die tot 1810 een onafhankelijk vorst was, cn Merkara residentie van
den radzja van Koerg, wiens land in 1834 met de Britsche bezittingen vcreenigil
is. Dit bergland Koerg is een der wildste streken in Dekan, en heelt zeer krijgs-
zuchtige bewoners. Kananor, zee- en havenstad met 11,000 inw., is de resiilen-
tie van de vorstin Bii>nT, wier klein vorstendom echter geheel onder de Britten
staat. Tellichery is eene versterkte zeestad met 20,000 inw.
h. Canara. (Onmidd geh) Mangalocr, is eene handelstad met 12,000 inw.
Barcelloer eene havenst. In de gebergten leven Thomas-Christenen, met ccn repu-
blikeinsch staatsbestuur.
?'. BaJaghaut [Onmidd. geb.) Bellary, de hoofdst. aan den Naginy, heeft 30,fK)0
inw. Andere steden zijn Ooety en Penvuttum»
3. Bombay.
Dit bestaat uit de volgende provinciën:
rt. Bombay. Bombay, op een eilandje in de Arabische zee, is ccn der bcsio
havens van Üost-Indië, heeft belangrijke fabiieken, uitgebreiden handel cn onder-
scheidene zendelinggenootschappen. Zij is het station der Brifsch-Indisclic marine,
cn telt 566,000 inw., M-aaronder 14,000 Portugezen, en even zoo veel Parsen,d»e
als de beste scheepstimmerlieden bekend zijn. In de nabijheid heeft men dc eilan-
den öalsette en Elephanta, met overoude pagoden.
b. Gudzjerat. {Onmidd. geb.) Surate, aan den Tapty, met 450.000 inw., is eene
groote oude zee-, fabriek- en handelstad; men heeft er allerlei natiën, vele Ge-
bers (vuuraanbidders), ook ho.^piialeti voor dieren. Brodzj oï Broach, versterkte
siad aau den Narboedda, heeft katoenweverijen en 32,000 inw. Ponderpoer Q\^ Von--
noggoer zijn havensteden met 20,000 inw. {Midd, geb.) De staat van den Guico-
war (ecn Maharatten-vor&ti. Baroda, hoofdst. en residentie van den vorst, aan
den Dhadoer, heeft 140,000 inw. Kembeh {Cambay), aan de golf van gelijken
naam, heeft 30,000 inw. Ahmenabad, met 130,000 inw., heeft weverijen en een der
schoonste moskeën van Indië. liadhunpoer, met 15,000 inw., is eene koopstad, en
Bwaraka eene bedevaartplaats voor Hindoes.
c Koetsj. (De grootste helft middelijk.) Boedzj, de hoofdst., heeft merkwaor-
dijze pagoden en 20,000 inw. Mandavi, koopstad aan zee met 50,000 inw., is eene
hoofdplaats voor den katoenhandel.
d Chan des. (Onmidd, gebied.) Boeranpoer is de hoofdst. Andere steden zijn
Chandoer met 7000 inw. en Mxdligaum.
c. Aurungabad (Onmidd.) Poena, met 75,000 inw., in de voormalige hoofdst.
der Maharatten. Bzjedzjurry is beroemd door een aan öjiwa gcwijden tempel. Lo-
goer is eene vesting oji eene onbeklimbare rots, en Bassain eene havenst. aan zee.
f Bidzjapoer. Middelijk is het Maharaiten-vorsiendom batarah. lindly is
do voornaamste fabriek- cn handelstad.
4. De landen der Sjeichs.
Deze landen, sedert 1849 bij het Indo-Britsche rijk ingelijfd, die
waarschijnlijk bij Agra tot één presidentschap gevoegd zullen wor-
den, bevatten:
<7. Pen dzj aab (d.i. land der v^f r i vier en). Het ligt in het n. w. van Hin-
dostan. Dc 5 riviei'cn , wnarnaar het zijnen naam ontvangt, zijn de Sededzj, da Bejah
(welke beide vereenigd Garra heeten), de Tsjenad, de iSjeloem en de Rewi, welke
drie insgelijks ineenstroomen. Deze 5 rivieien vormen te zamen den Poensjnoed,
die zich als eene groote rivier met den Indus vereenigt. Steden zijn : Labore of
Jjxhoer, versterkte hoofdst. aan den Rawi, in eene vruchtbare streek, met 95,000
handeldrijvende inwoners. Armretsier, versterkte en voor de Sjeichs hedige stad,
heeft veel handel en 90,000 inw. Noerpoc}' heeft 10,000 inw. en sjaalwevciijen, en
Aassaoer 20,000 inw. cn eene citadel.
b. De provinciën Pisjaoer, Tsjotsj en Ilazareh. die Afganistan zijn af-
genomen. Sleden zijn: Pitsjaoer met 53,000 inw. en Attok met een fort en 10,000
inwoners.
c. De provincie Moeltan, vroeger ecn gedeelte van Hindostan en later van
Afganistan, ter weerzijde van den Indus. Moeltan, de hoofdst., heeft eene vesting
eu 81^000 inw. Hindoes), voorts zijdeweverijen cn aanzicnlijkcu handel. Sjoedzja-