Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
248 AZiti.
III* Ifloiigolye. '
Dit is mede eeu groot, raaar slecht bevolkt land (70,000 v. m.,
met 2 mill. bew.), zeer hoog gelegen tusschen Mandzjoerye, China,
Tibet, Klein Boecharye, vrij Tatarye en Siberië, met vele woestijnen
(waai'onder de groote woestijn Gobi), die nogtans niet enkel uitvlak-
ten bestaan, maar van bergen doorsneden worden. De voornaamste
gebergten zijn het Groote Altai-, het Ghangai- en het Thjan-»jan of
Jlemelsgebergte met den Bogdo-oela, In dit land ontspringen de Irtiach,
de Jenisei, de Onon, die naderhand de heet, en de ^ir^oe«- of de
Kerloen; in het zuidoosten des lands stroomt de Iloang-ho, Onder de
meren heeft men het Koko-noer y Balkasji-noer Dzoi-sang, enz.
De inwoners leven meest op de wij zeder nomaden, belijden de gods-
dienst van Fo, en hebben onderscheidene erfvorsten of chans, die
onder het oppergebied van China staan. Het land wordt (volgens
Timkovski, die eene Chinesche aardrijksbeschrijving volgt), behalve
eenige andere gebieden, verdeeld in 26 aimaks of vorstendommen,
waaronder Chalcha het grootste is en langs de Russische grenzen ligt.
Oerga of Koeroen, zetel van het Chinesche oppersiaatsbestuur, aan de rivier
Tola, hcstflat grootendeels uit jurten (hutten), heeft 7000 inw., en is de stapel-
plaats van den handel tusschen China en Rusland. Aan den linker oever der Tola
verheft zich de hooge Chanola (Koningsberg). Maimatsjien, grensstad aan Kus*
land, waar de Chinezen met de Russen handel drijven, ligt in de nabijheid van
de Russische stad) Kjachta. Williams splitst Mongolye in 4 deelen: Binnen-
Mongolye, Buiten-Mongolye, Noordwestelijk Mongolye en de provincie Koko-noer,
de laatste ook onder de namen Tangoet, Sifan en Toerfan bekend, een berg-
achtig land, waarin men het groote meer Azoer of Koko-noer en de bergkete-
nen Bajan-kara, Kieljen-sjan en Sivehsjan of het Sneeuwgebergte aantreft. Deze
provincie is in het bezit van Toengoezen, Chalchen en andere stammen, aan wier
hoofd een Mandzjoe-generaal staat, die te Siuig-foe, in Kan-soe, zijn verblijf
Loudt. Eindelijk maken wij nog melding van de bij de Chinesche provincie Kan-
soe gevoegde departementen Bar koel en Oe-roem-tsi, met de hoofdsteden
Barkoel (of in het Chineesch TsHn-sjoe-foe), aan het Barkoel-meer, en met eene
sterke bezetting, en Oer-oem-tóz (Chineesch in eene vruchtbare streek.
In de nabijheid ligt eene altijd brandende zwavelvlakte.
IV. Het Westland of TliJan-SJan-lVan-loe,
ook lilein Boecliaryc gelieeten.
Dit is een hoogliggend woestijnland, waarvan slechts eenige stre-
ken vruchtbaar zijn, en dat van de groote woestijn Gobi of Sjamo
doorsneden wordt. Het grenst ten noorden aan den Thjan-sjan of
het Hemelsgebergie, ook de Moes-dag geheeten, ten westen aan den
Beloer-dag, en ten zuiden aan den Kuen-loen of Koel-koen, Het groot-
ste meer is het meer Lop, en de hoofdrivier de Jarkand'Daria, die
in genoemd meer een einde neemt. De bewoners, wier getal op 1
mill. geschat wordt, drijven uitgebreiden karavanenhandel. Het land
wordt verdeeld in 10 vorstendommen, die thans aan de Chinezen ge-
heel onderworpen zijn, en naar hunne hoofdplaatsen heeten: Chami,
Pidzjan, Koetsje, Sairam, Aksoe, Oesj i, Kasj gar, Jar-
kand, Chotan, Charasjar, Iii, Tarbagatai en Koer-Ka-
ra-Oesoe. Steden zijn:
Chami of Ilami, met handel, rijst-, boomvrucht- en wijnbouw. Koetsje ligt te
midden van koper- en andere mijnen. Aksoe of Oksoe, met 30,000 inw., is eene be-
langrijke fabriek- en koopstad, en zetel van den opperbevelhebber. C^esjVheeft eene
munt voor kopergeld, veel handel en 10,000 inw, Kasj gar, mede eene grooto
koopstad, met 80,000 inw., is de zetel van den stadhouder. Jarkand of ./erÄren,
groote hoofd- cn belangrijke koopstad aan de Jarkan-Daria, heeft 100,000 inw.