Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERZië. 241
De inlanders zijn verdeeld in 2 hoofdstammen, Beloedzjies en Bra-
hoes, die meerendeels eene nomadische levenswijze leiden en eene
eigene taal hebben. Men vindt er ook Hindoes en Oud-Perzen, van
welke de eerste den meesten handel drijven en handwerken oefenen.
De heerschende godsdienst is de Mohammedaansche.
De vorst van het eigenlijke Beloedzjistan is een chan; in de deelen,
die 8ind genoemd worden, regeerden voorheen 3 vorsten gemeenschap-
pelijk. Thans zijn er nog 3, die den titel dragen van emir van Sind.
Kelat, hoofd- en residentiestad van den chan, heeft met dc voorsteden 20,000
inw. Sarawan heeft 1800. Zoehri 15.000, Keedzje 10,000 en Beila 16,000 inw. en
snikerplantaadjen. Goendaiva, met 20,000 inw., is de winterresidentie van den
chan, en heeft levendigen handel. Hoeroendy Poerali en Soerhoed zijn steden van
f) h. 10,000 inw. Hydrabad, versterkte hoofdstad van tSind, aan den Indus, heeft
15,000 inw., die wapens en geborduurd doek vervaardigen. Verdere steden, met
veel nijverheid, zijn: Koeradzji met 20,000, Sehvoen met 10,000, Larchan met
10,000, Rori met 8000 en Soeckoer met 4000 inw. Sjikarpoer, aan een uit den
Indus geleid kanaal, nabij de noordgrens van Sind, in eene vruchtbare streek,
heeft veel binnenhandel en 25.000 inw.
OWAFHylIVlilCIilJK TATARIJE.
Dit land, ook Toeran, Tnrkestan en Dzjagatai geheeten,
grenst ten oosten aan China, ten zuiden aan Tibet, Afganistan en
Iran, ten westen aan de Kaspische zee, en ten noorden aan Rus-
land. Men schat de grootte op 34,000 vierk. mijlen en het getal
bew. op 7 millioen.
De voornaamste rivieren dos lands, de Sir of Slhon en de Amoe-
darja, stroomen in het meer Aral, dat, even als de Kaspische zee,
gedeeltelijk hiertoe behoort.
Turkestan is eene hoogvlakte, in het noorden en westen met uit-
gebreide steppen en in het zuiden en zuidoosten zeer bergachtig.
De Beloer-dag verbindt aan den oostkant den Moes-dag of Thjan-sjan
met den Kuen-loen, en ten westen van den Beloer-dag breidt zich de
hoogvlakte Pamer uit. Aan de zijde van Afganistan vormt de Hin-
doekoesch de zuidelijke grens van Turkestan.
Het klimaat is verschillend: in de bergstreken is het ruw, in
de andere oorden aangenaam en warm.
De producten zijn: vee van allerlei soort, kameelen, wild,
roofdieren, gevogelte, zijde, koren, mais, rijst, voortreffelijke me-
loenen, tabak, sesam (zekere vlassoort), safeaan, ooft, vlas, hen-
nip, wijn, edele zuidvruchten, katoen, rabarber, goudzand, zilver,
kwikzilver, ijzer, koper, lood, vele soorten van edelgesteente, zout
en bergolie.
De inwoners zijn Tataren, onderscheiden in Oesbeken, Kirgiezen en
Turkomanen; ook vindt men Tadzjieks o£ Boechar en, Ferziancn, Hindoes,
Heidens en Joden, Een gedeelte voert eene nomadische levenswijze; een
ander gedeelte is gezeten, heeft handwerken of drijft koophandel.
De meeste industrie en den levendigsten handel drijven de
Boecharen. De hoofdgodsdienst is de Mohammedaansche. De
inwoners worden door verschillende chans bestuurd. Dit land kan
gesplitst worden in de volgende hoofddeelen :
l. Ilet land der Trocchmen of Turkomanen, ten zuiden van de Amoe-
rivier, eene zandwoestijn, grootendeels door nomaden bewoond, wier getal 140,000
16
'rr"" —- ïij