Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERZië. 258
Do inwoners, Avier getal 8,000,000 bedraagt, zijn Afganen (het
beerschende volk)', Tadzjieks (Perzen, Nieuw-Perzen), Hindoes, Ta-
taren, enz.
De heerschende godsdienst is de Mohammedaansche. De Af-
ganen hebben eene eigene taal.
Aan het hoofd van den staat, die een monarchalen regerings-
vorm heeft, stond voorheen een vorst, die den titel van sjach of
chan voerde; later, nadat de Sjeichs cr een aanzienlijk deel van
hebben afgescheurd, werd het onder verschillende beheerschers ver-
deeld; eindelijk hebben de Engelschcn dit land veroverd, en den
vroeger verdreven sjach weder op den troon hersteld, die nu (met
uitzondering van Herat) over het geheele land het gebied voert.
Ilet land wordt verdeeld in 5 provinciën of chanaten, als:
1. Kaboelistan, een hoogland, met 5 mill. bew.
Kahod. aan de rivier van dezen naam, met 60,000 inw., is de hoofdstad en resi-
dentie van deu sjach, met een prachtig naleis, vele bazars en sterken handel. Gaz-
nachy Gazni oï Gizni, met 15,000 inw., half verwoest, is eene bedevaartplaats, en
was vroeger residentie van de Gaznaviden. Dzjellalabad, heeft 20,000 inw , suiker-
riet-bouw en sterken handel. Bamian heeft iu do nabijheid tallooze heuvels met
kolossale afgodsbeelden.
2. Kandahar, eene rijk bebouwde oase, met schrale hoogvlakte.
ATrrnrfaÄar, hoofd-dcpöt van den Perzischen handel, heeft vele prachtige palei-
zen, moskeën cn karavanserais en 100,000 inw. Furrah heefc 10,000 inw.
3. Chor ass an; meest hoog gelegene vlakten.
Herat, de hoofdst. van een onafhankelijk koningrijk een der grootste handel-
steden van Zuid-Azië, in een ooftrijk dal, heeft 80,000 inw. Men vervaardigt er
uitmuntende klingen en rozenwater. Foerrah, met 50,000 inw., is eene aanzien-
lijke fabriek- cn handelstad.
4. Sedzjestan, hoog gelegen steppenland.
Doesjak, de hoofdst., heeft 2000 inw.
5. Pesjauer.
Pesjauer, heeft 80,000 inw. en ccne Mohammedaansche hoogeschool.
3. BELOEDZJISTAN.
Dit grenst ten oosten aan Hindostan, ten zuiden aan de Indi-
sche zee, ten westen aan Iran, en ten noorden aan Afganistan. Dc
grootte bedraagt met Sind 9500 vierk. mijlen, en het getal bewo-
ners beloopt 3 millioen.
In het binnenste des lands ontbreken rivieren. Door het zuid-
oostelijke deel vloeit de Indus of Sind, die hier met onderscheidene
armen in de Indische zee stroomt. Het deel aan den oostkant van
den Sind is vlak; maar aan de westzijde dezer rivier is het een
hoogland, dat door het Bvahoe-gehergte gedeeltelijk begrensd, ge-
deeltelijk doorsneden wordt. De grond is daar alleen vruchtbaar,
waar het niet aan water ontbreekt. Er zijn uitgestrekte zand-
woestijnen, waar het klimaat brandend heet is; voor het overige is
het aangenaam.
De producten staan nagenoeg gelijk met die van Kaboelistan.