Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PÉUziü. ^39
G. Masenderan. Tusschen Elbroes en de Kaspische zee, be-
waterd, vruchtbaar. (Een gedeelte van het voormalige Ilyrcanië).
Het stamland van het tegenwoordig Perzisch koninklijk huis.
Astrabady hoofdstad, met 40,000 inw., is belangrijk door handel. Balfroeft,
aanzienlijke fabriek- en handelstad, heeft 180,000 inw. Farabad heeft 4000, Sari
30,000 en Amoel 35,000 inw.
7. Gilan, een moerassig kustland aan de Kaspische zee.
Rccsjty 1 mijl van dc Kaspische zee met 60,000 inw., is levendig en vol zijde-
manufacturen.
8. Azerbidzjan (Medië), een der schoonste provinciën.
Tauris (Tabris), verscheidene mijlen in omvang, maar door aarbevingen dik-
wijls verwoest, heeft nog 150,000 (vroeger 500.000) inw. De stad heeft beroemde
fabrieken, en ook eene geschutgieterij. Ardebiel, met eene vesting en 4000 inw ,
is wegens hare minerale bronnen beroemd. Choi, fabriek-en handelstad, met eeno
vesting, heeft 25,000 inw. Urmia, Urumia of Oeroemia, nabij een meer vau ge-
lijken naam, heeft 26,000 inw. cn is de zetel van een Amerikaansch zendelingge-
nootschap, tot bekecring van Nestorianen. JJilman is eene bloeijende haudclstad,
met 15,000 inw.
9. Koer dis tan, bergachtige grensprovincie, met heerlijke wei-
landen, door schatting betalende Koerden bewoond.
Kermansjah j versterkte en levendige stad, heeft 40,000 en Senna 15,000 inw.
10. Taberistan.
Damagan heeft 10,000 en Demaicend 12,000 inw.
11. Kohistan.
Sjeheristan, met veel nijverheid, heeft 30,000, en Kain 5000 inw.
2. AFGANISTAN OF OOST-PEUZië.
Ilet grenst ten noordoosten aan China, ten oosten aan het ge-
deelte van Indië, dat de landen der Sjeichs uitmaakt, ten zuiden
aan Beloedzjiestan, ten westen aan Perzië of Iran, en ten noor-
den aan vrij Tatarije. De oppervlakte bedraagt nagenoeg 12,000
vierk. mijlen.
De voornaamste rivieren zyn: de Sind o^ ladns, die slechts de
noordelijke grenzen aandoet, de Kaboel, die in den Indus valt, en
de Jlilmund en Farrahroed, die in het meer Zahreh uitloopen. Over
't geheel is de grond bergachtig, en, hoewel men er ook woestij-
uen vindt, grootendeels vruchtbaar. Het hoogste gebergte des
lands verheft zich in het noorden, namelijk de//iWoe/coeacA, benevens
eene voortzetting daarvan, de Paropomisus; in het zuidoosten heeft
meu de Solimans- oï Salomons-bergketen. Het klimaat is zeer ver-
schillend: in do lage oorden heet, in do middelste gematigd, en in
de hooge streken koud.
De voornaamste producten zijn de zelfde als in Iran; voorts
wild, bosschen met Europisch hout, goudzand, zilver, robijnen en
turkoisen.
De industrie bestaat in het vervaardigen van tapijten, katoe-
nen stoffen en wapens. De handel wordt hoofdzakelijk gedreven
met Oost-Indiè, Perzie en Turkestan.