Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
238 AZiti.
aanbelang is, bepaalt zicli meest tot landliandel, door middel vau
karavanen.
De hoofdnatiën zijn Nleuw-Perzen ^ Koerden, Turkomanen, ook Ara-
bieren ^ Parsen of Oud-Perzen, Armeniërs, Joden en Heidens, Behalve
Nieuw-Perzisch, spreekt men er Oud-Perzisch, Armenisch, Turksch en
Arabisch, welke laatste taal die dei geleerden is.
De godsdienst des lands is de Mohammedaansche; ook duldt
men er Christenen, Joden en Parsen, -svelke laatsten eeneenig Hoog-
ste Wezen, onder de gedaante van het Vuur of de Zon, vereeren.
De regeringsvorm is volkomen despotisch. De regent voert
den titel van sjacli.
Ilet land Avordt verdeeld in 11 provinciën, als:
1. Kerman met Laristan.
Kerman, met 30,000 imv,, heeft uitmuntende wol- en sjaalweverijen. Bender-
Ahassi eenmaal eene bloeijende havenstad, thans bijna eene ruïne.
2. Farsistan (eigenlijk Perzië).
Sjirasy raet 40,000 inw., heeft besten wijn, rozenolie, fabrieken van glas, wa-
penen en welriekende wateren. In de nabijheid liggen kostbare naphihabronnen en
beroemde bouwvallen van Persepolis. Jezd, met 60,000 inw., is eene der belang-
rijkstehandelsteden van Perzië, inzonderheid in wapenen, sjaals en suiker. ^Men
heeft er eene aanzienlijke kameelfokkerij. aan de heete, zandige kust der
golf van Perzië , is de meest bezochte haven , met eene Engelsche factorij en l.^jOOO
ïnw. Lar y eene stad met veel nijverheid, heeft 12,000 inw. Ormoes. aan den
ingang van de Perzische golf, is eene dorre rots , met een fort, waar de sultan
van Maskat eene bezetting van 100 man heeft. Kiesjra, een vruchtbaar doch
verwaarloosd eiland in de golf van Perzië, groot 39 v. m., met eene stad van
gelijken naam, heeft 10,000 bew.
3. Choezistan of Arabistan is eene Turksche grensprovincie.
Sjoester of Toesier heeft 20,000 inw. en in de nabijheid Sapors waterleiding,
benevens de ruïnen van Soeza. Dizfoel heeft zijdefabrieken en 15,000 en Ahivas
1600 inw.
4. Irak-Adzj emi. (Een gedeelte van het oude Medië.)
Teheran, aan den voet van den Elboerz, de tegenwoordige hoofdstad cn re-
sidentie, met prachtig paleis enz., en 40,000 inw. des zomers en 130,000 des win-
ters. Sultaniehy in de vorige eeuw nog eene aanzienlijke stad, is thans weinig
meer dan een puinhoop. Hamadan (vroeger Ekbatana, hoofdstad van Medië), aan
den Zagrosch, heeft tapijten« en lijnwaadweverijen, en 40,000 inw. Kasivien heeft
00,000 inw. en vele fabrieken in zijde, wapens, enz. Iu de omstreken heeft men
de beste druiven en meloenen van het land. Ispahan, voormalige hoofdstad van
geheel Perzië, (in de 17«le eeuw met 1 mill. inw.), heeft, ofschoon weinig meer dan
een uitgebreide puinhoop, toch weder 200,000 inw. De stad is vol karavanserais,
bazars, moskeën, benevens een nieuw fraai paleis van den ^gach; voorts heeft men
er eene voorname hoogeschool en heerlijke zijdeverwerijen. Kasjan, in eene uit-
muntend bebouwde vlakte, heeft 15,000 inw. en veel industrie, inzonderheid in zijde-
waren en koperwerk. Kom, mede in eene vruchtbare streek, weleer met 100,000,
thans met 15,000 inw., is eene beroemde bedevaartplaats der Perzen.
5. Chorassan. Deels vruchtbaar, maar dikwijls verwoest;
deels woestijnen met oasen,
Mesjehedt heilige stad cn bedevaartplaats, heeft 40,000 inw., eene soort van
universiteit, en fabrieken van Perzisch fluweel en sabelklingen. Nf'esjaboer, in
eene vruchtbare streek, met 10,000 inw., drijft handel met de beroemde turkoi-
zen, die de omliggende mijnen leveren.