Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARABIC. 237
een aantal pelgrims bezocht wordt. Dzjtdda, stad aan de Roodo zee, met 20,00ü
inw , heeft veel scheepvaart cn handel, en is de haven van Mekka. Jembo heett
5000 inw.
7. De woestijn van den Sinaï of Let Petraïscli schier-
eiland. llier hoeft men de bergen Sinaï 7000, JForeh 0400 cn dc
Katharine-berg GIGO voet hoog; het laatste met een klooster.
Steden zijn Akaba cn Petra»
PKRZIli:.
Dit land wordt sedert bijna honderd jaren gesplitst in 3 rijken,
als: 1". Het eigenlijk Perzië (W e s t-P er z i ë, Iran), 2®. A f-
ganistan of ÜostrPerzië, en 3". B elo ed z j i s t an.
1. EIGENLIJK PERZië OF lUAN.
liet grenst ten oosten aan Afganistan en Beloedzjistan, ten zui-
den aan de Arabische zee en de Perzische golf, ten westen aan Azia-
tisch Turkije, en ten noorden aan het Russische rijk, de Kaspische
zee en Tatarije. De grootte rekent men op 22,000 vierk. mijlen,
en het getal bewoners op 10 milloen.
IsMACL Sorr veroverde (1500) Perzië op dc Turken. Perzic breidde zich uit,
onder KoELi-chan, van den Indus tot den Euphraat. KoELi-chan vermoord 1747,
J'erzië verdeeld in Oost- en West-Perzië. De Afganen stichtten in Oost- en West-
Perzic een nieuw rijk, en Iran bleef onder de Sofi's. De tegenwoordige sjach,
Nasu-kudin, regeert sedert 1848.
Behalve de Araxes, die Iran enkel als grensrivier aan de zijde
van Rusland besproeit, heeft men er slechts kustrivieren van wei-
nig aanbelang, waarvan de voornaamste zijn de Sefidroed of de Kisil
Osen, die in de Kaspische zee uitloopt, en de Kerah of Gerdzj, die
zich met den Sjat-al-Arab vereenigt. Onder de meren komen in
aanmerking: de Kaspische zee, het meer Unnia en het m^ev Baktegan,
in de nabijheid van Sjiras.
Perzië is eene hoogvlakte, aan den noord-, west- en zuidkant
door bergen omringd, waaronder het grensgebergte aan de zijde van
Aziatisch Turkije bij de ouden Zagros heet, dat evenwijdig loopt
met het gebergte Elwind (vroeger Orontes), welk laatste zich in twee
takken verdeelt, waarvan de eene zich met den Alboers of de Kas-
pische bergen vereenigt. De vlakten in Perzië zijn meest van water
verstoken, en bevatten vele groote woestijnen. Daar integendeel,
Avaar bergen en dalen elkander afwisselen en water gevonden wordt,
is de grond zeer vruchtbaar, maar weinig bebouwd. Het klimaat
is over het geheel gematigd, doch lijdt zeer aan menigvuldige droog-
ten ; de hoog liggende streken hebben zelfs een gostrengen winter.
De producten zijn: voortreffelijke paarden, kameelen, schapen
met vetstaarten, wild, roofdieren, zijde, zuidvruchten, wijn, zwa-
vel, zout, waarmede geheele vlakten bedekt zijn, naphta- of bergolie-
bronnen, bergbalsem, edelgesteenten, vooral turkoisen.
De industrie sti^ekt zich vooral uit tot verwerijen, de bear-
beiding van katoenen en wollen waren, goud- en zilverstoffen, en
tot de bewerking van metalen en leder. De handel, die van weinig