Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
236 Azië.
Arabiö bestaat uit velerlei stammen en staten, die zeer verschil-
lenden regeringsvorm hebben. De magtigste onder allen was eenen
tijd lang de staat der Wachabieten, dio echter door den pasja van
Egypte veroverd is, welke vorst tevens in het bezit is van de ge-
zamenlijke kustlanden langs de Koode zee, tot aan de straat Bab-
el-Mandeb. De gewone verdeeling van Arabië is in Woest, Petraisch
of Steenachtig en Gelukkig Arabië; beter echter is die in 5 landschap-
pen of gewesten, waarbij dan nog de woestijn van den Sinaï of het
Petraïsche schiereiland komt.
1. Jemen, het zuidwestelijk gedeelte van Arabië, deels kust-,
deels bergland, is rijk aan beste koffij en uitmuntende paarden.
Sana (Senna), raet 40,000 inw. , is de regelmatig gebouwde hoofdstad cn zetel
van den imam, in ecn bekoorlijk dal. Mocha of Mokka, met 20,000 iuw , heeft
eene haven en grooten koffij handel. Beth- (of Veith-) el-Fakih, waar dc grootste
koffijmarkt is, heeft 8000 inw. liodah, een fraai stadje, te midden van tuiuen ,
heeft 3000, Zebid 7000 inw. Aan de golf van Arabië liggen Ilodeida met 4000
en Dzjesan met 3000 inw. In de nabijheid hiervan, mijl van de kust, ligt het
14 v. m. groote eiland Farsan, welks inwoners van parelvisscherij en schild-
paddenvangst leven. Aden, stad aan zee, met 10,000 inw. is sedert 1838 door do
Engelschen bezet. (Zij wordt reeds Ezech. XXVII, 23 genoemd.)
2. Iladramaut. Dit landschap, langs de Arabische zee gelegen,
bevat verscheidene steden en havens; de binnenlanden zijn genoeg-
zaam onbekend.
Makkalla^ eene niet onaanzienlijke handelstad, heeft 5000 inw.
3. Oman, aan de zuidoostkust, is rijk aan dadels.
Maskat, met 30,000 inw., de residentie van den magtigen imam of sultan, heeft
ccnc uitmuntende versterkte haven en aanzienlijken handel. (Dc imam heeft ook
bezittingen op dc kust van Afrika.) In de nabijheid zijn rijke lood mijnen. Malarah
of Miitra, met 20,000 inw., een halfuur van de vorige stad, heeft wolwevcrijen eu
eene heete bron. Het eiland Sokotorah, aan de straat van liab-el-Mandeb, is
20 m. lang en 8 breed, en heeft 5000 bew. Het is door de Engelschen bezet.
4. El Ach sa of Had zj ar. Dit ligt aan de golf van Perzië, en
is aan de AVachabieten onderworpen,
El-Hof hoed, de hoofdstad, heeft 15,000, Graen of Koeëit 13,000, El-Kalief,
haven- en voornaamste handelplaats, 6000 inw. Het eiland Bahrein is beroemd
door parelvisscherij, en heeft Manama tot hoofdst.
5. Nedzjed, Hoofdzetel der Wachabieten.
Drehjeh, de hoofdstad met 20,000 inw. is de zetel van hunne emirs cn kadi's.
Ofschoon tweemaal door do Ëgyptenaren veroverd, hebben dezen er nooit in kun-
nen blijven.
G. Hedzja, kustland aan de golf van Arabië, met enkele vrucht-
bare streken.
Mekka, heilige stad der Mohammedanen, in een onvruchtbaar oor^, is de ge-
boorteplaats van Mohammed. Zij heeft de heilige, groote moskee, die de hei-
lige bron Zenzem cn het heilige huis, de Kaaba, met den zwarten of hemelschcn
steen bevat, waarheen elk Mohammedaan ten minste eens in zijn leven eene be-
devaart moet doen; de stad heeft een groot, sterk kasteel, belangrijken handel
cn 30,000 inw. In de nabijheid is de heilige berg Arafat, waarnaar ieder pel-
grim naar Mekka insgelijks verpligt is zich te begeven. Medina is mede eene
heilige stad der Mohammedanen, met het graf van Mohammed, dat insgelijks door