Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCU TLIÏKIJE. 235
warme baden. Mitylaney ook Castro (d. i. de bm'g of legerplaats) geheeten, hoofd-
en zeestad met 8000 inw., brandde in 18.51 bijna geheel af. heeft 3ü00 inw.
15. Maskonisi is eene groep van 32 eilanden, waarvan het grootste eeuc
stad heeft.
16. Tenedos (Bogdzja) is een klein eiland met 6000 bew. en rijk aan mus-
kaatwijn. Daar dit eilandje de sleutel tot de straat der Dardanellen is, hebben de
Turken het eenige jaren geleden versterkt.
17. Marmara, in de zee van Marmara, bedekt met bergen, die rijk aan mar-
mer zijn, en met vruchtbare dalen, heett 4000 bew. en eene stad van gelijken naam.
18. D& Prinsen-eilanden (Demonnesi). 9 in getal, beroemd door hun
heerlijk klimaat en edele vruchten, liggen in do zee van Marmara, voorden Hos-
porus, en hebben 5000 Grieksche bew. De 4 grootste zijn: Prote, Antigona,
Chalki en Prinkipo, dc laatste met eene stad van gelijken naam.
aradie:«
Dit schiereiland grenst ten oosten aan Aziatisch Turkije en de
Terzische golf, die door de straat van Ornius met de Arabische zee
verbonden is, welke laatste de zuidelijke grens des lands uitmaakt;
ten westen aan de Arabische golf of Koode zee, die door de straat
van Bab-el-Mandeb met de Arabische zee gemeenschap heeft, en ten
noorden aan Aziatisch Turkije. De grootte rekent men op 45,000
viei'k. mijlen, en het getal bewoners op 10 ä 12 millioen.
De Mohammedanen, een herdervolk, stammen af van Ismacl (Aurauams zoon).
Stichting eener nieuwe godsdienst 622 (Mohammed). De chalifen (opvolgers van
Mohammed) veroverden Syrië (636), Perzië (651), vestigden hunnen zetel te Da-
maskus (660); vernielden Karthagg (691), cn breidden hunne veroveringen langs
de Middellandsche zee uit. Twisten over het chalifaat. Arabië opgelost in Turk-
sche staten.
Ki vi eren ontbreken hier. De Euphraat komt slechts even aan
de noordelijke grens van dit land, welks grond eene hoogvlakte
uitmaakt, gedeeltelijk met groote, zandige, dorre steppen en woes-
tijnen, somtijds ook met vruchtbare streken, vooral iu de dalen
van het gebergte Nedzjed, dat het geheele land aan de kust om-
ringt, en zich, in het midden, van het westen naar het oosten uit-
strekt. Op het Petraïsche schiereiland, dat door de twee noordelijke
golven van de Roode zee gevormd wordt, vindt men de bekende b e r-
gen Sinaï en Iloreb, die eene hoogte hebben van 7 tot 8000 voet.
Het klimaat is zeer heet in de woestijnen en diep gelegene
oorden, doch op de hoogvlakten gematigd. De schadelijke wind
samoem heerscht ook hier.
De producten zijn: voortreffelijke paarden, drommedarissen,
kameelen, schapen, struisvogels, eetbare sprinkhanen, koren, manna,
zuidvruchten, kofBj van de beste soort, dadels (een hoofdtak van
bestaan der inwoners), Mekka-balsem, wijrook, senebladen, aloë,
mirre, Arabische gom, parelen.
De hoofdnatie zijn de Arabieren, die gedeeltelijk steden en dorpen
bewonen, en gedeeltelijk, als nomaden rondzwervende, van veeteelt
en roof le^en. De industrie is van geen beteekenis, en de handel
meest in handen van de Banianen (Indische kooplieden).
De godsdienst des lands is de Mohammedaansche, benevens de
zeer uitgebreide leer der AVachabieten, die niettemin tot de IMoham-
medanen behooren. Tevens worden er Christenen, Joden, Banianen
cn Tarsen of Gebers (vuuraanbidders) geduld. De hoofdtaal irf
Arabisch. ^
m