Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
226 AZi'é.
jredceltelijk in tenten cn hutten, geilecltclijk onderden blooten hemel woont. Mtin-
dania, haven- eu handelstad aan dc zee van Marmara, heeft 20,000 inw., Kaste-
mwii of Kostamhoel heeft kopermijnen in de nabijheid, fabrieken van koperwaren,
katoendrukkerijen, wolhandel en 48,000 inw. Havensteden aan de Zwarte zee zijn
Sinope met 12,000, Eregri {Ueraclea) met 1200 en Amasra met 2000 inw.
2. Karamanië. — Konieh of Konia {Iconium), stad met een groot Mohamme-
daansch klooster, en bekend door den veldslag van 1832, waarin de Turken door
den Pasja van Egypte totaal geslagen werden, heeft 35,000 inw. Aksjeer heeft tapijt-
fabrieken , veel handel en 50,000, lelgoen 5000, ^e^sjeer 2000, ^^serae 4000, Nikde
5000, J/aJen rijke kopermijnen en 3000, Kaisaria [Caesarea] veel handel en 30,000
inw. In de nabijheid dezer laatste stad heeft men eene merkwaardige grotstad.
Larenda of Karaman, aan den voet eener keten van den Taurus, heeft 10,000 inw,
3. Adana (letsjiel). — Adana, versterkte stad, heeft veel wij u-en ooftbouw,
en 20,000 inw. Tarsus, in eene uitgestrekte vlakte, aan de Karasoe, is de ge-
boorteplaats van den apostel Paülus en de hoofdhandelplaats voor de kopermijnen
in Klein-Azié. Alya heeft 2000 inw.
4. Merasj. — Merasj, de zetel van den pasja, heeft 10,000, Albostan 9000 inw.
Malatiah en Asboesoe, met 20,000 inw., kan men als e'éne stad beschouwen; de
eerste is alleen des winters en de laatste des zomers bewoond. Aintah heeft 20,000
inw-, en het vlek Nisieb bekend door de nederlaag, die in 1839 de Turken door
de Egyptische troepen leden.
5. 8iwas. — Siivas, in eene graanr.ijke vlakte, heeft 22,000inw. ^rai^zr, bloei-
jende stad op eene hoogvlakte, van ooftboomen omringd , heeft weverijen en 18,000
inw. Terhal heeft eene vesting en 6000, Nigïssar handel en 12,000 inw. Tokat,
te midden van wijnbergen, was voorheen eene belangrijke fabriek- en handelplaats,
met 20,000 inw., maar begint nu te vervallen. Oeskat oï Joesgat heeft 16,000 inw.
Amasia, aan de Jesjiel-Irmak, heeft 45,000 inw., wijnbouAv en handel. (Geb.
Strabo.) Mersifoen of Merdwan, aan den Tasjan-dag, heeft rijke kopermijnen iu
de nabijheid en 20,000 inw. Keupri heeft 8000, Wessler-Fasja 10,000, Bufra 2000
cn Oenieh 5000 inw.
6. Trabezun.— Trahezun, Trebizonde of Trapezunt is de belangrijkste handel-
stad aan de Zwarte zee, met 50,000 inw. Rizeh of Irizeh, mede "handelstad asm
dc Zwarte zee. heeft 5000 inw. In de nabijheid ligt het berg- en boschrijke land
der Lazen, zijnde een wilde en onafhankelijke volkstam van 40,000 zielen, die von
jagt en visscherij leven, en ook dikwijls op Turksche schepen dienen. Goenieh
en Batoemi z\]r\ stadjes aan de Zwarte zee, met 2000 inw. Keresoen {Cerasus),
mede aan de Zwarte zee, is alleen merkwaardig, omdat de Romeinen vandaar de
eerste kersen naar Italië bragten. TereboU en Ardanoetsjï zijn kleine stadjes.
II. Turkomanië (Turksch Armenië).
7. Erzerum. — Erzerum, hoofdstad, op eene bergvlakte, tusschen de bronnen
van den Euphraat, heeft 70,000 inw., die goede wapenen vervaardigen. Gamachoi
Kemach, stad en vesting op een berg, heeft linnenweverijen en 4000 inw. E?'zendzjan,
handelstad in eene vruchtbare streek aan den Euphraat, heeft 30,000, de vesting
Karahissar 8000. Goemiesj-chanek zilver- en kopermijnen en 10,000 inw.
8. Wan. — Han, aan het groote meer van dien naam, is eene fabriek-en han-
delstad, met belangrijke gedenkteekenen uit den voortijd en 40,000 inw. Moesj,
4100 v. hoog gelegen, heeft smederijen, tapijt- en andere fabrieken, en 8000 inw.
Bajazet heeft eene citadel en 15,000 inw.
9. Kars. — Kaï's heeft eene citadel en 7500 inw. (Gebouwd in 1579 door
sultan Moerad III, als grensvesting tegen Perzië en Georgië, bestormd door
de Russen in 182S, ingenomen Nov. 1855.) Ani, de oude hoofdstad van Armenië,
aan de rivier Kars, heeft 3000 inw. (vroeger 100,000).
III. K O e r d i s t a n (A s s y r i ë).
Dit is een zeer bergachtig land, door Koerden bewoond, die thans
meest het oppergezag van de Turksche regering erkennen.
10. Sjeersor. — Goelambar, de hoofdstad, heeft 5000 inw. Arbkl, waar in 334
de groote slag tusschen Alexander en Daiuus plaats had, heefc 6000, Kerkoek
15,000 inw. Soelima-ni-jah, in 17S8 gebouwd, heeft 10,000 inw., en is de zetel
van den pasja. Het land d er Ha kar i, of het vorstendom D zj o e 1 am er k ,
is het aanzienlijkste van .alle Koerden-vorstendommen, met de sasim^ Dzjoelamerk
op eenigen afstand van de groote Zab- of Hakarrivier, waar de vorst resideert.
In de nabijheid er vau ligt, aau de andere zijde vau deZab, het bergland van