Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCH RUSLAND. 223
het westen der provincie bloeijend is. Belangrijk is voorts de vee-
teelt, alsmede jagt en vischvangst.
Tsjitiensk, hoofdst. der provincie en zetel Van het bestuur, aan de Ingoda,is de
stapelplaats van de waren, die naar Nertsjiensk en teruggaan, en heeft 1500 inw.
Opper-Oediensk, aan de Oeda, mede eene groote stapel- en handelplaats, heeft
3500 inw. Selengiensk heeft 900 en Troiskozavsk, stad en vesting aan deKjachta,
6000 inw. Kjachta aan de Chinesche grenzen en de hoofdstapelplaats met China,
heeft 6000 inw. In December is bier eene groote jaarmarkt, waar voor 10 mill.
zilveren roebels wordt omgezet. De Russen leven hier met de Chinezen op een
zeer gezelligen voet, behalve wanneer het handelszaken geldt; want dan past ieder
op zijn tellen. Nertsjiensk, stad aan den uitloop van de Nertsja in de Sjielka,
heeft 4000 inw. In de goud- en zilvermijnen aldaar arbeidden voorheen 1600
bannelingen, wier toestand verschrikkelijk was. Thans vindt men hier ook vele
vrijwilligers, daar deze tak van nijverheid zeer winstgevend geworden is.
6. Het gouvernement Jeniseisk.
Dit in het zuiden bergachtige, over 't geheel onvruchtbare gou-
vernement is merkwaardig door zijn kortelings ontdekten rijkdom
aan goud, welke de goudwasscherijen aan de beek Oederei leveren.
Krasnojarsky fraaije en door goudwasscherijen zeer levendige hoofdstad, met
10,000 inw., aan de zamenvloeijing van de Katsjka met de Jenisei. Jeniseisk,
stad met 8000 inw., aan de Jenisei, heeft eene beroemde jaarmarkt, die door
kooplieden uit alle oorden van Siberië bezocht wordt. Atzjiensk, aan den Tsjoel-
gien, is eene levendige handelstad met 2200 inw.
7. De provincie Jakoetsk.
Dit is de grootste, maar tevens treurigste en minstbevolkte pro-
vincie van geheel Siberië, inzonderheid als men de IJszee nadert,
waar bijna alle plantengroei ophoudt. Het grootste gedeelte der be-
volking woont aan de Lena en derzelver takken.
Jakoetsk, hoofdstad aan de Lena, heeft sterken handel in pelterijen en 3000
înw. Zij is de verzamelplaats van alle jagers, en voorts de stapelplaats van den
pelshandel van Ochotsk en Kamtsjatka. Olensk, het noordelijkste stadje van het
Russische rijk, heeft 300 en Nie.zjniej- [Neder-) Kolimsk, aan den mond der Kolima,
400 inw. — Tot deze provincie kan men ook het 12,000 v. m. groote land der
Tsjoektsjen en Korjekken rekenen, zijnde een schiereiland in het noordoos-
ten van Siberië, dat door de zee van Kamtsjatka, de Beringstraat en de IJszee
gevormd en door in geheele onafhankelijkheid levende Tsjoektsjen bewoond wordt.
8. Do zeeprovincie Ochotsk, weinig minder woest' en treurig
dan Jakoetsk.
Ochotsk, hoofdstad, nabij de Ochotskische zee en aan de Ochota, heeft 1200
inw. en eene haven, van waar de gewone overvaart naar Kamtsjatka plaats heeft.
Zij is voorts het middelpunt van den handel tusschen Siberië en Russisch Ame-
rika. Giesjigiensk is een onbeduidend handelstadje en vesting aan den mond van
de Giesjiga, en de Sjantar-eilanden zijn eene eilanden-groep io eene golf van de
Ochotskische zee.
9. De zeeprovincie Kamtsjatka.
Zij bevat het schiereiland van dezen naam, dat ruw, koud, zeer
bergachtig, rijk aan pelterijwild en visch is, beslaat 4040 v. m., en
telt slechts 4550 bew., waarvan -J- Russen en -J Kamtsjadalen. Zij
wordt van het n. naar het z. van eene bergketen doortrokken, die
vele hooge toppen en ook vulkanen heeft. De hoogste er van, de
Klioetsfi, is 10,000 voet hoog, en rookt bestendig. De Kamtsjatskaja
is 15,500 en de Avatsjanskaja 11,500 voet hoog.