Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
A zie.
het getal bow. op S mill, geschat wordt. Men heeft hier de Moham-
medaansche wilde Kirgizen, die met hunne tenten rondzwerven; voorts
de zoogenoemde hleine horde^ en eindelijk de Karalkalpaken of groote
horde, die in schapenvellen handel drijven. Zoo het heet, zijn deze
horden aan Rusland onderworpen en staan onder het gouvernement
van Orenburg; maar eigenlijk zijn zij zoo goed als onafhankelijk en
staan onder hunne eigene opperhoofden.
SIBERië.
Dit uitgestrekte land, dat omstreeks 244,000 vierk. mijlen groot
is en slechts mill. bew. heeft, is sedert 1822 verdeeld in 2
hoofdbesturen; het westelijke en het oostelijke, elk onder eenen
gouverneur generaal, als;
L Het algemeen gouvernement West-Siberië.
Hiertoe behooren:
1. Het gouvernement Tobolsk.
Tobolsk j hoofdstad, aan de vereeniging van de Tobol met de lertisch , heeft
2.5,000 inw., die aanzienlijken handel drijven. Tara heeft 4500, Tjoemen belang-
rijke fabrieken, veel handel en 10,000 inw. Toeriensk heeft 2500 en Berezov, dal
eene verbanningsplaats is, 1200 inw.
2.
Het gouvernement Tomsk.
Tomsk, hoofdstad, nabij de vereeniging van de Tom met de Oh, met 14,000
inw., drijft belangrijken handel. KaXensk 2800, Kolivan 1200, Smeinogorsk
4000, Biesk 2600 inw, Barnaoel, stad en hoofdplaats van de Altaische ertsbergen
en smelterijen, heeft 0000 inw. Oest-Kamenogorsk aan den lertisch, met eene
vesting en 2000 inw., is de uiterste post aan de grenzen van China.
3. De provincie Omsk.
Omsk, hoofdstad en vesting, aan de vereeniging van de Om met de lertisch,
ÎS thans de zetel van den gouverneur generaal van West-Siberië, en heelt eene
groote lakenfabriek en 12,000 inw., waaronder vele bannelingen. lesjiem met 2000
en Fetropaulovsk met 3500 inw., zijn vestingen aau den lesjiem.
IL Het algemeen gouvernement Oost-Siberië.
Dit is eene wilde, bosclirijke of moerassige woestijn, het zuideii
uitgezonderd. Hiertoe behooren :
4. Het gouvernement 1er koets k.
lerkoetsk, de hoofdstad en zetel van den gouverneur generaal, 832 mijlen van
St. Petersburg, aan den uitloop van de Irkoet in de Angara, iu een vruchtbaar
oord, heeft 25,000 inwoners. Zij is de hoofdstapelplaats van den handel tusschen
Rusland en China, en de zetel van de Russisch-Amerikaansche handelmaatschappij.
Neder'Oedimsk, fraai stadje aan de Üeda, heeft 800 inw.
5, De Trans-Baikalsche provincie.
Deze is in 1851 gevormd uit het zuidelijk gedeelte van het gou-
gouvernement lerkoetsk, dat tusschen het Baikel-meer en de Chine-
sche grenzen ligt. Deze over het geheel bergachtige provincie is
rijk aan metalen, edelgesteenten en minerale bronnen, In weêrwil
van het ruwe klimaat wordt er landbouw gedreven, die vooral in