Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCH RUSLAND. 221
onder drie-en-twintig Armenisch, voorts warme zwavelbronnen, fabrieken, handel
en 60,000 inw., waaronder ^ Armeniërs. Andere steden zijn: G'orz'met 5000,
Thelavi, in eene bekoorlijke vruchtbare streek, met 3000, Jelizabetpol met
8700 inw. Uplos-Ziche is eene merkwaardige oude en nu verlatene rotsstad, wel-
ker huizen er van buiten lomp uitzien, maar van binnen des te schooner zijn, en
vaak 8 ^ 10 vertrekken bevatten, wier zolderingen en zuilen met de heerlijkste
sieraden prijken. Ter plaatse van het vroegere dorp Ckoemriy nabij de rivier
Arpatsjat, bevindt zich thans de nieuw aangelegde stad Alexandropol, met 10,000
inw. en eene sterke vesting in de nabijheid. Erivan, op het Araxes-gcbergte, be-
staat uit drie deelen, heeft eene sterke vesting en 12,000 inw., die grootendeels
Armeniërs zijn. Etsjmiadzin, een beroemd Armenisch klooster, is de zetel van
don Armenisch-Gregoriaanschen patriarch en de heilige synode, welke de ker-
kelijke zaken van alle Armenische gemeenten in Kusland in de hoogste instantie
beslist; het daarbij liggende vlek van dezen naam heeft vele aanzienlijke gebou-
wen. Nacintsjevan is eeu vervallen stadje met 2600 inw. De vesting Abassabad
en de stad Ordoebad, met 3500 inw., liggen beide aan den Araxes.
2. Sjemacha. Dit bevat het zuidelijk gedeelte van de vroeger
Kaspische provincie, en wordt begrensd door Perzië, de Kaspische
zee, het gouvernement Derbend, den Kaukazus en het gouvernement
Tiflis. Men heeft er de volgende plaatsen:
Sjemacha, de vrij goed gebouwde hoofdst, heeft zijde- en andere fabrieken,
veel handel en 6500 inw. Bakoe ligt in Dagestan (d. i. bergland) en aan de Kas-
pische zee, en heeft eene goede haven, veel handel en 8000 inw. In de nabijheid
heeft men het beroemde eeuwige vuur, hetwelk door waterstofgas wordt onder-
houden, dat uit de kloven der rotsen dringt, en waarheen de Indiërs dikwijls
eene bedevaart doen. Ruim een uur gaans van daar heeft men rijke Naphtha-
of bergolie-mijnen, en op eenigen afstand vandaar belangrijke zoutmeren, Noecha
heeft fabrieken, handel en 3000 inw. Sjoesja, op eene zeer hooge en steile rots
(4000 voet boven de Kaspische zee), weverijen, looijerijen en 11,000 inw. Mogan
is eene steppe of vlakte met hoog gras, waarin zich vele slangen ophouden, en
die voorts slechts door zwervende volken bewoond is. Salian ligt op een eiland
van gelijken naam, dat door de monden van den Koer gevormd wordt, en 14,000
inw. telt, die van vischvangst leven. Lenkoran, aan de Kaspische zee, is de zui-
delijkste stad van het Russische r|jk, en telt 3000 inw., die in armzalige hutten
leven. In de nabijheid heeft men heete zwavelbronnen.
3. Derbend. Dit bevat het noordelijk gedeelte van de vroegere
Kaspische provincie, en wordt door de Kaspische zee, het gouverne-
ment Sjemacha, den Kaukazus en de Europisch-Russische provincie
Stavropol begrensd.
i?crAcnci, hoofdst. aan de Kaspische zee, heeft eene vesting en 12,000 inw., die
grof wollengoed vervaardigen en in meekrap handel drijven. Koeba, aan de
Koebinka, heeft 8000 inw.
4. Koetais. Dit bevat het noordwestelijkste gedeelte van het
vroegere gouvernement Groezino-Imiretië, en Avordt begrensd door
Aziatisch Turkije, de Zwarte zee, den Kaukazus en het gouver-
nement Tiflis.
Kottais of Choetaissa, de hoofdstad aan de Rion, heeft 4000 inw. Achalzick heeft
eene vesting, handel en 15,000 inw., en bestaat uit de oud- en nieuwstad, welke
laatste door Armeniërs bewoond is. Asgoer en 6'ertóst zijn sterke vestingen, de
laatste met een stadje, dat 800 inw, telt. Andere vestingsteden zijn Po^/«'en iiec^oeN
Kalehy de laatste met 1500 inw. en beide aan de Zwarte zee.
DK GROOTE "WOESTIJN DEK KIRGIZEN.
Deze strekt zich uit van de Kaspische zee tot aan de Sarasoe en de
lertisch, is grootendeels eene hoogliggende, steenachtige woestijn, met
den bergrug Oeloetase, doch bevat ook schoone plekken, met vee-
teelt en wild, en beslaat eene oppervlakte van 30,000 v. m., terwijl