Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page

212
EUROPA.
fijne zuidvrucliten voort. Ilet klimaat is aangenaam. De eilanden
vormen eenen vrijen en onafhankelijken staat, onder bescherming
van Engeland. De 7 groote eilanden zijn:
1. Corfu (Corcyrae), dat 10| v. m. in oppervlakte heeft, ligt 1 mijl, en op
ééne plaats slechts ^ mijl, van het vaste land, tegenover Albanië, nagenoeg aan
den ingang van de Adriatische zee, en heeft 65,000 bew. De hoofdstad van den
zelfden naam heeft eene universiteit, veel handel en 25,000 inw.
2. Paxo, groot v. m., met 5100 bew. en de hoofdpl. Porto Gat, is door
een diep kanaal van het kleinere en onbewoonde eiland Anti paxo gescheiden.
3. Santa Maura (Leucadia), door een kanaal van het vaste land geschei-
den, brengt veel zout voort, beslaat 8§ v. m., en beeft 19,000 bew. De hoofd-
stad, Satita Maura, AmaxicU of Amakuki, heeft 5500 inw.
4. Thcaki[Ithaca) bestaat uit eene keten van kalksteenrotsen, met vrucht-
bare dalen, beslaat ruim 2 v. m., en heeft 11,000 bew. De stad Vathi heeft eene
veilige haven en 2000 inw.
5. Cephalonia, het grootste dezer eilanden, dat bijzonder veel krenten op-
levert, en waarvan de inwoners ais goede zeelieden bekend zijn, beslaat 16j v. m.,
en heeft 70,000 bew. Het wordt van eene bergketen doortrokken, die het Zwarte,
gebergte heet, en welks hoogste top zich 5300 voet boven de zee verheft. De
kusten leveren vele ankerplaatsen en havens op. de hoofdst-, heeft 4500,
Lixuri 5000, Asso eene vesting en 2000 en 8t, George een fort en 1200 inw.
6. Zaute (Zacynthus), tegenover het Grieksche schiereiland Morea, groot
7i v. m., levert veel krenten op, heeft bronnen van aardolie en aardpek, en 39,000
bew., die, op 2000 Joden na, alle Grieken zijn. De hoofdstad, die den zelfden
naam draagt, heeft 20,000 inw. en levendigen handel.
7. Cerigo (Cythera), ten zuiden van Morea, aan den ingang der Egesche
zee, beslaat 5§ v. ra., en heeft 12,000 bew. Dc hoofdpl. van gelijken naam heeft
1200 inw. — Het eiland Cerigotto, met 1500bew., ligt 8 mijlen vun Cerigo. Sche-
j)en, die uit de Levant komen, leggen daar aan, en nemen ververschingen in.