Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
210 EUROPA.
met eene voortreffelijke haven en 8000 inw., ia merkwaardig wegens den zeeslag
op 20 Oetober 1827, die met de vernieling van de Tarkseh-Egyptische vloot ein-
digde. Modon, vroeger versterkte «tad, doch in 1825 vernield, had vóór dien
tijd 7000. tiians 200 inw. Kalomata heeft 1200 en Androssa 3000 inw. Het dorp
Mavromatliiy 0.^X1 de noordwestelijke helling van den berg Ithome, is op de puin-
hoopen van (Ic oude stad Messene gebouwd.
9. Nomarchie Lakonië, met 97,000 bew.
Sparta, de hoofdpl., is eerst in den jongsten tijd gebouwd op een heuvel, waar
vroeger het oude öparta lag, en wordt thans betrokken door aile welgestelde in-
woners, die het ongezonde Mistra verlaten hebben. Mistra of Misitra, voorheen
eene vrij aanzienlijke stad, aan den voet van eenen berg en twee kleine rivieren,
in eene vruchtbare, welbebouwde vlakte, werd in den laatsten oorlog geheel vernield.
Boi'donla (het oude Amyclae) heeft 800 inw. Marathonisi, stad met 1200 inw., ligt,
even als het vlek Mairia, iu het land der Mainoten, die men voor afstammelingen
van dc oude Spartaneu houdt, omstreeks 60,000 zielen sterk zijn , en zich, zoo door
hunnen bergachtigen grond als door hunne dapperheid, altijd aan de heerschappij
der Turken hebben weten te onttrekken. Van de Mainoten verschillen de Kahovu-
nioten, d. i. slechte herghewoners. Zij wonen inzonderheid nabij kaap Matapan, en
zijn gevaarlijke zeeroovers. Napoll di il/a^tmza of iV/onemóa^ia, kleine, versterkte
stad, op een rotseiland, dat door een smal kanaal van het vaste land is ge-
scheiden, heeft eene haven, en is beroemd wegens den Malvasiewijn, die in baren
omtrek wast.
III. De Cycladen.
De onder dezen naam bekende eilanden maken te zamen de lO'^®
nomarchie uit, tellen 145,000 bew., en zijn:
1. Andros, het noordelijkste onder de Cycladen en het aangenaamste en
vruchtbaarste eiland in den Archipel, rijk aan zijde en zuidvruchten, beslaat
V. m. en telt 16,000 bew. Andros, de hoofdstad, heeft eene haven, zijdespin-
nerijen en 6000 inw. De beste haven van het eiland is aan de zuidwestzijde, en
zoo ruim, dat er plaats is voor eene geheele vloot. Onder de veertig dorpen,
die men op Andros heeft, is Arna, met 1800 inw., het grootste.
2. Tine (Tenos) is eene slechts met weinig aarde bedekte, maar vrucht-
bare rots van 4 v. m., met 20,000 bew., die door hunne vlijt welgesteld zijn en
hun eiland als een tuin bebouwd hebben. Het hoofdproduct is zijde; daarop volgt
veeteelt. De hoofdst. St. Nicolo heeft eene haven, eene prachtige kerk, met een
Mariabeeld, dat veel bedevaartgangers lokt, en 4000 inw. Voorts zijn nog vijftig
dorpen over het eiland verspreid.
3. Mykoni of Mykonos beslaat 2 v. m. en telt 5000 bew., die zich inzon-
derheid met scheepvaart bezig houden en goede zeelieden zijn. Zoet water en
bosschen ontbreken. De voortbrengselen zijn granen, wijn en zuidvruchten. De
kaas, die hier gemaakt wordt, als ook de in azijn ingelegde kwartels, zijn door
den geheelen Levant als lekkernijen bekend. De stad van gelijken naam telt
4000 inw., en heeft den eenigen put op het geheele eiland.
4. Klein en Groot Delos zijn beide onbewoond. Op het eerste treft men
nog vele overblijfselen aan van vroegere heerlijkheid.
5. Syros of Syra is van hooge bergen doorsneden, met diepe dalen, en be-
slaat 2 V. m. Vóór den vrijheidsoorlog telde het 6000 bew., welk getal echter door
de talrijke vlugtelingen van Chios, Ipsara, Candia enz., die zich hier hebben ge-
vestigd, tot 40,000 vermeerderd is. Het levert een weinig katoen en wijn, doch
is thans de belangrijkste handelplaats van den geheelen Archipel. Hermopolls,
ook Nleuwstad Syros genoemd, aan de oostkust van het eiland en de hoofdst.
van de nomarchie der Cycladen, is eene nieuwe en bloeijende stad, die zich hoe
langer hoe meer vergroot, de hoofdzetel van den Griekschen handel is, en 25,000
inw. telt. De haven is bijna altijd vol schepen, en aan de zuidzijde der baai is
de groote Quarantaine. Nabij Hermopolis ligt de tweede stad, Syros of Oudstad
Syros, die ook veel handel en 6000 inw. heeft.
6. Zea (Ceos) is een vruchtbaar eiland van 2| v. m. en 9000 bew., met eene
hoofdst. van gelijken naam, die 5000 inw. heeft.
7. Thermia (Cythnos) heeft vele heete bronnen, beslaat 2| v. m., en telt
6000 bew., die inzonderheid van zijdeteelt bestaan. De hoofdstad van gelijken
naam heeft 4000 inw.
8. Serfo of Serfanto (Seriphus), met ijzer- en magneet-mijnen, beslaat
1 V. m., en telt 600 bew. De safraan en uijen zijn beroemd.