Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GRIEKENLAND. 209
3. Nomarcllie Phthiotis en Phocis, met 100,000 bew.
Salona (voorheen Amphissa), de hoofdst., ]igt in een dal nabij den Liakura of
Parna.-sus, en heelt 4000 inw. (In 1821. en 182.5 door de Grieken veroverd.) Het
dorp Castri is het voorheen beroemde Delphi. In de nabijheid bevindt zich de
majestueuze Parnassus, 6000 voet hoog. Galaxidi heeft 1800, Lidoriki 1100, Ta-
lanti 3000 en het versterkte stadje Bodonitza 1600 inw. In de nabijheid van het
laatste heeft men den beroemden engpas Thermopylae, met rijke, ongebruikte warme
zwavelbronnen (Slag 480 v. Chr.) l>e stad Patradzjiek, in een heerlijk dal, heeft
3000 en Lamia oïZeitun, versterkte stad nabij de golf van Zeitun, eene citadel en
sterk bezochte jaarmarkt, en 4000 inw.
4. Nomarcllie Akarnanië en Aetolië, met 125,000 bew,
Vrachorij dc hoofdst. nabij de Thermissa, heeft 2000 en Amurami 1000 inw.
Lepanto (Naupaktos, en bij de Turken Ainabachti), 2L&n de golf van Lepanto (voor-
heen dio van Korinthe), heeft 3000 inw. (Zeeslag 7 Oct. 1571, waarin don Jdax
van Oostenrijk de Osmanische vloot vernielde.) ^fissolongi, versterkte stad aan de
golf van Lepanto, bekend door de dappere verdediging der Grieken, die haar,
bij de overgave in 1826, grootendeels tot eenen puinhoop maakten, heeft nu
weder 4000 inw. Verdere steden zijn: AnatoUko met 1800 en Karpenitza met 600
inw. In de nabijheid, tusschen de bergen Oeta en Kallidromos, ligt de bergstreek
van Kravari, met 10,000 bew., die des winters, uit hoofde der diepe sneeuw, van
de overige wereld zijn afgesneden en een allerellendigst leven lijden. Dragomestrc
en Vonitza zijn kleine stadjes.
II. Morea, of het schiereiland Pelopon nesus.
5. Nomarchie Argolis en Korinthe, met 135,000 bew.
Korinthe, de hoofdst., in ouden tijd eene der fraaiste steden van Griekenland,
doch nu zeer verminderd, ligt op eene smalle landengte, die den naam van haar
ontleent, en het schiereiland Morea met het noordelijke vaste land verbindt. Zij
heeft op een nabijgelegen hoogen berg eene sterke citadel, die den naam van
Akro'korinthus draagt, voorts 2 havens, eene aan de golf van Lepanto en de
andere aan die van Egina. Het oude Korinthe had, ten tijde van zijnen bloei,
over de 300,000 inw.; in 1821, vóór den vrijheidsoorlog, had do stad nog 15,000,
thans slechts 2000 inw. Nauplia (NapoU di Romani), versterkte stad met eene ha-
ven, heeft met de voorstad 15,000 inw. Argos is eene levendige stad, met 3000
inw. Van het oude Argos zijn nog puinhoopcn aanwezig, alsmede van Mycene.
niet ver van daar.
Tot deze nomarchie behooren de eilanden: Poros, i v. m. groot, "door een
smal kanaal van Morea gescheiden, met 1500 bew. en eene hoofdpl. van gelijken
naam. Hydra, 2^ v. ra., met 25,000 bew. Hgdra, do hoofdstad, heeft fraaije ge-
bouwen, eene haven, 15,000 inw., levendigen handel en scheepvaart. De Hydrioten
zijn, even als de bewoners van het nabijgelegen eiland Spezzia, dat ^v.m. be-
slaat en 7000 bew. telt, bekend voor de beste zeelieden in de Grieksche zeeen.
6. Nomarchie Achaja en Elis, met 120,000 bew.
Patras, versterkte stad aan de golf van dien naam, oj) eenen heuvel, heeft eene
sterke citadel, haven, handel en 10,000 inw. De stad Vostitza werd in 1817 door
eene aardbeving verwoest. Kalavrita heeft 3000, Chiarenza of Klarenza 1000,
Gastuni of Bulomitsj 3000 inw. Het vlek Belvedere staat ter plaatse waar zich
vroeger Elis bevond, en het dorp Miraka waar eens het beroemde Olympia lag
Letrini [Pyrgos), nabij den mond van den Alpheus, was vóór den jongsten vrij-
heidsoorlog de schoonste stad van Morea, met 7000 inw.; in 1825 is zij in puin
verkeerd, maar nu wordt zij weder opgebouwd.
7. Nomarchie Arkadië, met 120,000 bew.
Tripolitza, hoofdplaats van Morea, toen het onder de Turksche heerschappij
was, ligt in een eng dal, en heeft 8000 inw. (Verwoest in 1821 door de Grieken,
cn in 1827 door Iürahim pasja.) Andere kleine plaatsen zijn Londari, Sinano en
Karitene»
8. Nomarchie Messenië, met 110,000 bew.
Kyparissia of Arcadia, versterkte hoofdst., de eerste vergaderplaats van den
Griekschen senaat in 1321, heeft 1800 inw. Navarino, versterkte stad aan zee,
14