Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
200 FX-ROPA.
bergachtig en boschrijk. A^oortbreng.selen s^ijn uitmuntende wijn, ooft.
en slagtvee. Veeteelt en handel zijn do voornaamste bronuen van
bestaan.
Volgens verdrag van 1315 en den vrede van Adrianopel van 1829, hebben de
Serbiërs, tegen betaling eener jaarlijksche schatting, eene zekere nationale on-
afhankelijkheid, onder een eigen erfelijken vorst, thans Alexandeh Kaha
(tkorgjevietsj, die constitutioneel regeert. De Turken mogen nergens anders
wonen dan in Beigrad.
Belgrad, versterkte hoofdstad, het middelpunt van den koophandel tusschen
Hongarije en Turkije, aan de zamenvloeijing van de Sau met den Donau^ heeft
30,000 inw. (Slag 1717. Vrede 1739.) Sjabats is eene kleine sterkte met 800 inw.
Semendria, eene sterkte met 10,000 inw., is beroemd door hare druiven en wijn.
In de nabijheid hiervan heeft men do Donau-engte, de IJzeren Poort genaamd.
Passarovjetz, aan de Morava. heeft 2000 inw. (Vrede 1718.) De vesting Orsova
oï Nieuiv-Orsova, met 1200 inw., ligt op een eiland in den Donau, tegenover het
Oostenrijksche Oud-Orsova. Krajoegewaiz y vroeger residentiestad van den vorst,
heeft 4000 inw. De steden Jagodina en Tjoepriga liggen aan den weg van Belgrad
naar Konstantinopal, Oesietsa, op eene hooge rots, heeft veel handel en 6000,
Losnietsa 900 en Skohol 800 inw. ,
2. AValachye, 1350 v. m., met 2,600,000 bew.
De Donau stroomt langs de geheele zuidzijde; voorts grenst het
aan Serbié, Zevenbergen, Moldavië en Turkije, en heeft nagenoeg
de zelfde producten als Serbië. De Aloeta splitst het land in 2
ongelijke deelen: Groot en Klein Walachye.
De tegenwoordige vorst (hospodar), die mede constitutioneel regeert, is Di-
wrrRi Barbo Stirbest.
In Groot "Walachye heeft men Bukurest (spr. Boekoereest), de slecht ge-
bouwde hoofdstad en residentie van den hospodar, in een aangenaam oord. aan de
Dumbrovietza, heeft 70,000 (of 100,000) inw. (Vrede 1812; brand 1847.) Foksjan
heeft meelhandel, wijnbouw en 20,000, Buseo 4500 inw. Braila of I Brahiel, aan
den Donau, met 30,000 inw., is thans niet meer versterkt. (Ingenomen 1828.)
Tirgovist heeft 5000, Giurgeico of Dzjoerdzjeivo, aan den Donau, belangrijk om
haren koophandel, 20,000 inw. Het vlek Kmpolung heeft 4000 iuw.
In Klein Walachye liggen: Bimnik met 3000 inw., en in de nabijheid Okna-
ware, een zeer rijk zoutbergwerk. Krajova, de hoofdst., aan de Sjioel, heeft 20,000
cn Karahal 200 inw.
3. Moldavië, 736 v. m., met 1,300,000 beAv. (waaronder
60,000 Joden).
Ilet grenst aan AValachye, Zevenbergen, de Bukowina, Rusland
en Bulgarye. Na den jongsten afstand door Rusland van een gedeelte
van Bessarabië aan Moldavië, behooren nu al de Donau-monden, met
de daarbij gelegene strandmeren, tot dit land. Thans loopt ook de
Proet, tot haren uitloop in den Donau, er voor een gedeelte door
heen, en begrenst het mede ten noordoosten en ten noorden; voorts
scheidt de Jalpoech het ten oosten van Rusland. Andere rivieren
zijn de Sereth met de Berlath, de Moldava, de Bistrits en de Ta~
troes. Takken der Karpaten strekken zich ten westen van het land
uit en scheiden het van Zevenbergen, terwijl zij aan de grenzen
een zeer wild gebergte met diepe afgronden en digte bosschen vor-
men; de hoogste top hiervan, de Toka, is 7200 voet. De grond is
zeer vruchtbaar, doch slechts weinig bebouwd. Producten zijn gra-
nen, wijn, en bovenal vee; van den grooten rijkdom aan mineralen
wordt weinig gebruik gemaakt.
Dc teorcnwoordige vorst, SroRiiZA , regeert met stcudeu.