Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TUUKIJE IN EUIÏOPA. 205
kasteel cn C0,0Ü0 inw. Perseriny Prisrendi of Prisdren, eene zeer nijvere stad aan
de Kesna, heeft 26,000, Jpek 12,000, Jakova 21,000 cn Piristina 10,000 inw. Op
het Koasoiver veld, eene 7 mijlen lange vlakte, werden in 1389 en 1448 veldslagen
geleverd. Antivari of Bar heeft 4000, Olgun of Bidcigno 2000, Lesch of Alessio ,
aan den mond van de Zwarte Drin, 2000 inw. Hier is de begraafplaats van vorst
Gkokge Kastriot, bijgenaamd Skander-Beg (d. i. „een vorst als Alexander") ,
zeer beroemd wegens zijne krijgsbedrijven. Kroja of Ak-Serai heeft 6000,
(oiidt. Dyrrachium) 2000, Kavaja 3000, Tirano 8000, Valona of Avlona 5000 inw.
In de nabijheid heelt men kaap Linyuetta, die de grens tusschen de Adriatische en
dc Ionische zee vormt. Berat heelt 11,000, Argyro-kastro 20,000, ^fetzovo 7000,
Butrmto 1500, Beljina of Belonia 8000, Prevesa 4000 en Narda of Arta 6000 inw.
Janma of Joanina, versterkte stad in een uitstekend fraai oord aan eeu meer, was
voorheen do residentie van den beruchten ali-Pasja, en had toen 30,000 inw.
Zagori, een district ten noorden van Janina, met 44 dorpen en 25,000 bew.,
vormt eene soort vau republiek, wier nieuwe eonstimtie thans door deu sultan is
goedgekeurd. (Jchri of Vchrida heeft 4000, Jlbessan 3000 inw.
6. Bosnië.
1. Eigenlijk Bosnië. — Bosna-Seraj of Serajevo, dc hoofdstad aan de Me-
laska, die hier in de Bosna vloeit, ht^eft 65,000 inw., eene bergvesting, wapenstnede-
rijen, ijzermijnen en veel handel. Tfavm'k heeft 8000, het vlek met scheeps-
bouw, 2000, en do vesting Turksch brod, aan den Donau, tegenover Hongaarsch
brod, 1500 inw, Visegrad heeft 3000 en Novibassar 15,000 inw. Zivorntk. aan de
Hrina, eene boofilvesting van Bosnië, heeft aanzienlijken handel en 14,000 inw.
Jian/aloeka, versterkte stad aan de Verbas, heeft levendigen handel en 15,000 inw.
2. Turksch Kroatië. — Bihats, versterkte btad op een eiland in de Unna,
heeft 3000, Jaietsa 2000, Novi 2500, Boebietsa 2000, Berbier of Turksch Gradiets-
ka, eene kleine, maar sterke vesting, 1200 en de bergsrad Kamengrad 1500 inw.
3. Herzcgowina. — Mostar, aan de Narenta, heeft beroemde fabrieken van
sabelklingen cn 12,000 inw. Trehin of Trebtenje heeft 10,000 inw.
7. De Eilanden.
In de Middellandsche heeft men:
Kandia (bij de Turken Kriet, het oude Creto), het grootste dezer eilanden,
dat den Archipel in het zuiden sluit, beslaat 197 v. m., en heeft 225,000 bew.
('y Osmanen en I Grieken). Het wordt van eene bergketen dodrsnedcn, tot welke
de 72(tO voet hooge Ida (thans Psiloriti) behoort, aan welks voet men het Laby-
rinth aantreft, een bol met een aantal gangen. T)e olijfboom maakt den grootstèu
lijkdom der itiwoners uit. De hoofdstad heet mede Kandia, en had v()(5r de jongste
oorlogen 15,000 inw., doch ligt thans gedeeltelijk in puin. Rettimo, in eene schil-
derachtige streek, heeft 3000 inw. Kanea, met 8000 inw., heeft eene coede haven,
benevens vesting en koophandel. Soeda Is eene vesting met eene uitmuntende haven.
Gozzo, aan de zuid- en S tan dia of Dia aan de noordzijde van Candia, zijn
onbev.'oondo eilandjes.
In het noorden van den Archipel of Egesche zee ligt:
Stalimene [Lmmos) 7^ v. m., met 8000 bew., U bekend wegens de Lemni-
fiche aarde oï terra sigülata, die als een geneesmiddel woidt aangewend. De hoofdst.
heeft eene haven cn 1000 inw.
Taso {Thasos) beslaat 4 v. m., en heeft 6000 bew., hooge bergen en vrucht-
bare dalen. Het vlek Castro is dc hoofdplaats.
Samontrachi [Saniothrake) bestaat uit een 5 v. hoogen berg cn eenige vrucht-
bare dalen; het heeft heete mineraalbronnen, beslaat v.m oppervlakte, en telt
1500 bew., die van vee- cn bijenteelt leven. Het hoofdvlek heet Castro.
imbro, beslaat 4 v. m., heeft vruchtbare dalen en 4000 bew.
De landen, die aan de Porto schatting betalen, zijn de volgende:
1. Serbië, 700 v. in., met 1,000,000 bew.
De Serbicrs zijn van Slavischen stam en Grieksche Christenen.
De rivieren de Brina, Sau, Donau en Timok begrenzen het land, en
de Morava, die zich in den Donau ontlast, doorstroomt het midden
cr van. Het grenst ten noorden aan den Oostenrijkschen staat, ten
oosten aan Walachye, en verder aan Turksch gebied. De grond is