Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 EUROPA.
op. In de Thraciscbe Chersonesus, ecn scliicrciland, ligt aan den Ilellespout of
de straat der Dardanellen de koopstad GalUpoU, inet 5.5,000 inw. en 2 havens.
Enos, aan de golf van gelijken naam, heeft eene zeer bezochte haven en 7000 inw.
De Hellespont, cn derhalve de toegang naar Konstantinopel, wordt verdedigd door
zoo even genoemde Dardanellen, zijnde 4 kasteden, waarvan er 2 in Kuropa en
2 in Azië liggen.
2. Bulgarije.
Sophia (in het Bulgarijsch Triadietza), aanzienlijke stad in een fraai en vrucht-
baar oord, aan de rivier Isja of Bojane, heeft 50,000 inw. T/r/mm heeft 10,000 en
Samakof 5200 inw. Siiiesira of Driestra, groote en versterkte stad aan den voet
van eenen berg en de vereeniging van de Driestra met den Donau, heelt 20,00u
inw. Varna, versterkte koopstad aan de Zwarte zee, met eene haven, heelt 25,000
inw. (Door de Rus>^en ingenomen 1828.) Mangalia heeft 2000, f'aravadi 2500,
Hesargrad of Rasgrad 3000, Lofdzjn ?000, Totorkan 2500, Babatag_ 10,000, Kara-
Uerman 2000, Hihova 40(t0, Basardzjiek 8000, Isaktsji 7000 inw. Kostandzji, qqhq
versterkte stad aan de Zwarte zee, ligt, zoo men wil, ter plaatse waar eenmaal de
stad Tomi stond, in welke laatste stad Ovidius in ballingschap leefde. In deze
omstreek bevindt zich ook de wal van Trajanus, die zich van Kottandzji tot Uns-
sova aan den Donau uitstrekt, en van een arm der rivier Karasoe doorsneden
wordt. Matsjien heeft 3000 cn Rassova 4000 inw. Sjoemla, aanzienlijke en ver-
sterkte stad, in een vruchtbaar oord, aan den voet van den Haemus of Grooten
Balkan, heeft 60,000 inw. NikopoU, opene, groote stad aan den Donau, waar de
Usme of Otzuma zich met eerstgcmelde rivier vereenigt, hceft 10,000 inw. Sistoiva
of Sistoto, aan den Donau, in eene fraaije landstreek, met 21,000 inw., is bekend
wegens den vrede in 1791. Toeldzja bee/'t 5000 en Roestsjoek, koopstad met eene
citadel aan den Donau, met welken zich hier de Aklom en Laralom vercenigen ,
fabrieken en 30,000 inw. Widdin, wel versterkte stad aan den Donau, heeft25,000
cn Nissa 10,000 inw.
3. Mucedonië.
Saloniki oï Thessalonika, \QïsiQvk\.(i hoofdstad cn eene der belangrijkste koop-
steden van Europiseh Turkije, ligt aan eene golf van de Kgesche zee en de steile
glooijing van eenen berg. Zij heelt in zindelijkheid veel vooruit bij andere Turk-
sche steden, bezit eene haven, die door vele schepen bezocht wordt, en heeft
80,000 inw., waaronder bijna de helft doden. Jenidzje Vardar, met 7000 inw., ligt
ler plaatse van de oude stad Pella, waar Pnihirrus van Macedonië en Ai.kxan-
der de üroote geboren werden. Karaferia heeft fabrieken en 8000 inw., meestal
Grieken. Kostendiel en Karatova hebben ieder 8000, Uskup ^ Oeskup of Skopia
10,000 en Doepiendzja 6000 inw. Vodina (voorheen Edessa en eene beroemde stad
van het oude Macedonië) heeft 2500 inw. BitogUa oï Toli-monastier heeft 33,000,
Orfan 3000 en Drama fabrieken en 7000 inw. Nabij de laatste stad liggen bouw-
vallen van de beroemde stad Philippi» Seres, in het fraaije dal van Heres , heeft
30,000 inw., en is beroemd wegens haren katoenbouw. Kavala heeft 3000 en Köprilï
of Koeproeliek 20,000 inw. Athos, bekende berg, ook wel de Heilige Berg guhcc-
ten, wegens de menigte daarop liggende geestelijke gestichten, bevat 22 kloos-
ters, 500 kapellen, eu ontelbare grotten en cellen, waarin wel 6000 monniken van
alle natiën wonen.
4. Thessalie.
Larissa oï Jenisjeehr, handeldrijvende hoofdstad, in eene vruchtbare vlakte aan
dc Salambria, heeft 28,000 inw. Trikala oï lYrhala {het oade Trikka, beroemd
om zijnen prachtigen Esculapus-tcmpel) heeft 12,000 inw. en veel katoenbouw. Het
stadje Kalabaka, met 2000 inw., ligt aan den voet der rotspiramiden van Me-
teora, eene groep 100 voet hooge rotsen, op welke 7 Grieksche kloosters liggen,
die men slechts kan bereiken door middel van manden, die met touwen worden
opgeheschen en afgelaten. De fabriekstad Turnavos heeft 3000 inw. Ambelakia,
fraai gelegen aan den ingang van den naauwen bergpas van Tempe, aan den voet
van den Üssa en aan de Öalambria, heeft 4000 mw., meest Grieken, die handel
drijven en fabrieken hebben, waarin Turksch garen geverfd wordt. Tsjataldzja^
bij de Grieken Parsa (het oude Phaj'salus), heeft 500ii inw. Hier werd Pompejuö
door Caesar overwonnen. Volo of Golos (vroeger lolchos) heeft 2000 iuw.
5. Albanië.
Skuiari, in ccnc vruchtbare vlakte aan het meer van dien naam, heeft een