Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
202 EUROPA.
5. üeskocb, gedeelten van Albanië,
0. Belgrad, liet gouvernement der vesting van dezen naam.
7. 15Osna-8orai, Bosnië, Kroatië en Herzegowina.
8. Roem-ili of Komanië, Midden-Albanië en gedeelten vau
Macedonië.
9. Jania of Janina, gedeelten van Macedonië en Epirus.
10. Selamiek, gedeelten van het evengenoemde en ook van
Thessalië.
11. Dzjezaïr, of de Archipel.
12. Kriet, f>ï Candia (Kreta).
Andere opgaven, die zich als officieel willen doen gelden, ver-
schillen echter hiervan weder zoodanig, en er is in het een zoo-
wel als in het ander zoo veel onzekers, dat wij vroegere indeelingen
zullen volgen, waarbij Turkije verdeeld wordt in: 1. Thracië, 2. Bul-
garije, 3. Macedonië, 4. Thessalië, 5. Albanië, Q.Bosnië, en 7. de
Eilanden. Het zuidelijk gedeelte van Thracië, een klein zuidelijk
deel van Bulgarije, benevens geheel Macedonië, Thessalië en Albamë,
draagt ook bij de Turken den algemeenen naam van Roem-ili, d. i.
Land van Rome. (In nog ruimer zin wordt zelfs geheel Europisch
Turkije dus genoemd. Anderen verstaan er weder alleen het oude
Thracië onder.) (*) De schatpligtige vorstendommen of vasalstaten
zijn: Serbië, Walachije, Moldamë e.n Monte-negro. Zij hebben hunne
eigene vorsten, die tot de Grieksche kerk behooren. Hun regerings-
vorm is bepaald monarchaal, en de drie eersten staan onder de be-
scherming van Kusland.
Het getal der gezamenlijke inwoners, van Europisch Turkije (de
schatpligtige vorstendommen er onder begrepen) schat men op 15J
millioen, waaronder men 1,100,000 Turken of Osmanen, 7.200,000
Slaven (Bosniers, Serbiërs en Bulgaren), 4,000,000 Walachyers of
Roemanen, 1,500,000 Albanezen of Arnauten, 1,000,000 Grieken,
400,000 Armeniërs, 70,000 Joden en 230,000 Tataren rekent. Deze
berekening is echter hoogst onzeker.
De Turken zijn, wat hunne godsdienst betreft, Mohammeda-
nen of belijders van den Jslam, eene godsdienst, die, van alle geest-
beschaving afkeerig, slechts uitwendige voorschriften geeft, waar-
van de meesten door de Turken zonder zwarigheid overtreden worden.
De vrijdag is de Mohammedaansche rustdag. De koran is de heilige
schrift eu het wetboek. De tempels heeten moskeën, de monniken der-
wischen, en het opperhoofd van al de Turksche geestelijken heet mufti.
Belijders van den Islam vindt ook nog onder de Bosniers en Ar-
nauten of Albaniërs. Het gezamelijk getal van hen, die de Mo-
hammedaansche godsdienst zijn toegedaan, bedraagt 3,800,000; de
Grieksche godsdienst wordt beleden door 11,350,000, de Roomsch-
Katholieke door 260,000 en de Israëlitische door 70,000 zielen.
De hoofdtalen zijn: Turksch, Nieuw-Oriehsch, Slavisch in ver-
scheidene dialecten, Arnautsch en Walachijsch. De taal van het hof,
de kerk en de geleerden is Arabisch.
De Turken zijn welgemaakt en van nature verstandig. Hun ka-
(•) Uit Thracië, beter Thrakië, wanneer dit woord met de bij de Turken in
gebruik zijnde letters geschreven wordt, kan men ook Tiirkië lezen, altijd met
den toon op de i Van luer misschien de oorsprong van dezen naam.