Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
196 EUROPA.
over den mond van dc Sau, heeft 4500 inw. Zaïcichost heeft 3100, Staszow 4000,
Slupia noica 650 en Opatow 2500 inw., die meestal handeldrijvende Joden zijn.
Szydloicie (spr. Sjidlowjcts) is eene handel- en Konskie eene fahriekst., ieder nu-t
4000 inw. Kielce. (spr. Kjeltse), welgebouwde stad, schilderachtig te midden van
lioogc bergen gelegen , heeft een bisschoppelijk paleis, ijzerfabrieken, lood-, ijzer-,
f-tecnkool- en kopermijnen in de nabijheid, en 5000 inw. Olkusz heeCt 1400,
koio 2100, Miechoio 1500, P'dica 3000, Sieiüierz 1600, Pinczoio 5000, iSkalmierz 1100,
Zarski 2800 en Checmy 3000 inw.
3. Gouv. Lublin, 548| v. m., met 1,030,000 bew.
Lithlin, dc hoofdstad in een vruchtbaar oord, op eene hoogte, langs welhcr voet
dc Bistryza vloeit, heeft 13,500 inw., waaronder de helft Joden. Zij diijft veel
handel en houdt 3 aanzienlijke jaarmarkten. Luhartoiv heeft 3200, Szczhrzeszin
(sp»-. Kstsjeberzjesjien) 3600, Kazlmierz 2600. Kurow 2000 inw. Pulawt} heeft een
fraai slot cn park en 1500 inw Konsko Wola heeft 2000, Jozefow . Zamosc
5000, Tarnogrod 4200, Bifgorai 3000, //rwiï'eszoïf (spr. Groebjesjov) 4000 inw.
Chehn, aan de afhelling van een berg, op welks top de nieuw gebouwde hoofd-
kerk syiat, is de zetel van een Grieksch-vereenigden bisschop, en heeft 13.000 inw.,
waaronder J Joden. Towaszow heeft 2900, Horodlo 1500, Buhienka 1900, Lcnznn
2500, 3000 inw. Ä/crffce, regelmatig gebouwde stad, met een gr<;ot
slot. heeft 4500 inw. Sokolov heeft 3000, Wengroiv 3400, Lvkow 3600, Koek ls]n\
Kotsk) 1800, Jwangrody vesting, 800, Radzyn 2000, Ostrow 2400, Wlodawa ZIOO,
Terespol 1400, Baila 3900 en 'Miedzerzyce 4400 inw.
4. Gouv. IMock, 3181 v. m., met 550,000 bew.
Block (spr. Plotsk), dc lioofdstad aan den Weichsel, heeft 10,000 inw.
zoqrod heeft 3600, Zncroczyn (sj-r. ZaIsrot^jin) 1200. Mlaira 2300. Bfezun 1600.
Sierps 2600, Przasnysz (spi\ Pcr'/jasnisji 3500, C/ec/irtHOït? 2400 cn Pif/^u.s/^; 3900 inw.
(Slag 1806.) Modhn, Üïnn^ Nowo-Georgieiüsk , sterke vesting, aan de
Acreeniging van de Boeg met den Weichsel, heett 10,000 inw. Ostrolenka aan dc
Narcw, met 1700 inw., is bekend door den veldslag in 1831. Dohrzyn is do naam
vj>n 2 steden, de eene aan de Drewenz met 2200, en de andere aan den Weichsel
inct 2000 inw. ^
5. Gouv. AugustoAVO, 241| v. m., met 630,000 bew.
Suicalki, de hoofdst., is fraai gebouwd en heeft 6000 inw. Serrey heeft 2.')00,
Sd/ny 3200, Lomza 3300, Tykoczyn 3600, Axigxistoiro 3300, UVzna 2200, Raygrod
19Ö0, Wilkowyszki mm, Raczki , Whtitlen ^bOO, Wirczholouy of W'ivballen
2100. Mariampol 2400, Pj'en 2500, Kahrarya 7000 en ir/ac//.y/fwoa'4C00 inw., Van
de beide laatste steden meerendecls Joden.
Ki-akau, de heilige stad der Polen, aan de zuidwestelijke grenzen, was tot in
1846 een vrijstaat, 'die toen, het brandpunt geworden van Poolsche woelinizen ,
gestraft werd met de vernietiging zijner zelfstandigheid en de inlijvnig onder Oo!>-
ienrijk. (Zie aldaar )
HICT OOST K li IJ H S C H IK RS: 1 Ij A X l>.
Onder deze zuiver geographiscbe benaining kan men, volgens Balri,
de landen zamenvatten, die door de aardrijksbeschrijvers geAvoonlijk
onder de namen van Enropisch Turkije, Griekenland en Lniische eilnndea
worden aangeduid. Dit maakt ons bovendien onze taak gemakkelijker
bij bet geschiedkundig overzigt, dat wij bier laten volgen, en in
2 deelen zullen splitsen.
1. Oml-C.ïriekenlanf1 of Elellns.
Dit omvatte dc kleine zuiderhelft van het oostelijk schiereiland, cn maakt een
schiereiland op zichzelf uit, welks noordelijke grens, tusschen het kanaal van
Otranto en dc golf van Salonica, omstreeks 35 m. lang is. De afstand van daar
tot aan kaap Taenarium (Matapan) bedraagt slechts 50 m. f)e oppervlakte zou
f)p 1300 v.m. geschat kunnen worden, de vele eilanden niet mede gerekend. Ilct
werd verdeeld in 3 hoofdgedeelten en de eilanden.
1. Ilet schiereiland Pe lop o n nes u s. liet midden hiervan vormde het herder-