Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIIJSLANI) IX KÜROPA. 195
(Ie Oeral, door de Kirgizen bewoond, die eene zwervende levenswijze leiden en
hunne eigene opperhoofden hebben.
9. Gouv. Samara, 243Ö v. m., met 1,321,000 bew.
Samara, de hoofdplaats, aan de Volga, heeft 11,000 inw.
10. Gouv. Stavropol (voorheen Ciskaukazië), bijna 1963 v. m.,
met 538,000 bew.
Stavropol, de hoofdstad dezer provincie, aan de At^ja, heeft 7000 inw. Pjatt-
gorsk heeft 1500, GeorgjevsJc 1000, Mosdok 5600 en Kieslar, versterkte stad aan
de Terek, belangrijken handel, inzonderheid met Ferzië, en 620i> inw.
Iff. Het koningrijk Polen, 2331| v. m., met 4,600,000 bew.
(der bevolking is Roomsch-Katholiek; de overigen zijn Joden.)
Dit bestaat, gelijk reeds gezegd is, uit een gedeelte van het oude,
veel grootere koningrijk Polen, heeft eenen afzonderlijken, van de
overige Russische provinciën verschillenden regeringsvorm, doch is
niettemin met het Russische rijk verbonden, en maakt een onaf-
scheidelijk deel er van uit. De keizer van Rusland voert daarover
den titel van koning, en laat het door eenen stadhouder besturen.
Polen is over het algemeen vlak en boschrijk; in het zuiden ech-
ter vindt men de Karpaten. De Weichsel doorstroomt het land, en
neemt hier de San., den Wieprz (spr. Wjeperzj), Ao, Pilica (spr. Pi-
lietsa), den Bug met den Narew, den Bsura en de Drawenz op. De
Prosna vereenigt zich met de Warta, en de Njtm^n raakt als grens-
rivier dit koningrijk aan, welks producten zijn: vee, honig, koren
en ijzer. Het is in 5 gouvernementen en deze zijn weder in krei-
sen verdeeld.
1. Gouv. Warschau, C68| v. m., met 1,710,000 bew.
Warschau (spr. Warsjau; Poolsch Warszawa), de fraaije hoofdstad en zetel
van den stedehouder, heeft eene aangename ligging aan den Weichsel, enmetdc
aanzienlijke voorsteden we! mijl in omtrek. Men heeft er een koninklijk slot,
veie paleizen en kerken, eene akademie voor Katholieke geestelijken. eene sterke,
nieuw gebouwde citadel, met eene obelisk, ter nagedachtenis van keizer Alexan-
DEK opgei'igt, velerlei fabrieken, 2 jaarmarkten, aanzienlijken koophandel, cn
met de voorstad en vesting Praga 156,000 inw., waaronder 40,000 Joden. (Rijks-
1772; opstand 1830. Prajra bestormd 1794.) Het dorp Wola, een kwartieruurs
van Warschau en door middel van tuinen daarmede vereenigd, is merkwaardig,
omdat do koningen van Polen aldaar onder deu vrijen hemel gehuldigd werden.
Loivicz, stad aan de Bsura, heeft groote paardenmarkten en 7200 inw. Okuniew
(spr. Okoenjev), met 600 inw., is merkwaardig om den veldslag, in 1831, tus-
schen deze stad cn Warschau. Sochaczeiv heeit 2600, Blonïe 900, Gora 1300,
Mszczanoxo (spr Mestjsanov) 1725, /?awa 3200, Warkd 2100, Nowomiasto 2100,
Lenczi/c (spr. Lentsjits) 3400, Klodawa 2300, Gombin 2400, Gostynin 1600, Kowal
2400, Nowydwor 1000 inw. Tomaszoio (spr. Tomasjov) is eene nieuwe fabriek-
en handelstad met 5000 inw. Andere fabrieksteden zijn: Alexnndrou' met 3500,
Ozorlcoio met 8000 en Kutno met 4000 inw. Kalisch, tusschen 2 armen van
de rivier Prosna, met 15,000 iuw., is een der fraaiste steden van Polen, en had
voorheen eene kadettenschool. Warta heeft 2700, Pet/sem 4500, Sicradz 3300,
Lask 2100, Petrikan 5200, Wolborz 1400, Radomsk 1850, ATonm 4100, Ao/o3500,
Wielun (spr. Wjeloen) 3000 inw. Czenstochau bestaat uit 2 steden. Oud- en
Nieuw-Czenstochauy die thans door een nieuwen weg met elkander vereenigd zijn,
en 10,000 inw. tellen, welke hun bestaan vinden in het fabriceren vau heiligen-
prentjes, amuletten, rozenkransen enz. Nabij Nieuw-Czcnstochau, aan den voet
van den Klarenberg, ligt een beroemd klooster, met een Maria-beeld, dat vele
bedevaartgangers lokt. Zdnnska-Wola is eene nieuwe fabriekstad met 8000 inw.
2. Gouv. Ra dom, 454 J v. m., met 940,000 bew.
Ra dom, met 7000 inw., is de hoofdst. Kozience heeft 2600, <So/ec 1800, Opoczno
4200, Drzewica. (spr. Derzjewietsa) 500 inw. Sandomir, aan den Weichsel, tegen-