Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aUSLANU IN EUROPA. 198
Tot geen gouvernement behooren:
5. Ilet land der Donsclie Kozakken, 2052 v.m.,
met 790,000 bew.
Dit heeft eenen eigenen regeringsvorm, en is meest door Kozakken
bewoond, die geen belastingen betalen en onder eenen atarnan oï helman
(hoofdman) staan. Zij zijn tot alle krijgsdiensten te paard verpligt.
Oud-Tsjerkask, met 15,000 inw., is de voormalige hoofdstad van dit land, op
een groot eiland van den Don, en met grachten doorsneden. Drie.mijlen van daar
heeft men , in een nicer gezond oord , de tegenwoordige hoofdstad Nieuw-Tsjerkask,
met 24,000 inw. Vlekken zijn Oerjoepienskaja, Rasdorskaja en Zïmljanskaja.
6. Het land der Kozakken aan de Azovsche zee, ruim
095 V. m., met 170,000 bew.
Dit (gewoonlijk, doch minder juist, het land der Kozakken aan
de Zwarte zee genoemd) ligt ten zuiden van het vorige, en heeft den
:^elfden regeringsvorm^
Jekaterinodar, dc hoofdst., aan den Koeban, heeft .5000 inw. De buizen zijn
grootendeels ellendige, met stroo gedekte hutten. Het stadje Taman,o'p het schier-
eiland van dien naam, is onbeduidend. Niet verre van daar lag de oude groote
stad Phanagoria, van welke men nog vele puinhoopcn ziel. Jekk, eene in 1849
gestichte havenstad, heeft reeds ruim 6000 inw.
1. Gouv. Mohilev, 887^ v. m., met 850,000 bew.
Mohilevy de hoofdstad, aan den Dnjepper, heeft veel handel en 24,000 inw.,
waaronder 4 Joden. Orsja hceft 3100, Sistislavl 5500 en Hommel, op een hoogen
heuvel, veel nijverheid en 5000 inw.
2. Gouv. Witebsk, 8I2J v. m., met 750,000 bew.
Witehsk of Vttehsk, dc hoofdstad, aan dc vereeniging van de Witeb en de Duna,
heeft 20,000 inw., waaronder J Joden. Vellzj heeft 9500, Polotsk 10,500 en/Ju»«-
imrg 7500 inw.
3. Gouv. Miensk, 1027^ v. m.. met 950,000 bew.
Miensky de hoofdstad, aan de Swieslotsj, heeft 24,000 inw. Borissov, aan de
Berezina, met 5700 inw., is bekend wegens den ongelukkigen overtogt van Na-
i'üi.EON over die rivier, in 1812. Sloetsk heeft 8500 en Piensk 7500 inw. Bobroeiesk,
met 20,000 inw., is een der sterkste Kussische vestingen.
4. Gouv. Volhynië, met 1300| v. m., met 1,470,000 bew.
Sjitomier, de hoofdstad, aan de Teterov, heeft 22,000 inw. Loetsk heeft 7000,
Doebno 10,000, Ostrog 9700, Saslavl 9200, Rovno 5400, Kovel 4500, Vlodztmjerts
of Vladimier 5800 inw. en beroemde pottebakkerijen. Radzivilov heeft 5000 inw.,
grootendeels Joden, OUka 3600, Oud-Konstantmov 12,000 inw. Berditsjev aanzien-
lijken handel, eene beroemde jaarmarkt, groote paardenmarkten eu 35,000 inw.
Krzemieniec oi Kremenets is eene aanzienlijke stad, met 11,000 inw.
5. Gouv. Podolië, 7761 j^., met 1,580,000 bew.
Kaminiec Podolskï {ïnpr. Kamienjets), de hoofdstad, aan de Smotrycz, met
16,000 inw., was vroeger de aanzienlijkste vesting van het oude Polen, /^ar heeft
7000, Njemirov 2000, Balta 9500, Toeltsjien 8000, Winnitza 6800, Bratslav 3600,
Mendziboz 4000 cn Mohilev 9300 inw.
6. Gouv. Grodno, 694J- v. m., met 796,000 bew.
(jrodno y de hoofdstad, aan den Njemen, hceft fabrieken, veel bondelen 15.000
inw. BrzecZ'Litowski (spr. Berzjetsj-Litovski). vesting met 12,000 inw., is beroemd
»indcr de Joden door hare Jsraclitische akademie. Slonient heeft 7600, Kobrien
5900, Proeziani /./t/rt3000, Novogroedek 3800, Bjalystock 11,000, Knisjin
3000, Bjelsk 1600, Cicchanoiviec (spr. ÏVjcchanovjets) 2700, Brogietsjien 1800 ea
Siemiatyce (spr. Sjemjatitse) 4000 inw.
O