Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 EUROPA.
heeft eene belangrijke wolmarkt, aanzienlijke fabrieken en 18,000 inw. De li-
keuren en ingelegde vruchten zijn beroemd. Homne of Hommen heeft eene be-
langrijke jaarmarkt en 5000 inw.
4. Gouv. Charkov, bijna 988 v. m., met 1,370.000 bew.
Cliarkovj hoofdstad aan de Charkovka en de Lopan, die hier in den Donets
vloeijen, heeft eene hoogeschool en 30,000 inw. Walki heeft 9000, 5oe/Hn3,500,
Bjelepol 10,000 en Lebedien 10,.'i00 inw. Achtirka, met 18,000 inw., is eene be-
roemde bedevaart- en belangrijke stapelplaats. Bogodoechov heeft 8500, Tsjoe-
fjoejev 9500 en Smiejev 3000 bew.
^uid-BSusland.
1. Gouv. Jekaterinoslav, 1209^ v. m., i>iet 010,000 bew.
Jekaterinoslav, hoofdstad, aan den Dnjepper, heeft fabrieken en 15,000 inw.
Alexandrovsk heeft 2500, Bachmoet talksmelterijen, veel handel en 6600, Novo-
movskovsk 9500, Rostov 9000 inw. In de nabijheid ligt Azov, aan den Don, nabij
de Azovsche zee, weleer eene rijke en zeer bevolkte koopstad, thans een klein stadje
met 1000 itiw. Taganrog, zee- en koopstad aan de zee van Azov, in een vrucht-
baar oord, heeft eene oorlogshaven en ruim 22,000 inw. Hier overleed den
Isten December 1825 keizer Alexander I. Natietsjevan heeft 11,000 en Marienpoi
3800 inw.
2. Gouv. C lier son, 133G v, m., met 890,000 bew.
Gherson, hoofdstad aan den mond van den Dnjepper, is regelmatig gebouwd,
heeft eene haven, eene vesting en 25,000 inw., die eenigen handel ter zee drij-
ven. Bereslav, aan den Dnjepper, heeft 2000 inw. In de nabijheid vindt men
eene Zweedsche kolonie, wier inwoners hunne nationale gebruiken behouden heb-
ben. In 1781 vlugtten de bewoners van bet eiland Dagöe voor den generaal Sten-
hok derwaarts, en stichtten het dorp Gammal Svensby (oud Zwedendorp), dat
in 1849 280 inw. telde. Otsjakov, voorheen eene vesting aan den mond des
Dnjeppers, heeft 4600 inw. Nikolajev, nieuwe stad aan de Ingoel, nabij haren
uitloop in de Boeg, behoort tot de fraaiste steden van Rusland, heeft eene ha-
ven, groote keizerlijke scheepstimmerwerven en 30,000 inw. Ovidiopot heeft SOOO,
Jelisavetgrad (Elisabetstad), nieuwe stad aan den Ingoel, 12,000, Olviopol 2W0,
Boeboesary 4000, Grigoriopol 4000, Tiraspol 7000 inw. Odessa, vroeger dorp, iu
1790 door Katharina II tot stad verheven, is thans eene aanzienlijke zee- en
koopstad aan de Zwarte zee, neemt steeds in aanzien toe, en heeft 72,000 inw.
3. Gouv. Tanrië, 1212 v. m., met 610,000 bew.
Simferopol, hoofdstad aan de Salgier, heeft 10,000 inw./'eot/osm (vroeger A'a^o)
zee- en koopstad aan de Zwarte zee, heeft eene vrijhaven met 7000 inw. Baktsji-
sarai, stad met 13,000 inw. bijna alle Tataren, heeft eene romantische ligging, en
een merkwaardig paleis, waarin voorheen de chans of vorsten der Tataren hun
verblijf hielden. Sevastopol [Achtjar), nieuwe stad en vesting aan de Zwarte zee.
met eene voortreffelijke oorlogshaven en 42,000 inw., is bij het beleg van de En-
gelschen en Franschen in 1855 gedeeltelijk vernield. Jaha is een havenstadje,
Aloepka en Soedak zijn Tataarscbe dorpen, en het opene stadje Soedak is door
zijn wijn beroemd. Karasoebasar heeft 12,000, Eupatoria (vroeger/Coa^ov) 10,000,
de vesting Kienboern 2000, Perekop 12,000, Orechov 6000 en Alesjki 4000 inw.
Halbstadt is eene kolonie van 66 Duitsche dorpen van Mennonieten-kolonisten
met 18,000 bewoners. Nogaidzj heeft 1300 en Berdjansk 3500 inw. Kertjs, fraai
gebouwd, aan de straat van Jenikaleh, heeft 10,000 inw. De vesting Jenikaleh
heeft 1000 inw.
4. Provincie Bessurabië, 860J v. m., met 880,000 bew.
Kisjenev, hoofdstad, aan het riviertje Bik, heeft ruim 42,000 inw. Ckotin met
11,000 en Bender met 30,000 inw. zijn versterkte steden aan den Dnjester. Het
dorp Varnitza, aan den Dnjester, was 4 jaren lang de verblijfplaats van Karel XH ,
naden ongelukkigen veldslag bij Poltava, Belisi heeft 6000 inw. Ak-Kerman oïAk-
Kjerman, versterkte stad, aan den uitloop van den Dnjester in de Zwarte zee, drijft
levendigen handel, en heeft 25,000 inw.