Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BUSLAND IN EUROPA. 191
15. Gouv. Toela, v. ra., met 1,093,000 bew.
Toela, (Ie hoofdstad, aan de zamenvloeijing van de Toelietsan met do Oepa,
heeft de voornaamste geweerfabriek van Kusland. andere ijzer- en staal-fabrie-
ken, handel en 55,000 iuw. Bjelev heeft 9000, KeneySóOO, Odojev 2500 en Jefremov
7500 inw.
16. Gouv. Kaloega, 575v. m., met 942,000 bew.
Kaloega, hoofdstad, aan de Oka, heeft vele fabrieken, aanzienlijken handel
cn 30,000 inw. Malo-Jaroslavets heeft 2300 inw. (Hier sloeg in 1812 Koetoüsov
de Franschen.) Borovsk heeft 9000 inw. en veel tuinbouw. Koselsk heeft 9000 en
Zjisdra 8500 inw.
17. Gouv. Orel, 861*- v. m., met 1,410,000 bew.
Orelj hoofdstad, aan de Oka, is eene hoofdstapelplaats voor granen, heeft
voorts touwslagerijen, uitmuntenden hennepbouw, veel handel en 20,000 inw.
Mtscnsk heett veel graanhandel en SOOO, Karatsjev 5800, 6900, Briënsk eene
gruote geschutgieterij en 8600, Jeleti fabrieken, ijzergieterij en graanhaudel en
26,000, i^o/c/^ov juehtleerbereiderijen en 17,000, Siëvsk 5000 inw.
18. Gouv. Koersk, 820J v. m., met 1,670,000 bew.
Koersk, hoofdstad, aau de zamenvloeijing van de Koera met de Toekara, drijft
aanzienlijken handel, heeft groote fabrieken en30,000 inw. Micliaïlovka\iQQfl 5000,
Hilsk veel tuinbouw eu 7000, Soedzja 3000, Poetivl 4500 inw. Belgorod, nabij
den oorsprong van de Donets, heeft fabrieken, handel en 12,000 inw. Korotsja
heeft 9000 en Staroi' [Oud^) Oskol fabrieken en 8000 inw. Korenaja-Poestina,
een rijk klooster met 3 kerken, is eeue bedevaartplaats, met eene beroemde jaar-
en groote paardenmarkt, waar gewoonlijk tusschen de 10 eu 20 mill. zilveren
roebels wordt omgezet.
19. Gouv. Voronesj, 1213 v. m., met 1,630,000 bew.
Voronesj, hoofdstad, aan de vereeniging van de Voronesj met den Don, drijft
scheepvaart op deze rivier tot in de "iCwarte Zee, heeft lakenweverijen, die tot de
belangrijkste van Kusland behooren, en 44,000 inw. Paulovsk heett 3500, Ostro-
gozjk 6200 en Korotojak 7500 inw. Nabij het dorp Chrenov heeft men een der
beroemdste stoeterijen van Kusland.
E». ]I41ein.9ïusl!ana of OeKraïen (cl. i. grensland; niet
ükraine),
1. Gouv. Kjev, 916^ v. m., met 1,640,000 bew.
Kjev of KJov, versterkte hoofdstad aan den Dnjepper, heeft eene fraaije hoofd-
kerk, voorname aardewerkfabrieken, bezochte markten, eene hoogeschool en
48,000 iuw. Merkwaardig is het Petsjerskisch klooster, met zijne beroemde ka-
takomben. Oeman, met 10,000 inw. en een fraai park en kasteel, was vroeger
een eigendom van de graven Potocki, doch is in 1833, met daarbij behoorende
dorpen, tot eigendom van den staat verklaard, omdat graaf Alkxanüeh Potocki
deel aan de Poolsche omwenteling had genomen. Sivenigorodka heeft 7000, Tsjer-
kassiy weleer de oudste zetel der Öaporogsche kozakken, aan den Dnjepper, 8000
en Belajatserkov 8000 inw.
2. Gouv. Tsjernigov, 1002 j v. m., met 1,380,000 bew.
T.yernigov, hoofdstad aan de Desna, heeft veel fabrieken en handel, en 12,000
inw. Onder de 18 kerken bevinden zich 3 in den Boldien-berg, die zich midden
in de stad verheft. Nezjien, met veel handel en 20,000 inw., is de schoonste stad
van Kleiu-Ruslanil. Gioechov heeft 8500, Krolevjets eene beroemde markt eu
8500, Starodoeb 9500, Mglien 6500 en Novgorod-i^eversk 4600 inw.
3. Gouv. Poltava, 899| v. m., met 1,670,000 bew.
Poltava, hoofdstad aan de Poltava cn Vorskla, heeft 20,000 inw. Ter gedach-
tenis aan de overwinning van Petür den Groote op Karel XII, in 1709, is cr
eene obelisk op het slagveld opgerigt. Miergorod heeft 7600, Sjenkov 10,000,
fAihni 2500, Perejaslmvl 7500, Loclmietsa 5600, Koheljahi 8000 inw. Krementsjoek