Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
190 EUROPA.
laud, nabij de IJszee, ligt in het Oud-Russische Lapland en heeft 800 imv. Me-
zen, aan de rivier van dien naam, heeft 1800 inw., die van vischvangst leven en
van jagt over het ijs naar de eilanden Kalgoejev, Nova Zemla en Spitsbergen.
Het vlek Poek-Ozerk is eene hoofdhandelplaats der Sainojeden. In de IJszee lig-
gen de groote eilanden Kalgoejev en "Waigats, slechts door eenige Samoje-
den bewoond, benevens de veel grootere eilanden Nova Zemla(d.i. nieuw land),
die wegens het ontzettend koude klimaat en den onvruchtbaren grond geheel voor
bewoning ongeschikt zijn. Zij bestaan uit 2 hoofddeelen, die 4500 vierk. mijlen
oppervlakte hebben en door een smal kanaal gescheiden zijn, en zijn voor de
Nederlanders gedenkwaardig door de overwintering van Jacob vak Hi:emskerk
en zijne lotgenooten, in 1596—7 aldaar.

8. Goitv. Vologda, G969 v. m., met 805,000 bew.
Vologda, hoofdstad aan de rivier van dien naam, heefr 17,000 inw., vele fa-
briekeu en belangrijken handel. Totma heeft 2700 inw. Oestjoeg' Veh'kï, nijvere stad
aan de vereeniging van de Joeg met de Socchona, waardoor de Dwina gevormd
wordt, heeft leveudigen handel en 9000 inw.
9. Goiiv. Jaroslav, GG2 v. m., met 945,000 bew.
Jaroslav, de hoofdstad, aan de vereeniging aan de Kotorosla en de Volga,
heeft belangrijke fabrieken, aanzienlijken handel, eene hoogeschool en 35,000 in-
woners. Rostov, aan het meer van dien naam en aan de Kotorosla, heeft eene jaar-
markt en 8000 inw. Andere steden zijn: Oeglitsj met 8300, Ribinsk met 7500 inw.
en veel handel, zoodat zich des zomers soms wel 50,000 menschen in, de stad be-
vinden. Romanov- Borrisoglebsk heeft 7500 en Mologa 3000 inw.
10. Gouv. Kostroma, 1482} v. m.-, met 1,021,000 bew.
Kostroma, de hoofdstad, aan de vereeniging van de Kostroma met de Volga,
heeft fabriekeu, waaronder geelgieterijen, en 13,000 inw. Galietsj beeft 5200 iuw.
11. Gouv. Vladimier, 864^, met 1,170,000 bew.
Vladimir of Volodimer, aan de Keljesma, voorheen de hoofdst. van Rusland en
residentie van den saar, heeft nog slechts weinig overblijfselen van zijne oude
grootheid. De Jtad heeft 28 kerken, veel ooftteelt, eenigen handel eu 12,000 inw.
Pereslavl-Saletski heeft 5500 inw. en weverijen. Andere fabrieksteden zijn: Sossdal
met 5200, Üorotliovets met, 2300, Moerom met 10,000, Sjoeja met 3200, Ivanovo
(het Russische Manchester) met 7000 inw. In het dorp Choly bestaan de 900 inw.
van het vervaardigen van lieiligenprenijes.
12. Gouv. Neder- (Niezjniej-) Novgorod, 879| v. m.,
met 1,130,0000 bew.
Neder'Novgorod, de hoofdstad, aan de zamenvloeijing van de Oka met de
Volga, drijft belangrijken handel en scheepvaart op de Volga, eu heeft 30,000
inw. Hier wordt jaarlijks de beroemdste jaarmarkt van Rusland (de Peter-Pauls-
mis) gehouden, hergeen vóór 1817 in het stadje Makarjev plaats had. Zij duurt
6 weken, wordt door kooplieden uit alle deelen van het rijk bezocht, zelfs door
Armeniërs, Perzen, Moldauers, Walachijers en Boecharijers, die men alsdan tc
zamen wel op 400,000 schaUen kan. De fabriekstad Arzamas heeft 10,000 inw.
Pavlovo, aau de Oka, is een belangrijk fabriekdorp {vooral in staalwerk, dat uit-
stekend en zeer goedkoop is) met 6000 inw., 9 kerken en fraai gebouwde huizen.
Ilet dorp Bogorodsk, met 1800, het vlek Pogost met 3000, de stad Balaclina met
4000. het vlek Lieskoivo met 4000, het vlek Moerasjkieno met 6000 en de stad
Semenov met 3000 inw., zijn alle fabriekplaatsen.
13. Gouv. Tambov, 1205* v. m., met 1,070,000 inw.
Tambov, welgebouwde hoofdstad, aan de Zna, heeft 20,000 inw. Koslov heeft
21,000. Lipetsk, aan de Veronesj. eene groote keizerlijke ijzergieterij, eene ge-
zondheidsbron, en 9000, Morsjansk 11.000, Sjatsk 7000, Lebedjen 3800 QnJelatma
6000 inw.
34. Gouv. Rêzan, 768J , met 1,310,000 bew.
Rêzan, de hoofdstad, aan de vereeniging van de Labeda met de Troebesj,
heeft fabrieken en 20,000, Savaisk 2600, Kazfmov 7500 en Skopin 11,000 inw.